Nyhet

Banbrytande studie visar att digital ryggbehandling kan ha minst lika god medicinsk effekt som ryggbehandling som sker fysiskt

23/08/2022

En ny studie, från Lunds och Linköpings Universitet, visar att Joint Academys digitala ryggbehandling kan ha minst lika god medicinsk effekt som fysisk behandling vid långvarig ryggsmärta. 2593 personer deltog i studien och resultaten visar att sex av tio personer (58.5% av deltagarna) uppnår kliniskt relevanta förbättringar vid tre månaders behandling. En kliniskt relevant förbättring innebär att smärtan minskar med minst 2 poäng eller 30% på en skala från 0-10. Studien visar även att patientens följsamhet i den digitala behandlingen är hög – 69% av deltagarna fullföljde minst 80% av behandlingsprogrammet.

Studien är den första i sitt slag i Sverige och den första globalt som inkluderar en population över 65 år. Deltagarnas genomsnittliga ålder var 63 år och 51% av deltagarna var pensionärer vid tiden då studien gjordes. Detta är viktigt då studier visat att ryggsmärta har störst påverkan på övriga livet för den äldre populationen. De sociala konsekvenserna av ländryggssmärta innebär större risk för isolering för äldre medborgare än övriga befolkningen, vilket i sig är förknippat med ökad ohälsa och ökade sjukvårdskostnader.

Långvarig ländryggssmärta är ett stort och växande folkhälsoproblem. Samhällskostnaden uppgår till tiotals miljarder kronor per år bara i Sverige – större än för all cancersjukdom tillsammans – om man räknar in både sjukvårdskostnader och kostnader för arbetsbortfall och sjukfrånvaro. Såväl evidens som internationella riktlinjer påbjuder ryggspecifika träningsövningar i kombination med utbildning om åkomman som ett första steg i att lindra ryggsmärta. Trots detta finns det idag i Sverige ingen nationellt strukturerad behandling likt till exempel artrosskolan.

Joint Academys digitala ryggbehandling utgår från klinisk evidens. Tiotusentals patienter har redan påbörjat Joint Academys digitala behandling och uppnått goda medicinska resultat sedan behandlingen rullades ut under 2021. Genom Joint Academy får man som patient tillgång till en personlig fysioterapeut som följer upp och justerar behandlingen utifrån patientens resultat, och man får bland annat även tillgång till filmer som visar hur övningarna ska göras. 

Läs hela studien på JMIR Publications här.

/Helena Hörder, forskare vid Lunds Universitet och leg. fysioterapeut