Nyhet

Viljan att bli opererad är den starkaste drivande faktorn för operation – trots att grundbehandlingen hjälper nio av tio patienter

07/07/2022

Artros är en av världens snabbast växande folksjukdomar. I takt med att vi blir äldre, rör oss mindre och dessutom väger mer ökar besvären från våra leder. Redan år 2032 räknas 30% av alla över 40 i Sverige leva med åkomman.

Det positiva i sammanhanget är att det finns hjälp att få. Behandlingspyramiden för artros är väletablerad, backad av vetenskapen och rekommenderad av Socialstyrelsen. Den består av patientutbildning och övervakad träning. Människor som lever med artros ska alltid börja med grundbehandlingen och inte vad som är vanligt idag, smärtstillande läkemedel. Som en sista utväg ska operation övervägas. Idag vet vi att endast cirka 10% av de som lever med artros behöver opereras för att minska sin smärta till en nivå med god livskvalitet. Resterande patienter blir hjälpta till god livskvalitet av grundbehandlingen, i vissa fall i kombination med läkemedel.

Nu visar en ny studie från Linköpings universitet att efter genomgången grundbehandlingen har en majoritet inte blivit opererade inom 5 år. Samtidigt visar studien att den starkast drivande faktorn för att bli opererad för sin artros i Sverige är den enskilda patientens vilja att faktiskt bli opererad. Inte ens svårigheter att gå eller smärtnivåer på grund av artrosen är i sig lika starkt drivande för att en operation ska bli av. Detta kommer kanske inte som en överraskning – all vård är frivillig och ingen blir opererad utan att faktiskt vilja det.  

Det bekymmersamma är att studier även visar att patientekohorter som påbörjar grundbehandling inte skiljer sig nämnvärt vad gäller ålder, BMI eller smärtskattning från patientkohorterna som blir opererade. Detta innebär troligen att ett stort antal patienter idag blir opererade för sin artros vid en tidpunkt när de i själva verket hade kunnat bli hjälpta av grundbehandlingen, som är kostnadseffektiv och till skillnad från operation inte innebär några risker för komplikationer.

Varför är detta ett problem? I Sverige har vi idag rekordlånga köer inom vården. Bland de längsta köerna finns de inom ortopedin. Myterna kring artros är många och det finns en generell missuppfattning bland patienter om att operation är den enda vägen ut. Trots att Socialstyrelsens riktlinjer sedan mer än tio år tillbaka har rekommenderat grundbehandling innan operation övervägs, visar siffror från Svenska höftprotesregistret att inte ens hälften av de som opereras har gått i artrosskola. Siffrorna för patienter som opereras för knäartros i Region Skåne är liknande.

Digitalt via Joint Academy och fysiskt via BOA har hundratusentals patienter med artros behandlats. Såväl den nyligen publicerade studien från Linköpings universitet som andra studier visar att att tusentals av dessa har ändrat inställning till operation – en stor vinst för såväl patienterna som vårdsystemet, och en indikation på hur vårdköerna inom ortopedi hade kunnat se ut om fler patienter hade genomgått grundbehandling.

För vården, för skattebetalarna och inte minst för patienterna är dagens situation att beklaga. Om fler får tillgång till grundbehandlingen, helst tidigt i förloppet, kan de 10% som faktiskt behöver operation lättare triageras fram och fortare komma till operationsbordet. Svårare än så är det inte.

/Leif Dahlberg,

Medicinsk chef på Joint Academy

Professor emeritus, Lunds Universitet