Nyhet

Joint Academy lanserar årsrapport för 2020 – året när digital grundbehandling av artros blev Sveriges vanligaste

15/04/2021

Under 2020 registrerade sig nästan 17 000 patienter för digital behandling för sin artros genom Joint Academy. Det är ungefär lika många som deltog i traditionell, fysisk artrosskola 2019, vilket gör Joint Academy till Sveriges enskilt största vårdgivare inom grundbehandling för artros i höft och knä. Med detta kommer ett ansvar att rapportera utfallet av den digitala behandling som Joint Academy tillhandahåller. Detta är en av anledningarna till att vi nu lanserar vår första årsrapport.

Joint Academys årsrapport följer den tradition och det innehåll som de nationella kvalitetsregistren utvecklat gällande resultat och utfall i kvalitetsförbättrande syfte. Rapporten för år 2020 visar bland annat att:

  • Patienterna som genomgick behandlingen minskade sin smärta och ökade sin funktion med cirka 40%.
  • En tredjedel av patienterna som medicinerade mot sin smärta minskade sitt intag av smärtstillande läkemedel.
  • Följsamheten är stor – tre av fyra patienter utför tre av fyra aktiviteter kontinuerligt.

Som många vet är artros en av Sveriges snabbast växande folksjukdomar. År 2032 beräknas var tredje svensk över 45 ha fått diagnosen. Detta innebär ökade kostnader för samhället, där kroniska sjukdomar idag redan står för 80 procent av all sjukvårdskostnad. Siffrorna som publiceras i Joint Academys årsrapport visar att digital behandling har goda förutsättningar för att vara ett värdefullt komplement till vård med fysiska besök, inte minst i omställningen till god, nära och jämlik vård.

Rapporten finns tillgänglig här.

Leif Dahlberg
Chief Medical Officer
Joint Academy