Gemenskap under behandling

Du som får behandling hos Joint Academy kan välja att gå med i en grupp i appen. Gruppen är ett socialt nätverk tillsammans med andra patienter. Här kan medlemmar ge tips, dela erfarenheter och stötta varandra till att uppnå bättre resultat i behandlingen.

Se hur Grupper fungerar

Så fungerar Grupper

Feature 1

Gemensamt mål

Gruppen har ett gemensamt aktivitetsmål som medlemmarna arbetar mot. Du bidrar genom att göra dina dagliga aktiviteter. Tillsammans jobbar ni mot mindre smärta och ökad funktion.

Feature 2

Kontakt, tips och stöd

Skriv meddelande till varandra i gruppen, kommentera, dela tips och utbyt erfarenheter. Dela dina framsteg och motivera andra till att hålla igång med sitt program.

Feature 3

Dagliga påminnelser

Du får påminnelser som hjälper dig att hålla koll på dina dagliga aktiviteter. När du slutfört dina aktiviteter notifieras de andra medlemmarna i gruppen, och uppmuntrar dem att slutföra sina.