Nyhet

Kvinnor överrepresenterade bland artrosdrabbade – Lena, 61, delar med sig av hur artrosen påverkat hennes liv

08/03/2022

Den internationella kvinnodagen infaller den 8:e mars varje år med syftet att uppmärksamma kvinnors situation över hela världen. På Joint Academy vill vi ta tillfället i akt och uppmärksamma artros och andra vanliga sjukdomar som många inte vet drabbar kvinnor i större utsträckning än män.

Kvinnor överrepresenterade bland artrosdrabbade – men inget svar på varför

Även om det råder konsensus kring att artros drabbar fler kvinnor än män finns inga exakta siffror på hur stor skillnaden mellan könen är. Risken för att drabbas av artros om man är kvinna tilltar markant efter klimakteriet och därför kan de hormonella förändringarna i samband med övergångsåldern vara en bidragande faktor. Dock har vetenskapliga studier inte kunnat bekräfta denna hypotes.

Övervägde förtidspension

Lena, 61, är en av de kvinnor som lever med artros. Hon fick diagnosen för nästan tio år sedan och berättar att sjukdomen gjort stora avtryck på hennes liv och vardag. 

– Jag blev diagnostiserad med artros 2013 och har framförallt haft problem med knän och rygg. Jag har länge arbetat i butik och alltid tyckt om mitt arbete, men när smärtan var som värst övervägde jag att förtidspensionera mig. Jag hade svårt att gå längre sträckor och sjukdomen blev ett fysiskt handikapp till slut.

Artros beskrivs även ofta felaktigt som en pensionärssjukdom som endast drabbar äldre, men cirka 40% av de som påbörjar den rekommenderade grundbehandlingen är i arbetsför ålder [1]. 

Att leva med artros kan påverka både den fysiska och mentala hälsan, speciellt om besvären lämnas obehandlade. Smärtan och stelheten kan göra att aktiviteter och rörelser som tidigare var en naturlig del av vardagen blir allt svårare, vilket får konsekvenser för både yrkeslivet och fritiden. För Lena kom vändningen 2018, när hon påbörjade digital behandling:

– Digital behandling har gjort underverk för min artros. Den största vinningen är att jag lärt mig hur jag ska träna för att hålla min artros i schack. Jag har fortsatt träna regelbundet med förhoppningen att kunna undvika en andra knäoperation i framtiden.

Den digitala behandlingen hjälpte Lena att skapa en rutin som gjort att hon fortsatt vara fysiskt aktiv även efter att hon avslutade behandlingen: 

– Jag har märkt att det bästa för min artros är att hålla igång, ju rörligare jag är desto bättre mår jag, berättar Lena.

Tack vare digital behandling har jag kunnat återgå till mitt arbete igen”

Utöver minskad smärta har de korta lektionerna som ingår i de digitala behandlingarna gjort att Lena har mer kunskap om artros, och hur sjukdomen bäst behandlas. Kunskap i kombination med individanpassad träning har försett Lena med rätt verktyg för att kunna leva ett härligt liv trots sin diagnos: 

– Inget händer över en natt, och därför har Joint Academy och min fysioterapeut varit ett fantastiskt stöd som kunnat både peppa när det behövs, och kommit med råd när jag haft frågor eller funderingar kring en viss övning eller så. Utan det stödet hade jag förmodligen inte varit lika motiverad att träna regelbundet. Tack vare digital behandling har jag kunnat börja arbeta på halvtid igen efter att ha varit långtidssjukskriven, berättar Lena. 

För två månader sedan påbörjade Lena även den digitala ländryggsbehandlingen hos Joint Academy och hon har redan minskat sin smärta och blivit både starkare och rörligare i ryggen.

Fortfarande stora kunskapsluckor kring kvinnohälsa

Trots att det har gjorts stora framsteg inom forskning kring kvinnors hälsa finns fortfarande stora kunskapsluckor kring varför vissa sjukdomar – såsom artros – drabbar kvinnor oftare än män. 

Kvinnohälsa reduceras ofta till sjukdomar och åkommor relaterade till mödravård och gynekologi. Ofta förbises skillnader mellan könen i forskning kring och behandling av andra sjukdomar och tillstånd som drabbar fler kvinnor än män [2]. Kvinnor är även ofta underrepresenterade i många vetenskapliga studier vilket gör att resultat som används i framtagande av nya mediciner och behandlingar i högre grad baseras på det manliga könets biologiska förutsättningar. 

Utöver artros är även autoimmuna sjukdomar vanligare bland kvinnor. För vissa diagnoser löper kvinnor en tiofaldigt ökad risk jämfört med män. Även migrän är mycket vanligare bland kvinnor och uppskattas påverka kvinnor i fertil ålder tre gånger så mycket mer än män.

Artros – regelbunden träning viktigt oberoende sjukdomsskede

Artros är en långvarig sjukdom som kan drabba alla leder i kroppen. Men för de flesta går smärtan och stelheten att lindra med hjälp av den rekommenderade grundbehandlingen bestående av individanpassad, regelbunden träning och information om sjukdomen. 

Lena tillhör de 10-20% som lever med artros som någon gång behöver genomgå operation för sina besvär. Även i dessa fall är regelbunden träning viktigt både innan och efter ingreppet för att minska både rehabiliteringstiden och komplikationer efter ingreppet.

– För mig handlar det om att inse att artrosen är något jag måste förhålla mig till resten av livet. Men med det sagt har digital behandling bevisat för mig att det finns mycket jag kan göra för att lindra besvären och fortsätta kunna göra saker jag njuter av, som att gå ut på långpromenader med min kamera och fotografera min omgivning, berättar Lena.

Artros är en av vår tids största folksjukdomar. Men som tur är finns hjälp att få under hela sjukdomsförloppet. Idag har över 80 000 vänt sig till digital behandling för att få bukt på sina besvär och kunna leva ett gott liv med artros.

Källor

[1] BOA (2018,s.15) https://rapporter.skr.se/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html#chapter-wrapper-lpid4_3d93b51116d1aaebea411d70

[2] SKR (2019) https://rapporter.skr.se/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html#chapter-wrapper-lpid4_3d93b51116d1aaebea411d70