Minska kostnader och onödiga operationer med digital artrosbehandling

Träning bild

En helhetslösning för att behandla ledsmärta

Joint Academy är en digital behandling som minskar symtomen på artros utan några läkemedel eller kirurgiska ingrepp. Eftersom behandlingen är tillgänglig varifrån- och när som helst blir det också lättare att se patienternas utveckling och följa upp, vilket förbättrar både följsamheten och resultaten. Dessutom minskar antalet vårdbesök och ger de fysioterapeuter som jobbar med Joint Academy mer tid för varje patient.

Artrosbehandling som är lika mänsklig som kostnadseffektiv

Digital artrosbehandling är inte bara mer tillgänglig utan ger också bättre resultat. Detta kan bero på att det är så enkelt att följa utvecklingen via grafer och hälsoformulär. Men det är inte bara tekniskt: genom kontinuerlig uppföljning med fysioterapeut erbjuder Joint Academy även den mänskliga kontakten.

Bättre resultat bild

En kostnadseffektiv behandling

Genom färre vårdbesök, minskat intag av mediciner och färre kirurgiska ingrepp blir Joint Academy mycket kostnadseffektivt.

Ökad inkomst bild

En unik förmån

Om du samarbetar med oss får du möjlighet att erbjuda världens första digitala artrosbehandling.

En etablerad behandling bild

Ett etablerat alternativ

Joint Academy är CE-märkt och HIPAA-kompatibel. Vi följer internationella riktlinjer för artrosbehandling.

Fördelarna med en digital artrosbehandling

De största fördelarna för de av dina kunder som väljer Joint Academy är att de inte behöver passa några tider och att de kan ställa frågor till sin fysioterapeut när som helst, vilket ökar följsamheten. Joint Academy gynnar även arbetsgivare som erbjuder Joint Academy till sina anställda då de slipper planera för lika mycket frånvaro samtidigt som personalen mår bättre.

  • list
    Minska antalet operationer
  • list
    Erbjud en tillgänglig behandling
  • list
    Vård utanför ordinarie öppettider
-70%

Rädsla för fysisk aktivitet

70% av våra patienter uppger att de inte längre är lika rädda för fysisk aktivitet efter att 6 veckor i Joint Academy.

-24%

Färre operationer

24% av patienterna svarade att de inte längre ville opereras efter att ha genomgått sex veckor av Joint Academy.

-22%

Minskat medicinintag

22% av patienterna uppger att de minskat eller upphört att ta läkemedel efter sex veckor i Joint Academy.

Vi ställer höga krav på oss själva

Säkerhet

Joint Academy är HIPAA-kompatibelt och CE-märkt. Vår säkerhet är givetvis av högsta vikt.

Internationella riktlinjer

Vårt program går i linje med riktlinjer från bland annat OARSI, AAOS och American College of Rheumatology.

Interoperabilitet

Vi är integrerade med journaler och andra sjukvårdssystem.