Varför Joint Academy

Så bidrar Joint Academy till ett friskare Sverige

Joint Academy är Sveriges största vårdgivare för behandling av långvarig ledsmärta. Nedan listas några anledningar till varför Joint Academy är ett bra behandlingsval för patienter, men också för skattebetalare och regioner.

1. Minst lika bra eller bättre medicinska resultat

Flera vetenskapliga studier visar att Joint Academys behandling för långvarig ledsmärta genererar lika bra eller bättre medicinska utfall än fysisk behandling, både vad gäller patientens smärtnivå och funktion. Detta beror sannolikt till stor del på att Joint Academys digitala hjälpmedel uppmuntrar till en bestående livsstilsförändring, bland annat genom personlig kontakt och dagliga påminnelser (1)(2).

2. Ökad tillgänglighet för personer i glesbygd

Dagens fysiska vård för långvarig ledsmärta når framförallt personer i tätorterna. Detta gäller inte Joint Academy, som behandlar patienter i glesbygden lika frekvent som i storstäderna. Digitala behandlingar når patienter som bor i glesbebygda områden, långt ifrån fysioterapeuter eller vårdcentraler. Med Joint Academy får patienter med långvarig ledsmärta i glesbygden tillgång till den vård de behöver och förtjänar.

3. God och nära vård för några av Sveriges sjukaste

Joint Academy ökar tillgängligheten av vård för äldre personer med en kronisk sjukdom. Medelåldern på Joint Academys patienter är 64 år och mer än 25% lever med minst två kroniska sjukdomar. Joint Academy levererar alltså en evidensbaserad behandling till tiotusentals äldre och kroniskt sjuka människor varje dag — något ingen annan digital vårdgivare i Sverige gör.

4. Mer vård till de som faktiskt behöver det

Siffror från BOA visar att endast 20% av alla patienter som får diagnosen artros registreras i BOA-registret. Av dessa är det enligt Socialstyrelsen cirka 26% som genomför de rekommenderade 10-12 träningstillfällena för att minska sin smärta (3). Det innebär att endast 5% av de med artros får den vård de har rätt till. Joint Academys digitala behandling ökar tillgängligheten av vård så att fler kroniskt sjuka kan få den rekommenderade grundbehandlingen vid artros.

5. Grundat i vetenskap

Joint Academy startades 2014 av Leif Dahlberg, senior professor i ortopedi, och hans son, Jakob Dahlberg, med målet att förbättra vården för människor med artros. Sedan dess har ett flera vetenskapliga studier visat att Joint Academys behandling för långvarig ledsmärta genererar lika bra eller bättre medicinska utfall än fysisk behandling, både vad gäller patientens smärtnivå och funktion (4)(5).

6. Billigare än ett fysiskt besök

Tidsbesparing och vårdkostnad gör att Joint Academys behandling av knä- och höftartros kostar samhället 75% mindre än artrosbehandling i den fysiska vården. Det visar en samhällsekonomisk studie från Lunds Universitet (6).

7. Mer vård för pengarna

Fysioterapibesöken hos Joint Academy är endast en liten del av hela behandlingen och utgör cirka 3% av alla aktiviteter som patienterna utför i appen. Joint Academys behandlingar inkluderar även utbildning om ledsmärta, filmer med övningar som visar hur de ska utföras, dagliga påminnelser samt digitala formulär så att patienten och fysioterapeuten kan följa patientens utveckling och mående (7). Inget av detta får Joint Academy ersättning för.

8. Avlastar köerna inom ortopedi

Hundratals patienter i månaden ändrar sin inställning till önskan om operation efter att ha påbörjat Joint Academys behandling. Av alla patienter som genomgått ett års behandling med Joint Academy svarar 18% färre “ja” på önskan om operation jämfört med vid behandlingens start.

9. Nöjda patienter

Alla Joint Academys patienter blir under behandlingens gång tillfrågade om de är nöjda med behandlingen och med sin fysioterapeut. Hela 99,8% svarar “ja” (8). Detta kan jämföras med siffror från Vårdförbundet som visat att endast 72% av svenska folket är nöjda med vårdens bemötande överlag (9).

10. Bättre för miljön

CO2 avtrycket blir 0,014 ton mindre per patient som går Joint Academys behandling i 3 månader istället för fysisk behandling. Detta innebär ett minskande av 358 ton CO2-utsläpp per år i Sverige (10). Det motsvarar CO2-utsläpp från cirka 70 hushålls elanvändning under ett helt år (11).

Källor

 1. Gohir SA, Eek F, Kelly A, Abhishek A, Valdes AM. (2021). Effectiveness of Internet-Based Exercises Aimed at Treating Knee Osteoarthritis: The iBEAT-OA Randomized Clinical Trial.
 2. Dahlberg, L. E., Dell’Isola, A., Lohmander, L. S., & Nero, H. (2020). Improving osteoarthritis care by digital means – Effects of a digital self-management program after 24- or 48-weeks of treatment. PloS one15(3), e0229783.
 3. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2021
 4. Gohir SA, Eek F, Kelly A, Abhishek A, Valdes AM. (2021). Effectiveness of Internet-Based Exercises Aimed at Treating Knee Osteoarthritis: The iBEAT-OA Randomized Clinical Trial.
 5. Dahlberg, L. E., Dell’Isola, A., Lohmander, L. S., & Nero, H. (2020). Improving osteoarthritis care by digital means – Effects of a digital self-management program after 24- or 48-weeks of treatment. PloS one15(3), e0229783.
 6. Ekman B, Nero H, Lohmander LS, Dahlberg LE (2020) Costing analysis of a digital first-line treatment platform for patients with knee and hip osteoarthritis in Sweden. PLoS ONE 15(8): e0236342.
 7. https://www.jointacademy.com/se/sv/sa-fungerar-det/
 8. Joint Academys undersökning av patientnöjdhet 2021
 9. https://news.cision.com/se/vardforbundet/r/var-tredje-svensk-upplever-att-sjukvarden-blivit-samre,c2507224
 10. Ekman B, Nero H, Lohmander LS, Dahlberg LE (2020) Costing analysis of a digital first-line treatment platform for patients with knee and hip osteoarthritis in Sweden. PLoS ONE 15(8): e0236342. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236342
 11. https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator#results

Vill du veta mer?

Ange dina uppgifter så hör vi av oss.