Active Rehab Kinna

Välkommen till Active Rehab i Kinna. Här kan du få hjälp med det mesta inom rehab såsom fysioterapi, arbetsterapi, Artrosskola, seniorkurser, m.m. Vi gör även hembesök och erbjuder utprovning av hjälpmedel.

Öppettider

Öppet nu
Stängt
Mån -Tors
08:00 – 17:00
Fredag
07:00 – 15:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Kontakt

Telefon 031-91 96 00
E-post [email protected]
Adress

Lövåsgatan 9, 511 54 Kinna

Våra tjänster

Fysioterapi
Arbetsterapi
Smärtskola
Lär dig hur du själv kan minska smärta med rätt kunskap och anpassad rörelse.
Hantera din smärta med hjälp av ökad kunskap:

Här får du lära dig hur du själv kan hantera din smärta med fördjupad kunskap och individuellt anpassad och korrekt doserad fysisk aktivitet. 
En mycket bra hjälp vid smärta är att i små doser komma i gång med ett fysiskt mer rörligt liv, då fysisk aktivitet kan ha smärtlindrande effekter. Motion och träning kan dessutom motverka muskelspänningar som orsakats av smärtan och bidra till att man blir gladare, starkare och får ökad livskvalitet.

De fysiskt aktiva klarar av mer smärta utan att besväras av den. Man måste inte vara aktiv idrottare och träna hårt för att öka sin smärttolerans på det här sättet – många får denna positiva effekt av fysisk aktivitet. Långvarig smärta kan vara svår att komma till rätta med då det är en komplex upplevelse där många faktorer samverkar, så som rädsla – spänningar – smärta, vilket leder till en ond ”smärtcirkel”. Det kan vara svårt att bryta smärtcirkeln och att från rörelserädsla hitta rörelseglädjen. Hjärnan får svårt att tolka signalerna från kroppen och vi känner inte skillnaden mellan att muskler arbetar och att det värker. Långvarig smärta kan också påverka smärtsystemet och det kan göra att man lättare får ont. Dessutom kan den mentala hälsan påverkas negativt. Genom att utmana gamla mönster och sätt att hantera smärtan, som att tillämpa individanpassad fysisk aktivitet och ha långsiktiga målsättningar, är det möjligt att hitta till ett aktivt liv där smärtan inte längre begränsar livet.
Stresshantering
Kom till oss och lär dig olika avspänningstekniker, kroppskännedom, mindfulness och värdefull kunskap.
Människan är en helhet bestående av kropp och själ som är tätt sammanlänkade och helt beroende av varandra. Det som händer med den ena påverkar även den andra. När man vill minska sin stress och förbättra sin hälsa är det därför av största vikt att se denna helhetsbild och att arbeta med båda delarna. Kom till oss och lär dig saker som olika avspänningstekniker, kroppskännedom, mindfulness. Du får också teoretisk kunskap om stress, psykologiska reaktioner och hur dessa påverkar vår hälsa.

Du bokar först ett individuellt besök ”nybesök arbetsterapi” där bedömning av din stressnivå och besvär görs.
Graviditetsbesvär
Graviditetsbesvär går att påverka med råd och träning för dig som är gravid eller nyligen har varit gravid.
Graviditetsbesvär är relativt vanligt när man väntar barn. Smärta eller värk runt bäckenlederna i korsryggen och/eller över blygdbenet, ibland med utstrålande smärta över stuss och/eller i benen kan drabba alla gravida. Det kan finnas flera orsaker till dessa besvär, och det är viktigt att veta orsaken till smärtan för rätt insats. Graviditetsrelaterad bäckensmärta är inte farligt för barnet. En del gravida kan få besvär i bröstryggen, ibland med utstrålande smärta över bröstkorgen.

