Den senaste forskningen om artros

Det har tagit flera år att ta fram fakta om artros och hitta effektiva behandlingsmetoder. Trots att vi idag har ganska bra koll på sjukdomen så är det fortfarande mycket vi inte vet. Exempelvis har vi ännu inget botemedel mot sjukdomen. Orsakerna bakom artros är heller inte helt klarlagda ännu. Som tur är så går forskningen ständigt framåt.

Den senaste forskningen om artros är egentligen ständigt pågående

Än så länge har man inte kunnat framställa något botemedel mot artros. Det finns dock olika sätt att lindra den smärta och stelhet som kommer med sjukdomen. Trots att vi inte har något botemedel ännu så har vi den pågående forskningen att tacka för mycket. Exempelvis den information som finns tillgänglig idag om artrossymtom, smärtstillande mediciner och förebyggande behandlingar.

De senaste studierna om artros visar nya siffror 

Ny forskning från Lunds universitet visar att artros är bland de vanligaste sjukdomarna i Sverige idag. Studier visar också att en dramatisk ökning av antalet personer som drabbas av artros är att vänta inom de närmaste 10-15 åren. Så många som var tredje person över 45 år väntas få diagnosen artros. Vad som ligger bakom denna förutspådda ökning är, gissningsvis, en ökad övervikt och fortsatt ökad inaktivitet hos befolkningen i stort i kombination med att vi blir allt äldre.

De vanligaste formerna av artros är framför allt knäledsartros och höftledsartros. Det är dock inte ovanligt att utveckla artros i fingrar och/eller fötter, skuldror, armbågar eller käkleder. Sjukdomen kan uppträda i en eller flera av dessa leder samtidigt, men kan också hålla sig till att omfatta ett enstaka finger eller en av knälederna. Oavsett var, när och hur artrosen uppstår visar all forskning och empirisk data att träning är den bästa lindringen mot sjukdomen.

Ortopediska upptäckter i den senaste forskningen om artros

Henrik Owman, forskare i ortopedi vid Lunds universitet, har tidigare lagt fram en doktorsavhandling. I denna redovisar man en teknik som man använt för att försöka påvisa artros i ett tidigare skede än vad som hittills varit möjligt. Resultatet av arbetet visar att artros går att förutse så långt som sex år innan sjukdomen ger sig till känna.

Kontrastförstärkt magnetkameraundersökning vid undersökning av brosk har studerats. Metoden kan eventuellt komma att användas som prognostiskt verktyg för artros i framtiden. Ett av de största problemen med artros är att ledbrosket ofta har hunnit brytas ner och gett upphov till stelhet och smärta innan diagnosen ställs. Av den anledningen skulle tekniken kunna vara till stor nytta.

Ny forskning resulterar i nya behandlingsmetoder

En behandlingsmetod som det har talats en del om under senare år är att spruta in nytt brosk i den drabbade leden. Detta innebär dock endast en tillfällig lindring, förutsett att ingreppet lyckas. Det nya brosket har nämligen lika stor risk att brytas ner om den drabbade inte också ändrar sitt levnadsmönster. Det vill säga att den bästa behandlingen fortsätter vara att ta hand om lederna genom att addera träning och rörelse i vardagslivet.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen