Nyhet

Ökad livskvalitet och minskat intag av smärtstillande: goda nyheter när Joint Academy publicerar sin medicinska årsrapport för år 2021

02/06/2022

Idag publicerar Joint Academy sin medicinska årsrapport för år 2021 med resultat och utfall som gör oss fortsatt stolta. 

Under 2021 påbörjade nästan 37 000 patienter digital artrosbehandling med Joint Academy, en mer än fördubblad ökning jämfört med fjolåret. Sedan vi lanserade behandlingar för knä- och höftartros år 2016 har över 100 000 patienter behandlats för sin artros med Joint Academy. Dessa siffror gör Joint Academy till Sveriges största aktör för grundbehandling av artros.

Detta innebär självklart ett stort ansvar. Därför delar vi nu för andra året i rad resultaten av Joint Academys digitala behandling samt information om hur artros kan behandlas effektivt, säkert och jämlikt.

Joint Academys årsrapport 2021 följer den tradition och det innehåll som de nationella kvalitetsregistren utvecklat gällande resultat och utfall i kvalitetsförbättrande syfte.
Årets rapport visar bland annat på följande resultat efter tre månaders behandling med Joint Academy: 

  • Hög följsamhet: 71 % av patienterna deltog i minst 80 % av lektionerna, övningarna och uppföljningarna i appen.
  • Goda medicinska resultat: Patienterna minskade sin smärta och ökade sin funktion med cirka 40 %.
  • Minskat intag av smärtstillande: 29 % av patienterna slutade helt med sitt intag av smärtstillande läkemedel.
  • Ökad livskvalitet: Patienterna uppger att deras knä- och höftrelaterade livskvalitet ökade med 12 %.

Artros är en av Sveriges snabbast växande folksjukdomar och 25% av alla över 40 lever redan med sjukdomen. År 2032 beräknas var tredje svensk över 40 ha fått diagnosen artros. Detta innebär ökade kostnader för samhället, där kroniska sjukdomar idag redan står för 80 procent av all sjukvårdskostnad. Siffrorna som publiceras i årsrapporten visar att digital behandling har goda förutsättningar för att vara ett värdefullt komplement till vård med fysiska besök, inte minst i omställningen till god, nära och jämlik vård.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning här

Leif Dahlberg
Chief Medical Officer
Joint Academy