Vi kan hjälpa dig att minska besvären under graviditeten med bland annat träning, samt hjälpa dig med hur du bör gå tillväga efter en graviditet beroende på dina besvär. Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa just dig!
Artros och artrosskola
Artrosdiagnos och behandling efter en klinisk undersökning av dina leder.
Artrosskola – digitala eller fysiska möten:

Artros är en vanlig kronisk sjukdom i en eller flera leder. Artros drabbar ofta knä- och/eller höftleder och de vanligaste symtomen vid artros är smärta, svullnad och stelhet. Artrosförändringar i lederna syns ofta inte förrän efter 10-30 år och risken för artros ökar med stigande ålder. När besvären av artros kommer tidigt beror det ofta på tidigare skada till exempel en idrottsskada.

Besvär av artros kan också orsakas av att muskulaturen runt leden är för svag, övervikt, ensidig belastning och ärftliga faktorer. Om du drabbas av artros i knä, hand och/eller höft, finns en hel del att göra för att kunna må bra och leva det liv du vill. Vi kan hjälpa dig!

Hur vi kan hjälpa dig:
Vi undersöker först dina besvär noggrant för att ta reda på om det handlar om artros. Om fynden innebär artros så kan du få behandling genom vår artrosskola. Behandlingen består av fysiska övningar, rådgivning och utbildning, och behandlingsinnehållet är nationellt framtaget material som grundar sig på senare års forskning om artros.

Inom vår artrosskola får du lära dig olika sätt att lindra smärtorna, behålla så god rörlighet som möjligt och stoppa de skadliga förändringarna i brosk, ben, ledband och muskler. Tillsammans med en fysioterapeut får du lära dig att behandla din artros med individuellt anpassade övningar i ett personligt program. Du har regelbundna uppföljningar och ditt program anpassas allteftersom du mår bättre och blir starkare.

Det finns möjlighet för både digital artrosskola (där du och en fysioterapeut har kontakt via videomöte eller telefon) och för fysiska möten på mottagningen. Du kan också kombinera både digitala möten med fysiska efter dina behov.
Akuttid
Akuttid – om du plötsligt har fått ont i t.ex. ryggen kan du snabbt få hjälp hos oss. Ring oss!
Alla som har haft ett ryggskott eller nackspärr vet hur snabbt det onda kommer och hur starkt påverkad man blir. Akuta besvär i samband med idrottsskada är också väldigt besvärliga som man snabbt vill få hjälp med. Men att åka till akuten med dessa besvär bör man undvika då de inte innebär någon fara för livet.

Boka snabb hjälp via vår webbokning eller ring till oss! Vi fixar en tid kanske redan samma dag. Boka ett besök på distans per telefon eller ett videomöte.

Bästa första åtgärd är att få bedömning/behandling av en kunnig fysioterapeut. Hos oss finns specialutbildade fysioterapeuter som snabbt kan ge adekvat hjälp och råd för att du ska få lindring och förhindra att dina besvär förvärras.
Fotanalys
Vi hjälper dig med dina fotbesvär med en bedömning och ger råd om åtgärder.
Fotanalys kan handla om analys av gång eller löpanalys på gångband och/eller stående analys på spegellåda. Analysen kompletteras med styrke- och rörlighetstester för att få en helhetsbild. Råden kan handla om lämpligt skoval, effektiva träningsövningar eller tejpning.

Det finns också möjlighet att få prova besvärslindring med elektrisk stimulering med fot-TENS. Med TENS-behandlingen:

Ökar blodcirkulationen
Gör muskler mindre stela
Avslappnande effekt på behandlingsområdet
Lindrar känselstörningar i fötterna.
Ökar blodcirkulationen i musklerna och transporterar bort slaggprodukter.
Motverkar ärrbildningar efter skador på muskelvävnad.
McKenzie metoden
Mekanisk Diagnostik och Terapi – känd som McKenzie metoden.
McKenzie metoden – Så kan vi hjälpa dig:

Metoden används för att diagnostisera och behandla smärta i nacke, armar, ben och rygg. Metoden är särskilt känd för sin effektivitet vid ryggbesvär, akut, subakut, vid långvariga besvär och preventivt. McKenzie metoden minskar smärtan och botar långsiktigt problemen. Vid undersökningen analyserar vi vilka typer av rörelser som förvärrar respektive lindrar besvären. Rörelserna som lindrar blir en del av behandlingen.

