Behandla artros i knät. Läs mer

Artros i knät (gonartros) – symtom, diagnos & behandling

Vid artros i knät (gonartros) påverkas hela knäleden, det vill säga brosk, menisker, ligament, skelett och muskler. Detta kan orsaka både smärta och stelhet i knäleden som förvärras vid belastning.

Erbjudande!

Knäskydd för artros och ledsmärta

Just nu
689kr
Handla nu

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

 • 5 minuter om dagen

 • Patientavgift 0 kr

 • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Knät är en viktbärande led och symtom upplevs främst när man belastar leden. Har man artros i sitt knä är det därför viktigt att fokusera på att stärka musklerna runt knät för att minska belastningen på leden. Anpassade träningsövningar som tillhandahålls av en fysioterapeut är det bästa sättet att öka funktionen och minska smärtan i knät på.

Symtom vid artros i knät

Vanliga symtom på artros i knät är smärta och stelhet. Att gå, stå och resa sig från sittande ställning kan kännas både svårt och smärtsamt. I senare skeden av sjukdomen kan även vilovärk förekomma.

De vanligaste symtomen vid knäledsartros är:

 • Smärta i knät, främst under eller efter belastning
 • Stelhet
 • Vilovärk, till exempel på natten eller efter fysisk aktivitet.
 • Svullnad i knäleden efter fysisk aktivitet
 • Gångsvårigheter
 • Trötthet

Om du har symtom på artros i knät, kan det vara bra att uppsöka en fysioterapeut eller en läkare för att få rätt diagnos.

Riskfaktorer för artros i knät

Det finns en rad olika riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av knäledsartros. Riskfaktorer för knäartros som yrkesbelastning, övervikt och ledskador är så kallade påverkbara riskfaktorer. Riskfaktorer som inte kan påverkas är gener, biologiskt kön (kvinnor drabbas oftare än män) och ålder. 

Forskning har visat att menisk- och korsbandsskador är riskfaktorer för knäartros. Unga personer som drabbas av artros har ofta råkat ut för en tidigare ledskada. Ledskador är vanligt förekommande inom kontaktsporter såsom fotboll och handboll.

Hur knäartros diagnostiseras

Traditionellt diagnostiserade man knäledsartros med hjälp av röntgenundersökning. Tyvärr är det fortfarande många som tror att en led behöver röntgas för att ställa diagnosen artros. Enligt Socialstyrelsen och omfattande forskning bör artros diagnostiseras av kunnig vårdpersonal genom en bedömning av patientens sjukdomshistoria, ledfunktion och smärtbild. Riskfaktorer bör också has i åtanke när diagnosen ställs. 

Ibland utförs en MR-undersökning av det smärtsamma knät för att utesluta andra tillstånd. Detta görs endast om man misstänker att symtomen kan tyda på något annat än artros. Det är främst på yngre patienter man gör en MR om osäkerhet råder kring diagnosen. 

Hur artros i knät behandlas

Grundbehandlingen vid knäartros är patientutbildning, träning och vid behov, viktkontroll. 

Individuella övningar för knät bör tillhandahållas av en fysioterapeut. Det kan göras antingen fysiskt eller digitalt. Man kan till exempel anmäla sig till en artrosskola där man i grupp får både utbildning och specifika träningsövningar från en fysioterapeut. Vare sig man väljer att genomgå artrosbehandling fysiskt eller digitalt, bör övningarna ständigt anpassas utefter individens smärt- och funktionsnivå.  Rätt övningar kan lindra smärta och öka rörlighet och funktion. 

Andra behandlingsmetoder

Som ett komplement till grundbehandlingen, om du har mycket ont, kan receptfria smärtstillande läkemedel användas under korta perioder.  Smärtstillande kan till exempel göra det lättare att komma igång med träningen. Det är viktigt att diskutera användningen av smärtstillande medel med din läkare för att undvika biverkningar och läkemedelsinteraktioner. 

Kortisoninjektioner ges ibland som ett komplement till grundbehandlingen för att behandla svår artros i knät. Dessa injektioner ger endast kortvarig symtomlindring och ska alltid administreras av en erfaren specialist. Kortisoninjektioner ska användas med försiktighet och endast när artrossymtomen inte lindras med hjälp av regelbundna, anpassade knäövningar.  Upprepade kortisoninjektioner kan skada brosket i leden och påskynda artrosutvecklingen.

Vissa upplever att knäortoser bidrar till att minska smärta och öka funktionen i knät, vilket gör det lättare att utföra vardagsaktiviteter.

Operation: den sista utvägen

Vid svåra symtom eller när grundbehandlingen inte gett tillfredsställande resultat, kan en operation bli aktuell. Det uppskattas dock att endast 10-20 % av alla patienter med knäartros behöver opereras med ledprotes. Även om en operation kan ge goda resultat för många patienter är det aldrig riskfritt. Alla operationer medför risk för att utveckla blodproppar och infektioner.

Erbjudande!

Knäskydd för artros och ledsmärta

Just nu
689kr
Handla nu

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

 • 5 minuter om dagen

 • Patientavgift 0 kr

 • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Kosttillskott för ledhälsa

Naturliga kosttillskott för en god ledhälsa. Kampanj gäller t.o.m 27/9.

Handla nu
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Produkter för din ledhälsa

Utvalda redskap och hjälpmedel för dig med artros och ledsmärta.

Handla nu
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för artros i höft och knä