Ny studie visar att digital behandling av knäartros är överlägsen traditionell vård

23/02/2021

Nottingham, 23:e februari. En ny randomiserad och kontrollerad studie gjord vid University of Nottingham i England visar att grundbehandling av knäartros levereras mer effektivt digitalt jämfört med traditionell vård. Forskningen visar bland annat att patienter som genomgick digital behandling minskade sin smärta med 41 procent medan samma siffra för patienter som fick traditionell behandling endast hamnade på 6 procent. Dessutom ökade den digital behandlingen patienternas fysiska funktion med 48 procent, en tydlig förbättring jämfört med traditionell behandling som endast ökade den fysiska funktionen med 13 procent.

“Det här är oerhört positiva nyheter för såväl patienter som regioner, särskilt nu när så många är hårt pressade i och med Covid-19-pandemin. Vi visste sedan innan att den digitala grundbehandlingen av artros är mer kostnadseffektiv för regioner än traditionell vård. Nu ser vi också en första randomiserad och kontrollerad studie som påvisar kliniskt relevant förbättring av digital jämfört med traditionell behandling”, säger Leif Dahlberg, medicinsk chef på Joint Academy och senior professor i ortopedi vid Lunds universitet.

Kroniska sjukdomar står idag för 80-85 procent av sjukvårdskostnaderna, enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Studien, som publiceras idag, blir ännu ett inslag i den svenska debatten om digitalisering inom vården då den tydligt understryker mervärdet av digital behandling av en av landets vanligaste förekommande kroniska sjukdomar.

I studien deltog 105 personer som var 45 år eller äldre med diagnosen knäartros. De delades slumpmässigt in i två grupper som båda fick grundbehandling, den ena digitalt och den andra traditionellt. I det digitala programmet kopplades patienterna samman med legitimerade fysioterapeuter i en app där de fick utbildning och dagliga övningar. I den andra gruppen fortsatte patienterna sitt traditionella egenvårdsprogram enligt gällande riktlinjer samt genom att besöka sin allmänläkare när det ansågs nödvändigt.

“Studiens resultat visar verkligen hur mycket som kan vinnas på att behandla knäartros digitalt, och detta kommer minska bördan på sjukvården, särskilt under Covid-19 när vården redan är så belastad. Vi hoppas att denna studie bidrar till att beslutsfattare inser potentialen i digitala alternativ när det gäller att behandla knäartros”, säger Sameer Akram Gohir, fysioterapeut och forskare vid University of Nottingham.   

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige och cirka en miljon svenskar är drabbade. År 2032 förväntas var tredje svensk över 45 år ha fått diagnosen. Men den rekommenderade grundbehandlingen, bestående av information, handledd träning och vid behov viktkontroll, är underutnyttjad.               

“Studien visar vilken betydande positiv påverkan digital behandling av artros har på sjukdomsbördan för både patienter och hälso- och sjukvården. De digitala fördelarna är förutom de positiva utfallen i smärta och fysisk funktion, även lägre kostnader och mer lättillgänglig vård för de som bor på landsbygden långt från närmaste fysioterapeut”, avslutar Leif Dahlberg.  

Om studien

Studien gjordes av en oberoende forskningsgrupp vid University of Nottingham. Den pågick under sex veckor och 105 personer som var 45 år eller äldre med diagnosen knäartros deltog. Alla deltagare hade ett fysiskt möte vid studiens start och efter sex veckor. I interventionsgruppen behandlades deltagarna i Joint Academys evidensbaserade och digitala program, medan kontrollgruppen fortsatte ett egenvårdsprogram enligt generella riktlinjer och besökte en allmänläkare när det ansågs nödvändigt. Studien har titeln “Randomised controlled trial of Digitally delivered first-line knee osteoarthritis treatment: the Internet-based Exercises Aimed at Treating Knee Osteoarthritis (iBEAT-OA) study” och publicerades i den vetenskapliga tidskriften JAMA Network Open den 23:e februari 2021. Hela studien finns tillgänglig här.