Behandlingen syftar till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för din kropp att självläka. Tyngdpunkten ligger på egenbehandling, insikt och förståelse för vad som krävs för ett lyckat resultat. Vi lägger upp egenträningsprogram där fokus ligger på träning av ryggens stabiliserande muskler, sk. core muskler.

Boka ”Nybesök fysioterapi”.
Fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på Recept är ett sätt för dig att få träningshandledning med legitimerad personal under en begränsad period.
Fysisk aktivitet på recept är vedertaget arbetssätt för många sjukdomar och besvär. Receptet ger dig möjlighet att få stöd för att utveckla och dosera träningen som passar dig. Det är ju ofta svårt att veta vilka övningar som är bäst, vilka som är mindre lämpliga och vilken träningsnivå man skall lägga sig på. Detta hjälper vi dig med.

Vad innebär en fysisk aktiv livsstil?
En fysiskt aktiv livsstil medför en minskad risk att utveckla flera sjukdomstillstånd, t.ex hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och depression, men är även en betydelsefull del av behandlingen vid en mängd olika sjukdomstillstånd där rekommendationen förr var att avstå från aktivitet t.ex. hjärtsvikt och KOL.

Vi följer din konditionsutveckling så att du får ett ”kvitto” på dina ansträngningar och utvecklar din träning så att den anpassas efter dina individuella behov.

Vi ser fram emot att handleda dig till ett mer fysiskt aktivt liv och uppmuntra dig i din strävan!

Boka ”Nybesök fysioterapi”.

TENS
TENS är ett hjälpmedel för egenvård utan biverkningar.
TENS – Ett hjälpmedel för egenvård!

TENS är en kliniskt beprövad och dagligen använd av fysioterapeuter och andra vårdgivare. Behandlingsmetoden är säker – och i motsatt till tablettintag – har den inga biverkningar.

Vi använder ofta TENS som smärtlindring vid ledsmärta på grund av artros, rygg- och nackbesvär och kan hjälpa dig att komma igång. Naturligtvis visar vi dig hur du skall använda TENS-apparaten, placera elektroderna mm.

Smärtlindring vid förlossning och mensvärk
Elstimulering är också effektivt mot menssmärta – helt biverkningsfritt och mycket effektivt. Du kan få lära dig hur man gör med några provbehandlingar hos oss. Därefter kan du bestämma dig för om du skall köpa en TENS-apparat för att fortsätta på egen hand i hemmet.

Så här fungerar TENS:
Din kropp har egna system för att lindra smärta. TENS arbetar tillsammans med dessa system och förstärker dem. Elektroder som ser ut som stora plåster, placeras på huden där du har ont. Elektroderna är kopplade till en TENS-stimulator som ger ut impulser som blockerar smärtsignalerna till hjärnan.

Du väljer vilket program
De vanligaste programmen som finns i elstimulatorn är med högfrekvent stimulering som är förstahandsvalet vid både akut och långvarig smärta. Den högfrekventa stimuleringen sänder impulser till nervsystemets egna smärthämmande mekanismer som blockerar smärtan. Din behandling bör vara minst 30 minuter lång med den kan vara hur lång som helst – större delen av dagen om det känns bra.

Du kan också välja lågfrekvent stimulering på apparaten. Smärtlindring uppkommer då genom stimulering av muskler. Du placerar elektroderna på en muskel i det smärtande området så att du ser en muskelkontraktion uppstår. Morfinliknande ämnen, endorfiner, frisätts när din muskulatur kontraheras. Lågfrekvent TENS kan användas 20-45 min, 3 ggr/dag. Lågfrekvent stimulering kan ge träningsvärk om behandlingstiden är för lång.

TENS minskar behovet av smärtlindrande medicin
Elstimuleringen behandlar inte alltid orsaken till smärtan men med TENS får du bra resultat vid både akut och långvarig smärta. Smärtlindringen är oftast som mest effektiv under själva stimuleringen, men effekten kan hålla i sig efter det att programmet avslutats. TENS kan ibland räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling. Det går utmärkt att kombinera tablettbehandling och TENS. Tack vare elstimuleringen kan många minska sin tablettförbrukning. TENS ökar även cirkulationen varför metoden även lämpar sig för behandling av långvariga bensår.

Prata med din fysioterapeut innan du provar om du är osäker på om TENS är rätt för dig. Du skall undvika elstimulering om du har en pacemaker.
Akupunktur
Akupunktur har använts inom den kinesiska medicinen i tusentals år.
Akupunktur har använts inom den kinesiska medicinen i tusentals år. Metoden har sedan utvecklats och används idag i svensk hälso- och sjukvård.
Hjärtrehabilitering
Du som har hjärtsjukdom, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt eller har genomgått en hjärtoperation är välkommen till oss för rehabilitering.
Vi kan erbjuda individuell coaching, gruppträning, handledd träning på land och i varmvattenbassäng som en fortsättning på rehabiliteringen du startade på sjukhuset. Efter den sjukgymnastiska träningsperioden med träning 2-3 gånger per vecka har du möjlighet att fortsätta din träning med träningskort hos oss. Hos oss arbetar endast legitimerad personal som finns i träningslokalen under våra öppettider. Som extra trygghet har vi en hjärtstartare på plats.

Hur påverkar fysisk träning?
Fysisk träning vid hjärtrehabilitering har visat sig ha flera positiva effekter såväl fysiska som psykiska. Förbättring av hjärtmuskelkapacitet, blodfetter, blodtryck och koagulationslösande faktorer samt lindring av depression, oro och ångest är några av dem. Välj ”Nybesök fysioterapi” när du bokar.
Medicinsk träningsterapi
Denna träningsform har till syfte att stärka, öka rörlighet och ge smärtlindring vid problem i rörelse- och stödjeorganen.
Medicinsk träningsterapi genomförs med aktiva övningar som vi anpassar efter dina förutsättningar och doserar så att de passar dig. Vikterna är inledningsvis låga med många repetitioner för att öka genomblödningen i vävnaderna vilket ger en snabbare läkningsprocess.

Hur vi kan hjälpa dig
Vi använder lätta träningsredskap i början så som gummisnoddar, hantlar, viktmanschetter och bollar. Successivt stegras belastningen med hjälp av träningsmaskiner. Vid muskelarbete sker även en frisättning av kroppens egna smärthämmande endorfiner.

Varje träningstillfälle inleds med uppvärmning t.ex. på motionscykel, gångband eller crosstrainer. Vill du förbättra din kondition förlänger du uppvärmningen till 15-30 min och ökar belastningen så att du blir något ansträngd. Våra träningsmaskiner erbjuder goda möjligheter att ställa in och läsa av intensiteten så att det blir så som du vill ha det.

Bra resultat får du med regelbunden träning, cirka varannan dag. Du kombinerar träningen tillsammans med din fysioterapeut med träning på egen hand hos oss eller med hemövningar. Du bokar det som ”Nybesök fysioterapi”.
Idrottsskada
Vi hjälper dig med rehabilitering av din idrottsskada för att snabbt komma igång med träningen igen.
En bristfällig rehabilitering av en lindrig skada är den vanligaste bakomliggande orsaken till en allvarlig idrottsskada. Det går inte att vila sig i form och sedan återuppta idrotten. Vi hjälper dig med rehab för att komma igång igen!
Handträning
Handträning för handens rörlighet och styrka är viktigt för att minska besvär.
Vi hjälper dig med handträning för bl.a. artros:

Handträning är ett sätt att bland annat påverka en obalans i hand- och fingerleder. På grund av besvär och smärta i tumbasen vid tumbasartros, kompenserar många för smärtan och drar in tummen i handflatan. Tummen vandrar så att säga in i handen. Detta gör att man kan få sammandragningar i muskler och senor i handen, vilket leder till minskad rörlighet i hand och fingrar. Dessa obalanser går att påverka med träning. Med ett individuellt utformat träningsprogram och uppföljningar för att utveckla träningen kan du påverka dessa besvär så att belastningen sker i rätt läge i leden.

