Synpunkter

Om du är missnöjd med den vård eller det bemötande som du har fått hos oss vill vi gärna ta del av det.

Joint Academy tar fullt ansvar för din behandling och därför uppskattar vi dina åsikter då de hjälper till att förbättra vår verksamhet och vidareutveckla vår behandling, i syfte att förbättra för dig som patient.

Vi bekräftar när ditt ärende är mottaget samt informerar om vem som är ärendeansvarig nästföljande helgfria vardag.