Nacka Forum Rehab

På Joint Academy Nacka Forum Rehab arbetar vi för att du ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Välkommen att boka tid hos fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.

Öppettider

Öppet nu
Stängt
Mån – Tors
07:30 – 18:00
Fredag
07:30 – 16:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Kontakt

Telefon 08-525 176 00
E-post [email protected]
Adress

Forumvägen 32, 131 53 Nacka
Plan 5 i Novum-huset, Entré H (Samma uppgång som Aqua Dental)

Våra behandlingsområden

Fysioterapi
Arbetsterapi
Dietist
Hemrehabilitering
Artros och artrosskola
Artrosdiagnos och behandling efter en klinisk undersökning av dina leder.
Artrosskola – digitala eller fysiska möten:

Artros är en vanlig kronisk sjukdom i en eller flera leder. Artros drabbar ofta knä- och/eller höftleder och de vanligaste symtomen vid artros är smärta, svullnad och stelhet. Artrosförändringar i lederna syns ofta inte förrän efter 10-30 år och risken för artros ökar med stigande ålder. När besvären av artros kommer tidigt beror det ofta på tidigare skada till exempel en idrottsskada.

Besvär av artros kan också orsakas av att muskulaturen runt leden är för svag, övervikt, ensidig belastning och ärftliga faktorer. Om du drabbas av artros i knä, hand och/eller höft, finns en hel del att göra för att kunna må bra och leva det liv du vill. Vi kan hjälpa dig!

Hur vi kan hjälpa dig:
Vi undersöker först dina besvär noggrant för att ta reda på om det handlar om artros. Om fynden innebär artros så kan du få behandling genom vår artrosskola. Behandlingen består av fysiska övningar, rådgivning och utbildning, och behandlingsinnehållet är nationellt framtaget material som grundar sig på senare års forskning om artros.

Inom vår artrosskola får du lära dig olika sätt att lindra smärtorna, behålla så god rörlighet som möjligt och stoppa de skadliga förändringarna i brosk, ben, ledband och muskler. Tillsammans med en fysioterapeut får du lära dig att behandla din artros med individuellt anpassade övningar i ett personligt program. Du har regelbundna uppföljningar och ditt program anpassas allteftersom du mår bättre och blir starkare.

Det finns möjlighet för både digital artrosskola (där du och en fysioterapeut har kontakt via videomöte eller telefon) och för fysiska möten på mottagningen. Du kan också kombinera både digitala möten med fysiska efter dina behov.
Idrottsskada
Vi hjälper dig med rehabilitering av din idrottsskada för att snabbt komma igång med träningen igen.
En bristfällig rehabilitering av en lindrig skada är den vanligaste bakomliggande orsaken till en allvarlig idrottsskada. Det går inte att vila sig i form och sedan återuppta idrotten. Vi hjälper dig med rehab för att komma igång igen!
Stötvåg
Stötvågsbehandling är en effektiv behandlingsmetod för besvär och skador i muskler och senor. Behandlingsserien brukar bestå av 3–5 behandlingar med ca 1 veckas mellanrum. Behandlingen utförs med en applikator som genererar tryckvågor. Dessa vågor stimulerar läkningsprocessen i vävnaden. Stötvågsbehandling görs alltid i kombination med rehabiliteringsträning.
Graviditetsbesvär
Graviditetsbesvär går att påverka med råd och träning för dig som är gravid eller nyligen har varit gravid.
Graviditetsbesvär är relativt vanligt när man väntar barn. Smärta eller värk runt bäckenlederna i korsryggen och/eller över blygdbenet, ibland med utstrålande smärta över stuss och/eller i benen kan drabba alla gravida. Det kan finnas flera orsaker till dessa besvär, och det är viktigt att veta orsaken till smärtan för rätt insats. Graviditetsrelaterad bäckensmärta är inte farligt för barnet. En del gravida kan få besvär i bröstryggen, ibland med utstrålande smärta över bröstkorgen.

Vi kan hjälpa dig att minska besvären under graviditeten med bland annat träning, samt hjälpa dig med hur du bör gå tillväga efter en graviditet beroende på dina besvär. Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa just dig!
Smärtskola
Lär dig hur du själv kan minska smärta med rätt kunskap och anpassad rörelse.
Hantera din smärta med hjälp av ökad kunskap:

Här får du lära dig hur du själv kan hantera din smärta med fördjupad kunskap och individuellt anpassad och korrekt doserad fysisk aktivitet. 
En mycket bra hjälp vid smärta är att i små doser komma i gång med ett fysiskt mer rörligt liv, då fysisk aktivitet kan ha smärtlindrande effekter. Motion och träning kan dessutom motverka muskelspänningar som orsakats av smärtan och bidra till att man blir gladare, starkare och får ökad livskvalitet.

De fysiskt aktiva klarar av mer smärta utan att besväras av den. Man måste inte vara aktiv idrottare och träna hårt för att öka sin smärttolerans på det här sättet – många får denna positiva effekt av fysisk aktivitet. Långvarig smärta kan vara svår att komma till rätta med då det är en komplex upplevelse där många faktorer samverkar, så som rädsla – spänningar – smärta, vilket leder till en ond ”smärtcirkel”. Det kan vara svårt att bryta smärtcirkeln och att från rörelserädsla hitta rörelseglädjen. Hjärnan får svårt att tolka signalerna från kroppen och vi känner inte skillnaden mellan att muskler arbetar och att det värker. Långvarig smärta kan också påverka smärtsystemet och det kan göra att man lättare får ont. Dessutom kan den mentala hälsan påverkas negativt. Genom att utmana gamla mönster och sätt att hantera smärtan, som att tillämpa individanpassad fysisk aktivitet och ha långsiktiga målsättningar, är det möjligt att hitta till ett aktivt liv där smärtan inte längre begränsar livet.
Fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på Recept är ett sätt för dig att få träningshandledning med legitimerad personal under en begränsad period.
Fysisk aktivitet på recept är vedertaget arbetssätt för många sjukdomar och besvär. Receptet ger dig möjlighet att få stöd för att utveckla och dosera träningen som passar dig. Det är ju ofta svårt att veta vilka övningar som är bäst, vilka som är mindre lämpliga och vilken träningsnivå man skall lägga sig på. Detta hjälper vi dig med.

Vad innebär en fysisk aktiv livsstil?
En fysiskt aktiv livsstil medför en minskad risk att utveckla flera sjukdomstillstånd, t.ex hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och depression, men är även en betydelsefull del av behandlingen vid en mängd olika sjukdomstillstånd där rekommendationen förr var att avstå från aktivitet t.ex. hjärtsvikt och KOL.

Vi följer din konditionsutveckling så att du får ett ”kvitto” på dina ansträngningar och utvecklar din träning så att den anpassas efter dina individuella behov.

Vi ser fram emot att handleda dig till ett mer fysiskt aktivt liv och uppmuntra dig i din strävan!

Boka ”Nybesök fysioterapi”.

Akupunktur
Akupunktur har använts inom den kinesiska medicinen i tusentals år.
Akupunktur har använts inom den kinesiska medicinen i tusentals år. Metoden har sedan utvecklats och används idag i svensk hälso- och sjukvård.
Stressrelaterade besvär
Att vara fysiskt aktiv utgör en viktig buffert mot stress både under tiden du är aktiv och på lång sikt. Fysisk aktivitet påverkar tex våra biologiska stressreaktioner och hjärnans stresshanteringsförmåga. Ändå väljer vi ofta bort fysisk aktivitet och rörelse i vardagspusslet. En relativt liten mängd aktivitet, motsvarande vardagsmotion som promenader och trädgårdsarbete kan ha betydelse för den fysiska och mentala hälsan. Långvarig stress utan återhämtning ökar risken för sömnproblem, stressrelaterad ohälsa och livsstilsrelaterade sjukdomar då kroppens behov av variation mellan aktivitet och vila utmanas. Våra fysioterapeuter kan ge dig individanpassat stöd så du klarar att införliva fysisk aktivitet/träning och återhämtning i ditt liv.
Rehabträning
Träning utförs individuellt eller i grupp som leds av våra legitimerade fysioterapeuter. Träningen anpassas utifrån dina besvär och förutsättningar för en starkare och friskare vardag.
Arbetsterapi vid stress
En hälsosam livsstil innebär en balans mellan arbete, hem- och familjesysslor, lustfyllda aktiviteter, återhämtning och sömn. Våra arbetsterapeuter kan hjälpa dig att hitta strategier för att skapa en balans mellan olika aktiviteter och vila. Dessa strategier kan till exempel vara att hitta rutiner och struktur som bidrar till en god aktivitetsförmåga för att kunna hantera vardagen. Genom att bli medveten om dina vardagliga aktiviteter och ditt aktivitetsmönster kan du se vad som behöver förändras för att återta balans.
Handträning
Handträning för handens rörlighet och styrka är viktigt för att minska besvär.
Vi hjälper dig med handträning för bl.a. artros:

Handträning är ett sätt att bland annat påverka en obalans i hand- och fingerleder. På grund av besvär och smärta i tumbasen vid tumbasartros, kompenserar många för smärtan och drar in tummen i handflatan. Tummen vandrar så att säga in i handen. Detta gör att man kan få sammandragningar i muskler och senor i handen, vilket leder till minskad rörlighet i hand och fingrar. Dessa obalanser går att påverka med träning. Med ett individuellt utformat träningsprogram och uppföljningar för att utveckla träningen kan du påverka dessa besvär så att belastningen sker i rätt läge i leden.

Många med artrosbesvär från knän och höfter har även påverkan i händerna men det är vanligt att man inte söker sjukvården för dessa besvär. Men idag vet via via forskning att handbesvär går att påverka med individuellt utformad handträning.
Vardagsbalans
Kursen ”Vardagsbalans” leds av certifierad legitimerad arbetsterapeut och bygger på ett vetenskaplig program.
”Vardagsbalans” – vad innebär det?

Den här kursen riktar sig till dig med behov av att varaktigt förändra din vardag, och har som mål att du skall återfå din vardagshälsa oavsett om du återgår till arbete eller ej. När vardagen blir annorlunda är det lätt att vi hamnar i mönster som medför att vi blir mindre aktiva, får färre sociala kontakter och blir mindre stimulerade, vilket bland annat leder till att vi får mindre energi. Detta kan leda till att det sedan blir svårt att återgå till arbete och de fasta rutiner som det innebär.

Kom till oss och lär dig om hur du återtar en balanserad vardag. Periodvis har vi inte så många patienter anmälda och då blir det individuella möten istället. Kursen ”Vardagsbalans” bygger på det vetenskapligt framtagna programmet ReDo.

Boka ”Nybesök arbetsterapi”.
Sömnskola
I vår sömnskola får du hjälp med dina sömnproblem.
Sömnproblem orsakas ofta av stress. Sömnproblem orsakade av stress framkallar att hela ditt nervsystem ställer in sig på vakenhet och du får svårt att varva ned och somna. Sömnproblemen handlar om att din sömn blir ytligare av stress och om du vaknar tidigt på morgonen kan du har svårt att somna om.

Hur hjälper vi dig med dina sömnproblem?
Ett individuellt möte inleder och avslutar vanligtvis sömnskolan. Vid mötet berättar du om din bakgrund och om hur ditt sömnmönster och dina sömnproblem ser ut. De påföljande träffarna sker vanligtvis digitalt och du får råd av erfaren arbetsterapeut om hur du kan minska dina sömnproblem. Du kan också få diskutera med övriga deltagare och kursledare för att få en större kunskap om sömn och vad som påverkar den. Mellan tillfällena för du en sömndagbok där du kan följa din utveckling.

Sömn och träning
Modern forskning visar att du påverkar din sömn med fysisk aktivitet och träning. Det handlar om att träningen påverkar vårt stresshormon, vilket vi idag får allt större kunskap kring. I sömnskolan ingår att du får stöd för att utveckla din fysiska aktivitet och träning utifrån dina förutsättningar. Du kan få stöd för att utveckla ett personligt träningsprogram, få hjälp med motivationsarbetet för att träna, få en träningsdagbok och få följa din konditionsutveckling med ett gångtest.

Hjälpmedel
Prova ut ett lämpligt hjälpmedel som underlättar din vardag
Få Hjälpmedel hos oss!

Hos oss kan du få hjälp med hjälpmedel i din vardag. Vi undersöker dina svårigheter och gör en bedömning om ett hjälpmedel skulle underlätta i din vardag som tex gånghjälpmedel, förhöjningsdynor mm. Vi har ett buffertlager med hjälpmedel för att snabbt kunna prova ut och förskriva ett lämpligt hjälpmedel som du sedan får använda som ett lån.
Funktionsbedömning
En funktionsbedömning är en utredning som görs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter på remiss från din vårdcentral.
Hur går en funktionsbedömning till?

Vår arbetsterapeut eller fysioterapeut gör en funktionsbedömning på remiss från din vårdcentral. Vad du klarar bra och vad du har svårigheter att genomföra framgår av funktionsbedömningen. Den är ett standardiserat sätt att analysera din förmåga och planera rätt åtgärder såsom rätt sjukskrivningsnivå. Funktionsbedömningen kan till exempel handla om att du fyller i ett självskattningsformulär med fokus på din aktivitetsförmåga, fysisk och social miljö samt prioriteringar. Andra bedömningar kan handla om att analysera muskelstyrka, kondition och balans för att kunna sätta in åtgärder av lämplig och rätt doserad träning.

Vi gör en funktionsbedömningen på remiss från primärvårdsläkare t.ex. inför ett avstämningssamtal med Försäkringskassan för dig i arbetsför ålder.

Det kanske visar sig att du har nedsatt fysisk och eller psykisk prestationsförmåga, vilket är en betydelsefull faktor i sjukskrivningsprocessen. Hos oss kan du få sakkunnig hjälp för att utveckla den fysiska och psykiska orken på ett metodiskt sätt t.ex genom deltagande i en patientutbildning. Att få en struktur på sin vardag är också av betydelse för att kunna återgå till arbetet. Vi rekommenderar patientutbildningen Vardagsbalans som leds av en arbetsterapeut.

Välj ”Nybesök arbetsterapi” när du bokar Funktionsbedömning.
Allergier
Celiaki
Diabetes
Höga blodfetter
Högt blodtryck
IBS och andra magtarmsbesvär
Viktnedgång
Viktuppgång
Arbetsförmågebedömning
Arbetsterapeut
Bedömning av aktivitetsförmågan
Bostadsanpassning
Dietist
Fysioterapeut
Hjälpmedelsbehov

Om Nacka Forum Rehab

Vårt mål är att vara ett självklart val för professionell rehab och erbjuder en välkomnande klinik med legitimerad personal. Vi strävar efter god tillgänglighet, både fysiskt på plats och med digitala behandlingar.

Joint Academy Nacka Forum Rehab arbetar på uppdrag av Region Stockholm, Vårdval Primärvårdsrehabilitering. Patientavgiften är 275 kr, högkostnadsskydd och frikort gäller, ingen remiss krävs.

Digitala behandlingar

Vi erbjuder digital fysioterapi och arbetsterapi för flera av våra behandlingar. Digital behandling sker via Joint Academy-appen som du laddar ner till din mobil.

Övningsprogram

Övningsprogram

Få tillgång till ditt övningsprogram var du än är med tydliga videoinstruktioner.

Videosamtal och chatt

Videosamtal och chatt

Skicka meddelande till din terapeut och träffa oss på distans via videosamtal.

Målsättning och uppföljning

Målsättning och uppföljning

Följ upp din behandling i mobilen med diagram på din smärtutveckling.

Vår personal

Adam

Leg. Fysioterapeut

Fredrik

Leg. Fysioterapeut

Eleonora

Leg. Fysioterapeut

Caisa

Leg. Fysioterapeut

Anna

Leg. Fysioterapeut

Hanna

Leg. Fysioterapeut

Aleksandar

Leg. Fysioterapeut

Carola

Leg. Fysioterapeut

Victor

Leg. Fysioterapeut

Alexander

Leg. Arbetsterapeut

Sofia

Leg. Dietist

Ludvig

Receptionist

Adam

Verksamhetschef

Kontakt

Öppettider

Öppet nu
Stängt
Mån -Tors
07:30 – 18:00
Fredag
07:30 – 16:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Kontakt

Telefon 08-525 176 00
E-post [email protected]
Adress

Forumvägen 32, 131 53 Nacka
Plan 5 i Novum-huset, Entré H (Samma uppgång som Aqua Dental)