Många med artrosbesvär från knän och höfter har även påverkan i händerna men det är vanligt att man inte söker sjukvården för dessa besvär. Men idag vet via via forskning att handbesvär går att påverka med individuellt utformad handträning.
Vardagsbalans
Kursen ”Vardagsbalans” leds av certifierad legitimerad arbetsterapeut och bygger på ett vetenskaplig program.
”Vardagsbalans” – vad innebär det?

Den här kursen riktar sig till dig med behov av att varaktigt förändra din vardag, och har som mål att du skall återfå din vardagshälsa oavsett om du återgår till arbete eller ej. När vardagen blir annorlunda är det lätt att vi hamnar i mönster som medför att vi blir mindre aktiva, får färre sociala kontakter och blir mindre stimulerade, vilket bland annat leder till att vi får mindre energi. Detta kan leda till att det sedan blir svårt att återgå till arbete och de fasta rutiner som det innebär.

Kom till oss och lär dig om hur du återtar en balanserad vardag. Periodvis har vi inte så många patienter anmälda och då blir det individuella möten istället. Kursen ”Vardagsbalans” bygger på det vetenskapligt framtagna programmet ReDo.

Boka ”Nybesök arbetsterapi”.
Sömnskola
I vår sömnskola får du hjälp med dina sömnproblem.
Sömnproblem orsakas ofta av stress. Sömnproblem orsakade av stress framkallar att hela ditt nervsystem ställer in sig på vakenhet och du får svårt att varva ned och somna. Sömnproblemen handlar om att din sömn blir ytligare av stress och om du vaknar tidigt på morgonen kan du har svårt att somna om.

Hur hjälper vi dig med dina sömnproblem?
Ett individuellt möte inleder och avslutar vanligtvis sömnskolan. Vid mötet berättar du om din bakgrund och om hur ditt sömnmönster och dina sömnproblem ser ut. De påföljande träffarna sker vanligtvis digitalt och du får råd av erfaren arbetsterapeut om hur du kan minska dina sömnproblem. Du kan också få diskutera med övriga deltagare och kursledare för att få en större kunskap om sömn och vad som påverkar den. Mellan tillfällena för du en sömndagbok där du kan följa din utveckling.

Sömn och träning
Modern forskning visar att du påverkar din sömn med fysisk aktivitet och träning. Det handlar om att träningen påverkar vårt stresshormon, vilket vi idag får allt större kunskap kring. I sömnskolan ingår att du får stöd för att utveckla din fysiska aktivitet och träning utifrån dina förutsättningar. Du kan få stöd för att utveckla ett personligt träningsprogram, få hjälp med motivationsarbetet för att träna, få en träningsdagbok och få följa din konditionsutveckling med ett gångtest.

Andningsskola
Upplever du andningssvårigheter på grund av stress eller sjukdom? Vi hjälper dig på vår andningsskola.
Vi hjälper dig med din andning!

Vikten av bra andning är en tusenårig kunskap men som lätt glöms bort när man till exempel är stressad, har ont, är otränad eller har irritationer i luftvägarna. I vår individuella andningsskola får du lära dig andningsteknik som minskar trötthet och andfåddhet och hur du efter din förmåga ökar din fysiska aktivitet, hur du tränar rörlighet samt stärker viktiga muskler.

Det finns många olika orsaker till att man får en känsla av att det är svårt att andas, som även kallas andnöd. Långvariga besvär efter Covid -19 kan ge långvariga andningsbesvär som går att påverka med riktad och anpassad andningsträning. Lungsjukdom såsom Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL eller astma kan vara en förklaring. Din andning är det kraftfullaste verktyget för att sänka din inre stress och därmed minska upplevelsen av andnöd.

Vi är legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter som gärna tar emot dig på vår mottagning/träningscenter. Boka en tid för Nybesök Fysioterapi via vår hemsida eller per telefon. Vid första mötet bestämmer du hur du önskar gå vidare och om du vill delta i andningsskolan eller önskar något annat typ av stöd.
Hjälpmedel
Prova ut ett lämpligt hjälpmedel som underlättar din vardag
Få Hjälpmedel hos oss!

Hos oss kan du få hjälp med hjälpmedel i din vardag. Vi undersöker dina svårigheter och gör en bedömning om ett hjälpmedel skulle underlätta i din vardag som tex gånghjälpmedel, förhöjningsdynor mm. Vi har ett buffertlager med hjälpmedel för att snabbt kunna prova ut och förskriva ett lämpligt hjälpmedel som du sedan får använda som ett lån.
Funktionsbedömning
En funktionsbedömning är en utredning som görs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter på remiss från din vårdcentral.
Hur går en funktionsbedömning till?

Vår arbetsterapeut eller fysioterapeut gör en funktionsbedömning på remiss från din vårdcentral. Vad du klarar bra och vad du har svårigheter att genomföra framgår av funktionsbedömningen. Den är ett standardiserat sätt att analysera din förmåga och planera rätt åtgärder såsom rätt sjukskrivningsnivå. Funktionsbedömningen kan till exempel handla om att du fyller i ett självskattningsformulär med fokus på din aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö samt prioriteringar. Andra bedömningar kan handla om att analysera muskelstyrka, kondition och balans för att kunna sätta in åtgärder av lämplig och rätt doserad träning.

Vi gör en funktionsbedömningen på remiss från primärvårdsläkare t.ex. inför ett avstämningssamtal med Försäkringskassan för dig i arbetsför ålder.

Det kanske visar sig att du har nedsatt fysisk och eller psykisk prestationsförmåga, vilket är en betydelsefull faktor i sjukskrivningsprocessen. Hos oss kan du få sakkunnig hjälp för att utveckla den fysiska och psykiska orken på ett metodiskt sätt t.ex genom deltagande i en patientutbildning. Att få en struktur på sin vardag är också av betydelse för att kunna återgå till arbetet. Vi rekommenderar patientutbildningen Vardagsbalans som leds av en arbetsterapeut.

Välj ”Nybesök arbetsterapi” när du bokar Funktionsbedömning.

Så fungerar det

Illustration Kalender
1.

Boka en tid hos oss. Digitalt eller på kliniken.

Illustration PT
2.

Svara på ett par förberedande frågor om din hälsa.

Illustration telefon
3.

Du får en bekräftelse på din bokning. Välkommen!

Digitala behandlingar

Vi erbjuder digital fysioterapi och arbetsterapi för flera av våra behandlingar. Digital behandling sker via Joint Academy-appen som du laddar ner till din mobil.

Övningsprogram

Övningsprogram

Få tillgång till ditt övningsprogram var du än är med tydliga videoinstruktioner.

Videosamtal och chatt

Videosamtal och chatt

Skicka meddelande till din terapeut och träffa oss på distans via videosamtal.

Målsättning och uppföljning

Målsättning och uppföljning

Följ upp din behandling i mobilen med diagram på din smärtutveckling.

Om Active Rehab

Vi har en lång och gedigen erfarenhet inom förebyggande hälsovård och rehab. Vi erbjuder hög kompetens och god kvalité på hela vårt utbud och våra tjänster. Vi vet att hälsa kommer inifrån och att ansvaret för god hälsa ligger hos oss själva.

Medarbetaren på Active arbetar målmedvetet och fokuserat tillsammans med sina patienter och kunder för att nå bästa möjliga resultat. Vi hälsar alla välkomna till oss på Active vi finns här för dig var du än befinner dig i livet.

Vår vårdpersonal

Alva Andersson

Leg. Fysioterapeut

Anders Wallin

Leg. Fysioterapeut

Birgitta Hansen

Leg. Fysioterapeut

Caroline Ottosson

Leg. Fysioterapeut

Patricia Gullberg

Leg. Arbetsterapeut

Johanna Grönbäck

Leg. Arbetsterapeut

Sara Andersson

Leg. Fysioterapeut

Kontakt

Öppettider

Öppet nu
Stängt
Mån -Tors
08:00 – 17:00
Fredag
07:00 – 15:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Kontakt

Telefon 031-91 96 00
E-post [email protected]
Adress

Lövåsgatan 9, 511 54 Kinna

Högkostnadsskydd gäller och det finns inget remisskrav för att söka vård hos oss.

Verksamhetsansvarig: Jessica Johansson, 031-91 96 00