Olika sätt för artros att utvecklas

Alla leder kan drabbas av artros. Beroende på hur sjukdomen uppkommer kan man prata om incipient artros, primär artros eller sekundär artros. Är många leder drabbade hos samma person kallas det för polyartros eller generaliserad artros. I dessa fall kan det vara svårt att skilja artros från andra systemiska ledsjukdomar som också drabbar hela kroppen. Exempel på detta är reumatoid artrit. Om man får besvär av artros går det dock att mildra med hjälp av olika träningsprogram. Vid misstanke om ledsjukdomen kan man antingen kontakta en vårdcentral eller fysioterapeut, alternativt ladda ner Joint Academys app.

Läs mer om artros.

Incipient artros

Artros är en sjukdom som kan förekomma i många olika leder, till exempel höft, rygg eller knä. Sjukdomen kan finnas utan att man har besvär och benämns då som incipient artros eller tyst artros. Incipient artros kan plötsligt övergå till symtomgivande artros om man utsätter leden för en stor ansträngning. Detta kan vara att gå mer än man brukar till vardags eller jobba i trädgården efter lång tids vila. Det kan då kännas som att lebesvären utvecklats plötsligt, men så är inte fallet. Ledförändringarna har egentligen funnits där länge utan att ge symtom.

Primär artros

Det vanligaste sättet som artros utvecklas på är genom många års överbelastning av leden. I dessa fall, där ledsjukdomen utvecklas över tid och symtomen kommer gradvis, kallas det för primär artros. Många som drabbas söker tyvärr inte vård för sin ledvärk eftersom de tror att det tillhör åldrandet. Det är i och för sig riktigt att artros ökar med ökad ålder, men det är inte enbart åldrandet som står bakom ledförändringarna. Istället handlar det om att balansen av uppbyggande och nedbrytande faktorer inte fungerar längre. Orsaken till detta är inte helt klarlagd. Däremot har man har sett att förändringarna i leden sker både på mikroskopisk och makroskopisk, det vill säga synlig, nivå och involverar inflammation i leden. 

Det är också skönt att veta att det finns hjälp att få. Idag finns det behandling i form av träning som kan minska besvären. Detta går att få både på vårdcentral, hos en fysioterapeut och online.

Sekundär artros

Den andra formen av artros uppstår som följd av en skada. Posttraumatisk- eller sekundär artros kan båda uppstå efter ett trauma mot leden. Ett trauma syftar till en allvarlig smäll eller vridning. Det är inte säkert att sjukdomen märks vid skadetillfället, utan symtomen kan komma långt senare. Trauman som kan orsaka detta är exempelvis en kraftig stukning av leden vid idrott eller en fallskada där man slagit i leden, såsom vid fall från en cykel. Benbrott kan också orsaka sekundär artros. Detta gäller speciellt om benbrottet går in i leden och involverar skada på ledbrosket. När artrosutveckling sker varierar mycket. Ibland kan symtomen på artros komma redan efter ett par år och ibland tar det tiotals år. 

Här finns mer information om vem som kan drabbas av artros.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen