Joint Academy lanserar två nya digitala program: Balansskola för fallprevention och behandling av Osteoporos (benskörhet)

28/05/2024

Vi arbetar för att fler ska kunna leva ett aktivt liv i sin vardag långt upp i åren, utan rädsla för att rörelse medför risk för fall och skador. Efter gediget arbete kan vi nu lansera två nya program: Fallprevention och Osteoporos.

Behandlingsprogrammen är baserade på internationella riktlinjer, publicerade studier och tillsammans med erfarna forskare inom området. Precis som våra andra behandlingar består programmen av patientutbildning, träning, och regelbundna uppföljningar. 

Balansskola och fallprevention

Ungefär en tredjedel av alla personer över 65 år faller minst en gång per år. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador bland äldre och leder till över 600 000 vårddygn årligen i Sverige. Joint Academys fallpreventionsprogram innehåller patientutbildning som bland annat informerar kring riskfaktorer för fall och ger konkreta råd på hur man kan minska risken att falla i sin vardag samt övningar för att stärka upp stora muskelgrupper och förbättra balansen.

Studier visar att genom att ta del av informationen och övningarna i  vår balansskola kan du förbättra din balans och därigenom minska risken för fall och allvarliga skador.

Behandling av Osteoporos (benskörhet)

Osteoporos, eller benskörhet, är ett allvarligt tillstånd där omkring hälften av alla kvinnor och 25 procent av män i Sverige beräknas få en benskörhetsfraktur under sin livstid. Det ökar risken för benbrott vid fall, vilket kan leda till långvariga hälsoproblem och nedsatt livskvalitet. Socialstyrelsen nationella riktlinjer rekommenderar att patienter med förhöjd frakturrisk ska erbjudas fysisk träning och patientutbildning. Socialstyrelsens utvärdering visar att endast ett fåtal av äldre med nytillkommen risk för benskörhetsfraktur får träning/fallprevention/balansträning.

Joint Academys osteoporosprogram följer Socialstyrelsens riktlinjer och kombinerar skelettbelastande övningar med muskelstärkande övningar, balansövningar och patientutbildning. Med rätt behandling kan du stärka kroppen och minska risken för både fall och frakturer.

Digital fysioterapi – alltid tillgängligt

Via vår app kan du få tillgång till balansskola och osteoporosbehandling direkt it hemmet, utan att vänta. Appen är utformad för att enkelt ge dig evidensbaserad och kvalitativ vård, efter dina behov, tillsammans med personlig fysioterapeut.

Se alla våra behandlingar