Våra kliniska resultat visar att vår metod fungerar

Vi låter forskning och erfarenhet av världens mest etablerade forskare, doktorer, läkare och fysioterapeuter leda vägen vi går på, men vi ser också till att vi lär av våra patienter. De studier som görs på vår behandling visar att det är en effektiv inställning.

Joint Academy har hjälpt tusentals personer. Det här är deras resultat.

Ledsmärta

-46%

Efter 20 veckor i Joint Academys behandling minskar patienter sin smärta med 46% i genomsnitt. Det här mäts genom patientrapporter på en NRS (numerisk) skala varje vecka. [1]

Joint pain image

Självskattad hälsa

+26%

Efter 15 veckor rapporterar patienterna i Joint Academy en genomsnittlig ökning på 26% av deras självskattade hälsa. Vi frågar varje patient hur de bedömer sin hälsa varje vecka. [2]

Self-Assessed Health image

Fysisk funktion

+88%

De som använder Joint Academy i 30 veckor upplever en ökning av fysisk funktion med 88% i genomsnitt. Det här mäts genom ett objektivt funktionstest där patienten ställer sig upp från en stol så många gånger de kan på 30 sekunder. [3]

Physical Function image

-70%

Rädsla för fysisk aktivitet

Patienter är i genomsnitt 70% mindre rädda för fysisk aktivitet efter att ha använt Joint Academy i 6 veckor.

-24%

Undvikit kirurgi

24% av patienterna svarade att de inte längre ville genomgå kirurgi efter att ha slutfört den initiala 6 veckor långa behandlingen.

-22%

Användande av medicin

Ungefär 18% av patienterna uppger att de har minskat sitt intag av mediciner efter att ha slutfört den initiala behandlingen.

[1,2,3] Publicerade resultat baseras på det sex veckor långa Basprogrammet

Forskning utökar vår expertis

Eftersom vi värderar transparens, kunnighet och noggrannhet så är alla våra resultat publicerade i vetenskapliga tidskrifter och är granskade av tredje part.

2017

Journal of Medical Internet Research

Read paper

2016

JMIR Research Protocols

Read paper