För vården

Vi samarbetar med alla aktörer i vårdkedjan


Fysioterapeuter

Idag har vi över 100 fysioterapeuter som jobbar med vår tjänst. Många kombinerar det med sitt kliniska arbete. Tryck på ‘Läs mer’ för att få reda på hur du kan jobba med framtidens artrosbehandling.

Fysioterapeuter

Läkare

Genom att koppla upp er vårdcentral till vår tjänst så minskar ni era vårdköer, erbjuder rätt typ av vård vid rätt tillfälle och ökar dessutom era intäkter.

Läkare

Vårdcentraler

När ni kopplar upp er vårdcentral till vår tjänst så kan ni öka intäkterna samtidigt som vårdköerna minskar och kvaliteten på vården ökar.

Vårdcentraler

Försäkringsbolag

Artros är en av försäkringsbolagens högsta kostnader. Vår behandling fokuserar på att undvika kirurgi och medicinering genom livsstilsförändringar och därmed spara stora summor pengar.

Försäkringsbolag

Partners

Vi jobbar med allt från apotek till nätläkare. Träffar ni artrospatienter i er verksamhet så erbjuder vi partnerprogram där ni kan skicka dem till oss.

Partners

Vi samarbetar med