Nyhet

Färska rapporter om digital vård missar kraftig ökning av digital artrosbehandling bland äldre – skapar missvisande lägesrapport om digital vård

25/02/2022

Under de senaste veckorna har tre rapporter om digital vård i Sverige publicerats. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (MVO) släppte rapporten Besök via nätet om digital vård mellan 2016-2018 och Karolinska Institutet har på uppdrag av Region Stockholm tagit fram två rapporter som kartlägger utvecklingen av digitala och fysiska besök inom Stockholms primärvård före och under covid-19-pandemin.

Samtliga rapporter konstaterar att digitala vårdbesök har ökat explosionsartat de senaste fem åren samt att det främst är högutbildade, yngre personer utan kroniska sjukdomar som använder digital vård. Samtidigt konstateras att äldres vårdbesök har minskat under pandemin.

Siffrorna speglar en typ av verklighet: en utdaterad sådan som inte tar hänsyn till en starkt ökad användning av digital fysioterapi bland just de äldre.

Siffror från Joint Academy visar en helt annan bild än den som ges i nämnda rapporter. Äldres användning av digital fysioterapi i form av artrosbehandling ökade fyrfaldigt mellan 2019 och 2020. Ökningen fortsatte in i 2021, när tiotusentals patienter med kronisk ledsjukdom i hela landet vände sig till Joint Academys digitala behandling för artros. Totalt har Joint Academy behandlat 90 000 patienter med kronisk ledvärk, helt digitalt.

Patienter i Joint Academys digitala artrosbehandling — äldre, svårt sjuka, och lika ofta i glesbygd som i tätort

Den demografiska profilen bland Joint Academys patienter skiljer sig markant från den som beskrivs på patienterna i rapporterna ovan. I genomsnitt är patienter i Joint Academys behandling 64 år gamla och 25% av dem har ytterligare minst en annan kronisk sjukdom än artros. Endast hälften av våra patienter är högutbildade. Dessutom används vår behandling i princip lika ofta i glesbygd som i tätort.

Joint Academys annorlunda patientprofil gentemot majoriteten av övriga digitala vårdgivare är väldokumenterad och återfinns bland annat i SKRs rapport Digitala vårdkontakter i primärvården 2020 (se ovan graf vad gäller åldersfördelning). Endast Accumbo/Blodtrycksdoktorn, den enda andra aktören som likt Joint Academy uteslutande behandlar en kroniskt sjuk patientgrupp, har en liknande patientprofil.

Joint Academys digitala artrosbehandling är bevisat effektiv

Joint Academy har i ett flertal vetenskapliga studier visat på en medicinsk förbättring bland våra patienter, en förbättring som dessutom ökar ju längre patienten är i behandling. Smärtan halveras, den fysiska funktionen blir dubbelt så bra och användningen av smärtstillande medicin minskar. Det innebär att Joint Academys digitala behandling resulterar i minst lika bra eller bättre utfall jämfört med fysisk behandling, men till bevisat lägre kostnad. Förmodligen beror detta på att digitala hjälpmedel påminner patienten att följa sin behandlingsplan och tillåter både patienten och fysioterapeuten att utvärdera behandlingen i realtid på ett sätt som av naturliga skäl inte går i fysisk vård.

Vår slutsats är att om det finns en användarvänlig digital behandling för äldre med kronisk sjukdom, väljer den äldre populationen sådan behandling. Att exkludera digital fysioterapi från rapporteringen innebär att den delen av digital vård som faktiskt är mätbar och vetenskapligt bevisad missas, vilket resulterar i en skev bild av hur verkligheten ser ut — inte minst när vi försöker förstå hur äldre och kroniskt sjuka använder digital vård.

Digital fysioterapi ger fantastiska möjligheter för såväl kroniskt sjuka patienter som sjukvårdssystemet och kan starkt bidra till att Sverige blir världsledande på e-hälsa till 2025.

Vi bistår gärna med data i samband med nya rapporter.

/Leif Dahlberg, Medicinsk chef på Joint Academy och senior professor i ortopedi vid Lunds Universitet