Närliggande diagnoser

Ledsmärta kan komma och gå snabbt eller pågå under längre perioder, samtidigt som intensiteten kan variera. Hur ont det gör och när smärtan kommer ligger till grund för diagnosen. Även om artros är vanligt så är det bara en av många anledningar till varför man får ont i lederna. Andra vanliga orsaker till ledvärk är gikt, ledgångsreumatism och olika typer av skador. Oavsett vad det är som orsakar besvären är det viktigt att kontakta sjukvården för att få rätt diagnos och behandling.

 

Reumatoid artrit (RA)

En relativt vanlig sjukdom som kan ge symtom som liknar artros är reumatoid artrit (RA), även kallat ledgångsreumatism. Detta är en kronisk, autoimmun sjukdom som främst gör att man får ont i lederna. Oftast märker man först av symtomen i fingrarna eller fötterna först. Även andra organ, såsom lungsäcken, hjärtsäcken, ögonen och blodkärlen, kan dock påverkas.

I likhet med artros så går det inte att bota ledgångsreumatism. Istället går behandlingen ut på att minska symtomen. Detta görs med en kombination av läkemedel, anpassad träning och arbetsterapi. Oftast koordineras dessa olika insatser av ett medicinskt team. Ju tidigare rätt behandling sätts in, desto bättre resultat får patienten.

Fortsätt läsa om reumatoid artrit.

Vanliga knäskador

Det behöver inte vara en kronisk sjukdom som gör att man har ont i lederna. Det kan också handla om exempelvis en knäskada. En vanlig åkomma är löparknä. Detta orsakar smärta på utsidan av knäleden som uppkommer i samband med träning. Ofta försvinner värken vid vila. Även hopparknä är en vanlig diagnos. Här uppkommer dock smärtan istället på framsidan under knät.

Har man ont i knät vid böjning eller sträckning av knät kan det bero på en meniskskada. Detta uppstår generellt vid en kraftig vridning av knäleden, ofta i samband med idrott. Den här typen av skada behandlar främst med rehabiliterande träning. Artroskopi kan vara ett alternativ om träningen inte ger resultat.