Behandla artros med receptfri medicin

Artros är världens vanligaste ledsjukdom. När sjukdomen utvecklas har brosket i en eller flera av kroppens leder brutits ner och som följd får den drabbade stå ut med smärta och stelhet. Tidigare trodde man att artros berodde på att lederna var utslitna vilket medförde att de drabbade avstod från fysisk aktivitet. Idag vet vi att fysisk aktivitet kombinerat med smärtstillande kan mildra symtomen. Starkare, receptbelagda preparat bör inte användas vid artros. Istället bör artros-medicin köpas receptfritt i form av t.ex. NSAID-läkemedel.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Symtom på artros

Det är möjligt att ha artros och ändå vara i princip symtomfri. När symtomen väl kommer gör de nämligen det gradvis. Symtomen brukar inledningsvis börja med stelhet, smärta och svårighet att röra vissa leder. Många märker exempelvis att det blir svårt att knyta skorna eller knäppa skjortan på morgonen, beroende på vilken led som drabbats. Det är viktigt att påbörja behandling av artros redan i ett tidigt stadium. Träningsövningar och vissa livsstilsförändringar kan då förebygga sjukdomen, lindra smärtan och göra det möjligt att bibehålla rörligheten.

Träning och receptfri medicin vid artros

Fysisk aktivitet är väsentligt för den som drabbats av artros. Det är bevisat effektivt för att både behandla och förebygga artros. Den som är drabbad av sjukdomen blir lätt inaktiv eftersom rörelse och belastning kan göra ont. Inaktivitet leder dock bara till en ökad risk för övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar. Studier har också visat att ledernas brosk försämras ytterligare om de inte används. Individanpassade träningsprogram som är utformade specifikt för artros går att få hos en sjukgymnast. Andra alternativ är artrosskolan och den digitala behandlingen.

Här finns mer information om träning som behandling.

För många drabbade krävs det dock att smärtan lindras innan man kan börja träna. Eftersom det inte finns någon egentlig artrosmedicin så är det oftast receptfria smärtstillande tabletter som gäller. Det är viktigt att veta att dessa tabletter endast dämpar den värsta smärtan tillfälligt – de kan inte bota sjukdomen. NSAID-läkemedel är ofta en utmärkt receptfri artrosmedicin. NSAID står för ”Non Steroid Anti Inflammatory Drugs”, eller antiinflammatoriska läkemdel. De flesta NSAID-preparat fungerar både antiinflammatoriskt och smärtstillande. Detta innebär att de ofta har god verkan vid artros. Dessa receptfria artros-mediciner bör dock endast användas under kortare perioder och alltid tas i rekommenderade doser. När smärtan är lindrad är det möjligt att börja eller fortsätta med den fysiska aktiviteten.

Lämpliga receptfria mediciner mot artros

Då artros är en kronisk sjukdom och behandlingen kan ta lång tid är det viktigt att använda medicin med så få biverkningar som möjligt. Det mest effektiva alternativet för smärtstillning vid artros är NSAID-läkemedel. Dessa kan användas under kortare perioder.

Lämpliga receptfria NSAID-preparat är läkemedel innehållande ibuprofen eller diklofenak. Receptfria läkemedel innehållande ibuprofen är till exempel Ipren, som finns både som tablett och som gel. Läkemedel innehållande diklofenak är till exempel Voltaren, som också finns som tablett och gel. Man bör dock beakta att NSAID inte bör användas om man har hjärtsjukdom, astma, inflammatorisk tarmsjukdom, tar proppförebyggande läkemedel eller har magsår. Men får endast använda dessa läkemedel i samråd med läkare om man har högt blodtryck. Även friska individer kan få biverkningar. Detta uppstår främst i form av sur mage om man använder NSAID under längre perioder. Därför bör de tas med försiktighet och endast vid uttalade besvär. 

Smärtstillande mediciner vid artros

Vid behandling av artros är smärtlindring viktigt. Har den drabbade allt för ont är det omöjligt att öka den fysiska aktiviteten och personen blir inaktiv. Inaktivitet förvärrar sjukdomen och har även andra negativa effekter. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium påbörja behandlingen med artrosmedicin, vilket i detta fall är antiinflammatoriska läkemedel, för att bibehålla rörligheten. Vanligtvis räcker det med receptfri medicin för att behandla artrosen. Starkare preparat såsom morfin och andra opioider bör undvikas, dels då de är starkt beroendeframkallande och dels för att de lindrar smärtan vid artros väldigt dåligt.

Fortsätt läsa om specifik träning för artros.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade
  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen