Operationer för artros

Ett alternativ för den som lider av riktigt svår, långt framskriden och smärtsam artros är operation. Det som främst avgör behovet av operation är smärta som inte svarar på annan behandling. Det finns en mängd olika operationsmöjligheter beroende på var i kroppen artrosen har utvecklats. Några vanliga typer av artrosoperationer innefattar att byta knä- eller höftled. Det går även att göra motsvarande ingrepp i axeln eller foten. Det är dock viktigt att man är medveten om att en operation inte alltid hjälper.

Artrosoperation som behandling

Träning är den grundläggande behandlingen vid artros. De allra flesta patienter klarar sig livet ut på denna behandling, ibland med tillägg av smärtstillande läkemedel. När eller om detta inte hjälper och symtomen kvarstår kan en operation vara nödvändig. Träningen kan dock fortfarande ha haft gynnsamma effekter som förbättrar opertionsresultatet. Exempelvis kan träning göra att man återhämtar sig snabbare efter ingreppet. Handledd anpassad och regelbunden träning bör man därför fortsätta med även efter en operation. Det kan även motverka utvecklingen av artros i andra leder.

Den vanligaste operationen vid artros är att byta ut knä- eller höftleder mot konstgjorda leder, så kallade proteser. Proteser används även vid exempelvis axelartros, fotledsartros och fingerartros. I andra leder vinklar man om leden för att spara på det brosk som finns i tidiga stadier av t.ex. knäledsartros, tumbasartros och artros i stortåleden. I vissa fall tar man bara bort leden utan att ersätta med någon protes. Detta går att göra i leder men liten belastning, såsom nyckelbensleden och tåleder. I andra leder stelopererar man leden. Detta gäller för exempelvis ryggen och fingerleder.  

Påverkar en artrosoperation sjukdomsförloppet?

Hur en operation påverkar sjukdomsförloppet varierar från patient till patient, men också beroende på vilken led som drabbats. Målet med operationen är alltid främst att minska smärtan. De flesta med artros som går igenom en operation får dock både förbättrad rörlighet och betydligt mindre ont.

Kunskaperna om behandlingen vid artros är tyvärr bristfällig inom sjukvården. I många fall anses artros vara normalt åldrande där man får lära sig leva med sin smärta tills man inte står ut längre. Då är en artrosoperation det första steget i behandlingsplanen mot sjukdomen, även innan andra metoder har prövats. Som resultat utförs många onödiga operationer. Med detta menas operationer som hade kunnit undvikas om patienten hade fått rätt behandling från början. Man menar nämligen att så mycket som 80 % av alla artrosdrabbade kan undvika en operation med hjälp av träning. Första steget bör därför vara att uppsöka en läkare eller fysioterapeut och få ett personligt träningsprogram.

Vad finns det för alternativ till artrosoperation?

Den främsta behandlingen för smärtlindring vid artros är, som tidigare nämnt, träning och en aktiv livsstil. Att röra på sig och använda den artrosdrabbade kroppsdelen är viktigt för att inte förvärra och snabba på sjukdomsförloppet. Det underlättar därmed för den drabbade om artrosen upptäcks så tidigt som möjligt så att en plan för att hantera sjukdomen kan tas fram.

Många blir också hjälpta av någon av de artrosskolor som finns runt om i landet där utbildning kring hur man handskas med sjukdomen kan fås. Ett annat alternativ är digital artrosskola där man kan få ett program med olika träningsövningar som man kan utföra hemma.

Fortsätt läsa om akupunktur vid artros

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen