Nyhet

Långtidsstudie: Så effektiv är digital artrosbehandling

18 apr 2020

Kroniska besvär, som knä- eller höftledsartros, kräver långvarig behandling. Joint Academys långtidsstudie visar att det – med ett digitalt behandlingsprogram via en mobilapp – går att få patienter med kronisk ledsmärta att vara följsamma under lång tid, samt att de signifikant kan förbättra sina symtom.

I studien framgår resultat såsom att patienter som använder Joint Academy halverar sin smärta efter 6 månaders behandling, samt att den fysiska funktionen ökar med nära 50 procent. Resultaten stärker på så vis evidensen kring vikten av att artrospatienter först och främst, och enligt nationella riktlinjer, bör erbjudas strukturerad grundbehandling innan vidare åtgärder – som protesoperation – övervägs.

Läs mer om studien här

Fler nyheter