Vanliga typer av artros i idrottsvärlden

Våra kroppar utsätts dagligen för olika sorters belastning. Det mesta klarar vi av, men det händer att vi skadar oss. Många idrotter kräver till exempel att utövaren ska springa eller att hoppa. Detta medför stort och kraftfullt tryck på bland annat knä- och höftleder. Om denna belastning sker frekvent kan det senare leda till artros i knät, höften eller liknande. Detta är vanligt inom gruppen elitidrottare, men även människor utanför denna grupp kan drabbas.

Vanliga skador bland idrottare

De vanligaste skadorna hos idrottande individer är knä- och fotledsskador. Oftast rör det sig om muskelöveransträngningar eller tillfälliga överbelastningar av lederna. Alla tillstånd som drabbar leder kan medföra smärta, stelhet och svullnad vilket kan försvåra enklare rörelser hos den drabbade, såsom att gå ner på huk och att sitta på knä. De flesta av dessa tillstånd läker ut relativt snabbt, med undantag för artros. Den som är drabbad av detta bör börja med specifik artrosträning för att minska symtomen. Under tiden kan man använda olika former av stabiliserande och avlastande stöd.

Artros i knä, löparknä och hopparknä

Vid så kallat löparknä är det vanligt att man känner en stark smärta på knäets utsida – så stark att det kan bli omöjligt att fortsätta med den idrottsform som utövas. Oftast försvinner den värsta smärtan när man stannar upp och vilar en stund. Det positiva är att löparknä oftast är en godartrad överbelastning av en muskel och att det räcker oftast med rehabiliterande träning i form av sjukgymnastik för att läka skadan.

Hopparknä är en annan typ av knäskada. Det vanligaste symtomet är stark smärta och stelhet rakt över knäskålssenan, särskilt under träning. Det kan bli problematiskt med balansen, att sitta på knä och på huk samt att gå i trappor med hopparknä. Det smärtar nämligen oftast som mest när knäet böjs. Man kan också känna mer eller mindre bensvaghet. Svullnad och ömhet i knäets undre del är inte heller helt ovanligt. Även hopparknä är en överbelastningsskada som i regel kan botas med fysioterapi. 

Till skillnad från löparknä och hopparknä så kommer symtomen på artros i knät ofta smygandes. Ofta märker man att det börjar göra ont i knät vid belastning. Det kan också vara svårt att komma igång efter en stunds vilande. Artros läker dessvärre inte ut av sig självt då det är en kronisk sjukdom. Däremot går även detta tillstånd att behandla med rehabiliterande träning.

Artros i knä efter tidigare skada – posttraumatisk artros

När ledsjukdomen uppkommer som följd av en tidigare skada kallas det för posttraumatisk artros. Detta kan bland annat utvecklas som följd av en tackling eller ett fall, vilket inte är helt ovanligt inom idrotten.

I en undersökning gjord av Harald Roos, ortoped med stor erfarenhet inom idrottskador, framkom det att ca en tredjedel av de kvinnor som deltog i den aktuella studien drabbats av artros efter en knäskada i samband med idrottsutövande, så kallad posttraumatisk artros. Roos visade bland annat att särskilt unga fotbolls- och handbollstjejer befinner sig i riskzonen, samt att knäledsskada i kombination med skador på menisken kan leda till artros i knä. Dock kan det ta upp till 10-15 år innan sjukdomen upptäcks. 

Trots att unga tjejer befinner sig särskilt i riskzonen är risken hög även för pojkar och män att utveckla artros i knä eller höft efter idrottsskador. Dock visade undersökningen att kvinnor löper 6-8 gånger större risk för att få skador på främre korsbandet, vilket senare kan leda till artros i knät. Det är oftast sportgrenar med många vridmoment, såsom fotboll och handboll, som är de mest riskfyllda.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen