Behöver man röntgas när man har ont i ryggen?

Behöver man röntgas när man har ont i ryggen?

Smärta i ländryggen är väldigt vanligt. De flesta upplever besvär någon gång i livet, men hur mycket eller hur ofta varierar från person till person. Många tror att röntgen behövs för att få en korrekt diagnos samt få hjälp med sina besvär. Hur ligger det till egentligen?

Smärta i ländryggen betyder sällan att det finns någon allvarlig bakomliggande skada. Trots detta har metoderna för att ställa diagnos hittills främst baserats på bildundersökningar. Vid en slätröntgen kan man se skelettförändringar medan vid undersökning med magnetkamera (MR) eller en CT-röntgen kan man se förändringar i kotor, diskar, ledband och muskulatur. 

Men bilddiagnostik ger sällan full förståelse för besvären och behövs i de flesta fall inte. Det finns flera anledningar till varför det kan vara problematiskt att förlita sig på röntgen- eller magnetkamerabilder för att diagnostisera ryggbesvär.

Att diagnostisera ryggsmärta med röntgen

Förändringar som syns på röntgen behöver inte ge någon förklaring till varför det gör ont i ryggen. Vissa kan ha ont utan att röntgen visar några förändringar alls, medan andra kan ha röntgenfynd utan att uppleva några besvär.

På röntgen finns det en risk att hitta så kallade falskt positiva eller falskt negativa fynd. Ålders- och diskförändringar kan synas på röntgenbilder hos människor redan i tidig vuxenålder, men det behöver inte alls betyda att de har ont. Däremot kan dessa fynd leda till onödig behandling. Många har ont utan att röntgen visar några förändringar alls.

När ingen skada syns på röntgen kan det kallas för falskt negativa fynd, för att även om det inte finns några synliga förändringar kan man ändå uppleva stora besvär. Med andra ord betyder det att röntgenfynden inte riktigt kan kopplas till de besvär som upplevs. Dessutom kan vetskapen om att röntgen kunde hitta förändringar ge onödig stress och oro.

Hur brukar ryggbesvär diagnostiseras idag?

Idag har man ökad kunskap om att förändringar inne i kroppen inte nödvändigtvis är kopplade till upplevda symtom när det kommer till vanliga besvär såsom ryggsmärta. Det har gjort att sättet att ställa diagnos håller på att förändras till att bli mer kliniskt inriktad. Det betyder att man fokuserar mer på att lyssna in dina symtom, än förlitar sig på en röntgenbild. 

På så vis blir också behandlingen mer fokuserad på det som besvärar dig, och du kan påbörja behandling snabbare än om du hade behövt vänta på en tid till röntgen. 

När är det aktuellt med röntgen?

Röntgen eller undersökning med magnetkamera kan vara ett komplement till en klinisk undersökning om:

  • Man misstänker något allvarligt, som en bakomliggande sjukdom 
  • Besvären uppkommit plötsligt efter en skada eller ett fall
  • Besvären inte svarar på träning som behandling
  • Besvären är mycket svåra

Så då måste jag inte bli röntgad när jag har ont i ryggen?

Nej, inte i första skedet om ryggen inte har fått en smäll, varit med om en olycka eller om det inte finns misstanke om annan sjukdom. Idag diagnostiseras ryggbesvär vanligtvis utifrån en klinisk undersökning baserat på dina besvär och symtom. Det är sällan en behandling baseras på fynden vid en röntgenundersökning. En röntgenundersökning är alltså i de flesta fall inte nödvändig vid ont i ryggen och ger inte nödvändigtvis någon värdefull information, utan kan istället bara bidra till onödig oro.

Den vanligaste typen av ländryggssmärta

Den allra vanligaste formen av ryggont kallas för ospecifik ländryggssmärta. Ospecifik betyder att man inte riktigt vet vad som orsakar smärtan. Detta utgör hela 85% av alla besvär – vilket visar att de allra flesta fall av ryggont är ofarliga utan någon allvarlig bakomliggande orsak, även om de kan ställa till det i vardagen. 

Behandlingen som ger bäst lindring

Även om man oftast inte vet orsaken till besvären, så vet man vilken behandling som hjälper för den vanligaste formen av ländryggsproblem. Forskning och studier visar att handledd ryggträning med en fysioterapeut, samt att få lära sig mer om hur du bäst hanterar ditt tillstånd, är det som ger bäst resultat för långsiktig smärtlindring. Det går alltså vanligtvis att träna bort sina ryggproblem med specifika övningar och genom att hålla kroppen i rörelse.

Joint Academy erbjuder digital, kliniskt bevisad behandling för ländryggssmärta. Det betyder att du får ett individuellt träningsprogram och personlig handledning av en fysioterapeut, direkt via din mobil. När du registrerar dig för behandling kommer din fysioterapeut säkerställa att behandlingen passar dig utifrån dina symtom och sjukdomshistoria. Det finns ingen väntetid för att komma igång.

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Kom igång