Om Joint Academy

Bli den globala standardbehandlingen för artros

Vi är ett vårdföretag med fokus på vetenskap och teknologi. Det digitala programmet Joint Academy behandlar artros genom att kombinera fysisk aktivitet, utbildning och sjukvårdspersonal som alltid är tillgänglig. Men den här typen av digital behandlingsmetod så blir sjukvården både mer skalbar och mer effektiv.


Vetenskap

Vetenskap

Joint Academys behandling är baserade på publicerade vetenskapliga studier och omfattande erfarenhet av specialister inom artros, vilket syns i våra patienters resultat.

Teknologi

Teknologi

Mötet mellan digital behandling och data science öppnar upp nya möjligheter att behandla kroniska sjukdomar på ett hållbart, tillgängligt och mer personligt sätt.

Empati

Empati

Vi som jobbar på Joint Academy är aldrig mer än ett klick eller samtal bort - oavsett om du är en patient eller partner - och vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa till.


Vi står bakom företaget

Joint Academy AB grundades av far och son, Leif och Jakob, Dahlberg, 2014. Då studerade Jakob datavetanskap och Leif forskade inom artros. Jakob såg då en möjlighet att skala upp sin fars forskning till en global nivå med hjälp av mjukvara och började lägga ihop pusslet som sen kom att bli Joint Academy.

Idag består teamet på Joint Academy av mer än 30 personer med olika bakgrund som alla jobbar för att göra världens första framgångsrika digitala behandling tillgänglig för miljoner människor och därmed förbättra liv världen över.


Världsledande medicinsk kompetens

Leif Dahlberg, Medicinsk chef

Leif Dahlberg är professor inom ortopedi och har mer än 25 års erfarenhet av forskning om leder. Nuvarande forskning inkluderar brosket på en molekylär nivå, MR och kliniskt arbete som fokuserar på emidemiologi. Dahlberg har publicerat mer än 100 oberoende granskade vetenskapliga studier och har citerats närmare 3000 gånger.

Leif Dahlberg

Stefan Lohmander, Professor, fil. dr., med. dr.

Stefan Lohmander, Med dr. och Fil. dr., är en internationell expert baserad vid Lunds Universitet. De områden som Lohmander har fokluserat på har varit dels att förstå relevanta sätt att observera förloppet artros har och dels sjukdomens orsakssamband. Lohmanders livslånga engagemang har hela tiden varit centrerat kring att förbätra behandlingen av artros, och samtidigt öka den enskilde patientens livskvalite.

Stefan Lohmander