Grupper: för gemenskap och bättre resultat i behandling

Du som får behandling hos Joint Academy kan välja att gå med i en grupp i appen. Gruppen är ett socialt nätverk tillsammans med andra patienter. Här kan medlemmar ge tips, dela erfarenheter och stötta varandra till att uppnå bättre resultat i behandlingen.

Så fungerar Grupper

Gemensamt mål

Gruppen har ett gemensamt aktivitetsmål som medlemmarna arbetar mot. Du bidrar genom att göra dina dagliga aktiviteter. Tillsammans jobbar ni mot mindre smärta och ökad funktion.

Kontakt, tips och stöd

Skriv meddelande till varandra i gruppen, kommentera, dela tips och utbyt erfarenheter. Dela dina framsteg och motivera andra till att hålla igång med sitt program.

Påminnelser och feedback

Du får påminnelser som hjälper dig att hålla koll på gruppens aktiviteter. När ni har uppnått ert mål får ni gemensam feedback och kan fira tillsammans!