Artrosdagen: Den 2 juni uppmärksammas artros

Den 2 juni uppmärksammas Artrosdagen.

Trots att artros är en vanlig ledsjukdom, så finns det en stor okunskap och många myter kring vad artros egentligen beror på och hur det bäst behandlas. Den internationella artrosdagen infaller den 2 juni varje år för att sprida kunskap om sjukdomen och hur man som drabbad kan lindra sina symtom. 

Digital grundbehandling ökar tillgänglighet

Artros kan drabba alla leder men är vanligast i knän, höfter och händer. Drabbas man av artros i någon av dessa leder så kan man få hjälp med att lindra sina symtom i en så kallad artrosskola. Artrosskolan följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för den rekommenderade grundbehandlingen av artros. Grundbehandling innebär att alla ska erbjudas denna hjälp i första hand. 

Håkan Nero är dr, leg. fysioterapeut och forskningsansvarig vid Joint Academy. Tillsammans med andra forskare och experter inom området har han varit med och digitaliserat grundbehandlingen, och därav gjort det möjligt för patienter att behandla sin artros hemifrån via en app:

– Artros är en långvarig sjukdom men idag vet vi att de allra flesta kan bli helt symtomfria och leva som vanligt med hjälp av grundbehandlingen, som består av individanpassad och regelbunden träning och information om sjukdomen, förklarar Håkan Nero.

– Digital grundbehandling ökar tillgängligheten till vård och bidrar till att fler kan behandla sin artros, utan väntetider, var och när som helst, fortsätter han.

Smärtan kunde väcka mig mitt i natten”

Under pandemin sökte sig allt fler till digital behandling av artros och idag har över 100 000 patienter behandlat sin ledsmärta digitalt. En av alla dessa är Pelle, 72, som levde med knäsmärta under flera år innan han äntligen fick bukt med sina besvär:

– Jag hade känt av knät i över fem år men det var först häromåret som smärtan blossade upp ordentligt. När det var som värst svullnade knät upp, jag hade svårt att gå längre sträckor och smärtan väckte mig ofta om nätterna. Det var då som jag valde att prova på digital behandling, berättar Pelle.

Under sin digitala behandling med Joint Academy fick Pelle varje dag två enkla övningar med instruktionsvideos, direkt i sin mobil. Som en del av behandlingen ingår även utbildning om artros och tillgång till en personlig fysioterapeut som stöttar och anpassar programmet vid behov. Via chattfunktionen i appen kan man när som helst återkoppla och ställa frågor till sin fysioterapeut:

– Det funkade verkligen för mig. Efter sex veckor hade min knäsmärta minskat från 7/10 till 3/10, och efter ytterligare tre veckor var jag så gott som smärtfri. Jag har fortsatt göra mina dagliga övningar och idag känner jag att min fysiska förmåga är lika bra som för åtta år sedan innan knät började krångla, berättar Pelle.

En snabbväxande folksjukdom

Idag uppskattas var fjärde svensk över 40 ha diagnostiserad artros, men inom en snar framtid förväntas den siffran stiga till var tredje svensk i samma ålderskategori. Ökningen sker bland annat på grund av att medellivslängden och förekomsten av fetma ökar. Ålder och övervikt är nämligen två av flera riskfaktorer för att utveckla artros. 

Trots att artros är en av våra största och snabbast växande folksjukdomar förklarar Håkan Nero att okunskap kring sjukdomen gör att många går runt med symtom utan att söka hjälp:

– Ledvärk och stelhet ses ofta som en naturlig del av åldrandet, när det i själva verket kan röra sig om en långvarig sjukdom som ofta medför stora påfrestningar för både kropp och psyke om den förblir obehandlad, förklarar Håkan Nero.

Behandling som ger minskad smärta och ökad livskvalitet

Daglig smärta kan få stor påverkan på livskvaliteten. Generaliserat ångestsyndrom och depression är vanliga följdsjukdomar av artros vilket bland annat beror på att aktiviteter och sysslor som tidigare var lustfyllda kan bli allt svårare att genomföra för den drabbade. För Pelle har behandlingen inte bara medfört minskad knäsmärta, utan även möjligheten att kunna fortsätta leva ett aktivt liv:

– Att göra mina dagliga övningar har verkligen varit en investering i min livskvalitet. Jag njuter som mest av livet när jag får vara ute i naturen och därför är det så härligt att äntligen kunna vandra och åka skidor obehindrat igen, säger Pelle.

Internationella artrosdagen

  • Internationella artrosdagen infaller varje år den 2 juni och infördes 2015 av Reumatikerförbundet och fackförbundet Fysioterapeuterna.
  • Syftet med artrosdagen är att höja kunskapsnivån om artros bland drabbade, anhöriga och sjukvårdspersonal.
  • Majoriteten av de som lever med artros kan lindra sina symtom med hjälp av handledd, anpassad träning och utbildning. Vid behov kan detta kombineras med smärtstillande medicin. 
  • Det är endast en liten andel, cirka 10-20%, av alla artrospatienter som någon gång behöver opereras för sin artros.
  • Siffror från Socialstyrelsen visar att endast 5% av de med en artrosdiagnos får tillgång till grundbehandlingen i enlighet med rådande riktlinjer.
Källor

Socialstyrelsen

Reumatikerförbundet

Joint Academy

Duong, V., Graham, B., & Lawford, B. (2022). Improving Care for Osteoarthritis: The Forgotten Chronic Disease [Infographic]. OARSI. https://oarsi.org/sites/default/files/docs/2022/oarsi_infographic_for_policymakers_2022_final.pdf

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Kom igång