Naturläkemedel som kan användas vid artros

Det finns tyvärr idag inget botemedel mot artros – däremot finns det bra behandling att tillgå. Grundbehandlingen består av fysisk aktivitet och, om den drabbade är överviktig, viktnedgång. Utöver detta kan smärtstillande läkemedel användas. En sista utväg är kirurgi. Även i de fall då operation blir aktuellt bör den drabbade dock ha genomgått träning som behandling. Utöver dessa behandlingsformer väljer somliga att använda sig av naturläkemedel för att behandla sin artros.

Här finns mer information om artros.

Vanliga naturläkemedel som används vid artros

Då artros alltid varit en vanlig sjukdom i samhället har man i alla tider haft olika typer av huskurer och naturläkemedel som anses kunna lindra och bromsa sjukdomen. Man bör dock komma ihåg att det saknas studier som kan ge vetenskapligt stöd för att preparaten gör någon som helst nytta.

  • Ingefära. Att använda ingefära mot artros sägs kunna lindra sjukdomen tack vare sina antiinflammatoriska egenskaper.
  • Nyponpulver. De som använder nyponpulver mot artros gör det eftersom det anses kunna öka rörligheten i lederna.
  • Gurkmeja. En vanlig uppfattning är att det går att använda gurkmeja mot artros då det sägs dämpa ledsmärtor. Det är också en ingrediens i flera smärtlindrande preparat eftersom växten har en viss inflammationsdämpande egenskap.
  • Grönläppad mussla. Att ta grönläppad mussla mot artros (i pulverform) säga ha en antiinflammatorisk effekt.
  • Glyc. Det finns de som tar glyc mot artros eftersom det innehåller pulver från den grönläppade musslan. Glyc innehåller även kollagen, zink och c-vitamin. De tre sistnämnda är ämnen som behövs för ledbroskets naturliga funktion. Dessa ämnen sägs tillsammans kunna hjälpa till vid återbildning av brosk.

Alla alternativa eller naturliga läkemedel lyder under livsmedelslagstiftningen. Det innebär att de är testade och säkra att konsumeras av människor i den form de säljs. Det ska alltså vara riskfritt att experimentera med kosttillskott såsom nyponpulver för artros. Det värsta som kan hända är att de inte haft någon effekt och kostat pengar i onödan. Detta är även det mest troliga som kommer att hända då inget av dessa ämnen har någon vetenskapligt bevisad effekt.

Läs mer om naturläkemedel vid artros.

Fungerar naturläkemedel mot artros?

Det finns flera ämnen i naturläkemedel mot artros som teoretiskt låter optimala för att behandla sjukdomen. De fåtal studier som gjorts på den här typen av preparat visar dock att de effekter och förbättringar som denna typ av läkemedel kan ge är av samma storlek som placebo.

Placeboeffekt är när ett icke verkande läkemedel, till exempel sockerpiller, ger en positiv effekt trots att det egentligen inte har någon medicinsk påverkan. Placeboeffekten ska dock inte underskattas då den kan vara mycket stark – så stark att man upplever en verklig förbättring av att ta ett preparat som man hoppas ska kunna ge en förbättring. Placeboeffekten bör dock vägas mot kostnaden för naturläkemedel som kan vara mycket högt.

Varför rekommenderar läkare inte naturläkemedel?

En stor del av den bevisning som finns kring naturläkemedel som artrosmedicin är av tveksam karaktär och gjord på ett litet antal patienter. Detta gör det svårt att säkerställa att de har effekt. Seriösa vårdgivare som bedriver evidensbaserad medicin enligt vetenskap och beprövad erfarenhet rekommenderar därmed inte naturläkemedel och kosttillskott, såsom nyponpulver, mot artros. Bevisningen för effekterna är helt enkelt inte tillräckligt vetenskapligt fastställda ännu. Det är självklart upp till varje individ att avgöra vad som funkar bäst i den privata artrosbehandlingen. De som vill följa resultat från vetenskapliga studier och rekommendationer från Socialstyrelsen håller sig därmed till väl beprövade behandlingar mot sjukdomen.

Läs mer om behandling av artros här.

Smärtstillande läkemedel istället för naturläkemedel

De läkemedel som rekommenderas för artros är receptfria värktabletter. Det vanligaste läkemedlet vid artros paracetamol (vanligast Alvedon eller Panodil). Dessa preparat är bra då de har få biverkningar och tolereras av de flesta. Det andra alternativet är olika typer av läkemedel av typen NSAID (Non Steroid Anti-inflammatory Drugs) som är lika effektiva. Dessa kan dock ge en del magbiverkningar. Här finns många preparat som kan vara lite mildare (vanligast Ibumetin och Ipren) eller lite skarpare (vanligast Naproxen). 

Smärtstillande läkemedel erbjuder dock endast en tillfällig smärtlindring och bör tas med måtta. Något läkemedel som botar artrosen finns inte. Artros bör istället ses som en livslång sjukdom som den drabbade måste underhålla konstant. Förutom träning, som är den behandling som visat sig vara mest effektiv, väljer många att söka efter alternativa läkemedel.

Andra alternativ än läkemedel – träning fysiskt eller digitalt

Den som är ute efter en kliniskt bevisad behandlingsplan mot artros har ett självklart alternativ i träning. Långsiktigt och handledd träning är den behandling mot artros som rekommenderas av Socialstyrelsen och som har visat sig vara mest effektiv för en majoritet av drabbade. Det finns flera sätt att skapa ett personligt träningsprogram, den drabbade kan till exempel ta kontakt med en fysioterapeut eller läkare. För den som är ute efter en smidig lösning kan digital artrosskola vara rätt alternativ. Detta är ett komplement till den traditionella vården och den artrosdrabbade får tillgång till ett träningsprogram i mobilen med övningar som kan utföras hemma.

Fortsätt läsa om artrosmedicin.

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar