Behandla artros och ledsmärta med Joint Academy

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen och orsakar både smärta, stelhet och minskad funktion i den drabbade leden. Med hjälp av Joint Academy kan du behandla din artros eller annan ledsmärta hemifrån och lindra dina symtom.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Cirka 500 miljoner människor i världen lever med artros och det är beräknat att 1 av 4 vuxna över 40 år drabbas av artros i en eller flera leder. Däremot är det en sjukdom med smygande debut som många inte söker vård för, vilket skapar ett stort mörkertal i statistiken. Går sjukdomen obehandlad under lång tid, finns det stor risk för att symtomen förvärras till en nivå där enda utvägen är operation. Därför är det viktigt att få en diagnos fastställd så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet för att kunna påbörja grundbehandling av artros samt lindra sina symtom i så stor utsträckning som möjligt.

Vanliga symtom vid artros

Artros är allra vanligast i knäna, höfterna och händerna men sjukdomen kan i princip drabba vilken led som helst. Vanliga symtom på artros är smärta, stelhet och försämrad funktion i den drabbade leden som blir värre efter belastning. I senare stadier av sjukdomen kan även vilovärk förekomma. Dessa symtom minskar för många livskvaliteten, då det kan bli svårt att utföra vardagsaktiviteter på samma sätt som förr. Däremot går det att, med rätt behandling, lindra sina symtom och leva ett fortsatt gott liv med sjukdomen.

Har du symtom på artros, såsom smärta eller stelhet i en led, kan det vara bra att kontakta en fysioterapeut eller läkare för att få en korrekt diagnos. En artrosdiagnos kan även ställas digitalt och det behövs sällan ett fysiskt möte med en vårdgivare för att bli diagnostiserad.

Vikten av fysisk aktivitet

Trots att den vetenskapliga evidensen förordar handledd träning och fysisk aktivitet, lever det kvar en myt om att artros beror på naturligt åldrande och en förslitning i leden. Denna missuppfattning leder till ökat stillasittande, något som är en gemensam riskfaktor för långvariga sjukdomar. Patienter med artros som inte rör på sig tillräckligt, riskerar att utveckla andra kroniska långvariga sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.  

Grundbehandling för alla personer med artros, oavsett sjukdomsstadium, är patientutbildning, träning och vid behov viktnedgång. Utbildning är viktigt för att lära sig mer om sjukdomen och vilka behandlingsmöjligheter som finns. Träning är viktigt för att lindra och förebygga symtom och bör inledningsvis, för att uppnå bästa resultat, handledas av en fysioterapeut (eller en arbetsterapeut vid handartros). Viktnedgång kan bli aktuellt för de patienter som är överviktiga och lider av knä- eller höftartros, då mindre kroppsvikt minskar belastningen på de viktbärande lederna.

Även för de patienter som väntar på en ledprotesoperation är det fördelaktigt att stärka musklerna kring den drabbade leden. Att vara fysiskt aktiv innan operation minskar riskerna för komplikationer vid ingreppet. Samtidigt underlättar träningen rehabiliteringen då patienten är van vid de övningar som ingår efter operation.

Läs mer om olika behandlingar vid artros.

Artrosbehandling via mobilen

Efter att ha fått fastställd diagnosen artros, är det viktigt att påbörja grundbehandling så fort som möjligt. Ett enkelt sätt att göra detta på är att ladda ned Joint Academys app till mobiltelefonen. I appen får du först svara på en rad olika frågor för att se om Joint Academys behandling lämpar sig för just dig. Om behandling med Joint Academy blir aktuell, tilldelas du en personlig fysioterapeut som tillhandahåller ett behandlingsprogram bestående av information om artros och individanpassade övningar. Övningarna ska utföras dagligen och kan enkelt göras hemma. I Joint Academys app kan du även mäta dina framsteg och chatta med andra patienter för att bli motiverad. Alla behandlingar följer Socialstyrelsens riktlinjer.

De första 10-12 besöken hos din fysioterapeut i Joint Academys app är kostnadsfria. Det lägsta rekommenderade antalet träningstillfällen enligt BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) och Socialstyrelsens nationella riktlinjer är 10-12 stycken. Efter det har du möjlighet att mot en egenavgift fortsätta behandling i appen eller göra de övningar du har fått på egen hand.

En långsiktig behandling

Tänk på att träning som behandling är ingen “snabbfix” för artros eller annan ledsmärta. Det kan ta några veckor eller månader av regelbunden handledd, träning innan man upplever symtomlindring. Träning är en långsiktig behandling och för att hålla symtomen i schack samt bibehålla god fysisk och psykisk hälsa, bör träning integreras på ett naturligt sätt i vardagen. De flesta med artros eller annan ledsmärta får väldigt god effekt av anpassad, handledd träning och kan leva ett aktivt liv med mindre smärta och bättre funktion.

Behandla även rygg- och axelsmärta

Sedan 2022 behandlar Joint Academy inte bara artros, utan även smärta i ländrygg och axel. Ländryggs- och axelsmärta är två av de vanligaste anledningarna till att människor söker vård. Ländryggssmärta är också en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till sjukskrivningar i Sverige. Precis som för artros, har forskning visat att träning minskar smärta i både ländrygg och axel. Genom att ladda ned Joint Academys app kan du få tillgång till en fysioterapeut och komma igång med ett individuellt träningsprogram för att lindra dina ledbesvär.

Digital behandling: minst lika effektivt

Forskning har visat att digital behandling av artros är minst lika effektiv som den fysiska artrosskolan. Några fördelar med digital behandling av artros och annan ledsmärta via Joint Academy, är att du alltid har tillgång till en fysioterapeut, du kan göra övningarna var som helst, när som helst och du får dagliga påminnelser i mobilen som kan öka motivationen.


Källor


Gohir, S. A., Eek, F., Kelly, A., Abhishek, A., & Valdes, A. M. (2021). Effectiveness of internet-based exercises aimed at treating knee osteoarthritis. JAMA Network Open, 4(2).

Jönsson, T. S., Dell’Isola, A., Lohmander, S., Wagner, P. (2022). A comparison of face-to-face and digital delivery of first-line intervention for people with knee or hip osteoarthritis. Abstracts / Osteoarthritis and Cartilage, (30)

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar