Behandla artros och ledsmärta med Joint Academy

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen och orsakar både smärta, stelhet och minskad funktion i den drabbade leden. Med hjälp av Joint Academy kan du behandla din artros eller annan ledsmärta hemifrån och lindra dina symtom.

Cirka 500 miljoner människor i världen lever med artros och det är beräknat att 1 av 4 vuxna över 40 år drabbas av artros i en eller flera leder. Däremot är det en sjukdom med smygande debut som många inte söker vård för, vilket skapar ett stort mörkertal i statistiken. Går sjukdomen obehandlad under lång tid, finns det stor risk för att symtomen förvärras till en nivå där enda utvägen är operation. Därför är det viktigt att få en diagnos fastställd så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet för att kunna påbörja grundbehandling av artros samt lindra sina symtom i så stor utsträckning som möjligt.

Artrosbehandling för knä, höft och hand

Artros är allra vanligast i knäna, höfterna och händerna men sjukdomen kan i princip drabba vilken led som helst. Vanliga symtom på artros är smärta, stelhet och försämrad funktion i den drabbade leden som blir värre efter belastning. I senare stadier av sjukdomen kan även vilovärk förekomma. Dessa symtom minskar för många livskvaliteten, då det kan bli svårt att utföra vardagsaktiviteter på samma sätt som förr. Däremot går det att, med rätt behandling, lindra sina symtom och leva ett fortsatt gott liv med sjukdomen.

Grundbehandling för alla personer med artros, oavsett sjukdomsstadium, är patientutbildning, träning och vid behov viktnedgång. Utbildning är viktigt för att lära sig mer om sjukdomen och vilka behandlingsmöjligheter som finns. Träning är viktigt för att lindra och förebygga symtom och bör inledningsvis, för att uppnå bästa resultat, handledas av en fysioterapeut (eller en arbetsterapeut vid handartros). Viktnedgång kan bli aktuellt för de patienter som är överviktiga och lider av knä- eller höftartros, då mindre kroppsvikt minskar belastningen på de viktbärande lederna.

Har du symtom på artros, såsom smärta eller stelhet i en led, kan det vara bra att kontakta en fysioterapeut eller läkare för att få en korrekt diagnos. En artrosdiagnos kan även ställas digitalt och det behövs sällan ett fysiskt möte med en vårdgivare för att bli diagnostiserad.

Läs mer om olika behandlingar vid artros.

Behandling med personlig fysioterapeut via mobilen

Efter att ha fått en artrosdiagnos, är det viktigt att påbörja grundbehandling så fort som möjligt. Ett enkelt sätt att göra detta på är att ladda ned Joint Academys app till mobiltelefonen. I appen får du först svara på en rad olika frågor för att se om Joint Academys behandling lämpar sig för just dig. Om behandling med Joint Academy blir aktuell, tilldelas du en personlig fysioterapeut som tillhandahåller ett behandlingsprogram bestående av information om artros och individanpassade övningar. Övningarna ska utföras dagligen och kan enkelt göras hemma. I Joint Academys app kan du även mäta dina framsteg och chatta med andra patienter för att bli motiverad. Alla behandlingar följer Socialstyrelsens riktlinjer.

De första 10-12 besöken hos din fysioterapeut i Joint Academys app är kostnadsfria. Det lägsta rekommenderade antalet träningstillfällen enligt BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) och Socialstyrelsens nationella riktlinjer är 10-12 stycken. Efter det har du möjlighet att mot en egenavgift fortsätta behandling i appen eller göra de övningar du har fått på egen hand.

En långsiktig behandling

Tänk på att träning som behandling är ingen “snabbfix” för artros eller annan ledsmärta. Det kan ta några veckor eller månader av regelbunden handledd, träning innan man upplever symtomlindring. Träning är en långsiktig behandling och för att hålla symtomen i schack samt bibehålla god fysisk och psykisk hälsa, bör träning integreras på ett naturligt sätt i vardagen. De flesta med artros eller annan ledsmärta får väldigt god effekt av anpassad, handledd träning och kan leva ett aktivt liv med mindre smärta och bättre funktion.

Behandla även rygg- och axelsmärta med Joint Academy

Sedan 2022 behandlar Joint Academy inte bara artros, utan även smärta i ländrygg och axel. Ländryggs- och axelsmärta är två av de vanligaste anledningarna till att människor söker vård. Ländryggssmärta är också en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till sjukskrivningar i Sverige. Precis som för artros, har forskning visat att träning minskar smärta i både ländrygg och axel. Genom att ladda ned Joint Academys app kan du få tillgång till en fysioterapeut och komma igång med ett individuellt träningsprogram för att lindra dina ledbesvär.

Digital behandling minst lika effektiv som traditionell

Forskning har visat att digital behandling av artros är minst lika effektiv som den fysiska artrosskolan. Några fördelar med digital behandling av artros och annan ledsmärta är att du alltid har tillgång till en fysioterapeut, du kan göra övningarna var som helst, när som helst och du får dagliga påminnelser i mobilen som kan öka motivationen.


Källor


Gohir, S. A., Eek, F., Kelly, A., Abhishek, A., & Valdes, A. M. (2021). Effectiveness of internet-based exercises aimed at treating knee osteoarthritis. JAMA Network Open, 4(2).

Jönsson, T. S., Dell’Isola, A., Lohmander, S., Wagner, P. (2022). A comparison of face-to-face and digital delivery of first-line intervention for people with knee or hip osteoarthritis. Abstracts / Osteoarthritis and Cartilage, (30)

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen