Läs vår årsrapport om artros 2021. Klicka här

En behandling baserad på världsledande forskning

Vår forskning tillsammans med medicinska experter och den feedback vi får av våra patienter hjälper oss att hela tiden vidareutveckla behandlingen så att fler kan minska sin ledsmärta.

72%

minskar sin smärta kliniskt signifikant 1

80%

följsamhet 5

70 NPS

Net Promoter Score 5

Bra och långvariga resultat för patienter

Diagram Smärta Långtidsstudie

Minskad ledsmärta efter 1 år

Efter 1 år med Joint Academy minskar patienter sin ledsmärta med 44 % 1 i genomsnitt. Det här mäts genom patientrapporter på en NRS (numerisk) skala varje vecka.

Diagram Funktion Långtidsstudie

Ökad funktion efter 1 år

De som använder Joint Academy under 1 år upplever en ökning av fysisk funktion med 40 % 1 i genomsnitt. Det här mäts genom ett objektivt funktionstest där personen ställer sig upp från en stol så många gånger de kan på 30 sekunder.

Ingen operation eller smärtstillande

47%

Ändrad inställning till operation 2

42%

Slutar ta smärtstillande 3

Diagram Kostnadsbesparing

Bevisat kostnadseffektivt

Digital vård har förutsättningar att minska sjukvårdskostnader för samhället. Kostnaden för Joint Academys digitala behandling är totalt sett cirka 75 % lägre jämfört med liknande behandling via fysiska besök visar en samhällsekonomisk studie från Lunds universitet.

Joint Academy vs. traditionell behandling

Smärta efter 6 veckor

Diagram Smärta efter 6 veckor

Funktion efter 6 veckor

Diagram Funktion efter 6 veckor

Vårt forskningsteam

Joint Academy är baserat på forskning och erfarenhet från världsledande medicinska experter som alla är aktiva i företaget. Bakom vetenskapen står bland andra Leif Dahlberg, medicinsk chef och professor inom ortopedi, och Stefan Lohmander, professor inom ortopedi, fil. dr, med. dr.

Leif Dahlberg

Leif Dahlberg

Chief Medical Officer

Håkan Nero

Håkan Nero

VP Clinical Strategy

Majda Ignjatovic

Majda Ignjatovic

Data Analyst / Medical Writer

Paulina Althin

Paulina Althin

Research Assistant

Stefan Lohmander, Professor, MD, PhD

Stefan Lohmander

Professor, MD, PhD

Forskningssamarbeten