Rehabiliterande träning för höften

Höften är en komplicerad led som dessutom måste bära upp mycket av kroppsvikten. Själva leden är en kulled som stabiliseras av muskler och ledband. Dessa stabilisatorer kan ibland överansträngas och bli inflammerade. Själva leden och dess brosk kan också drabbas av sjukdomar, som till exempel artros. Skelettet kan i sin tur drabbas av frakturer. I de fall då höftoperation blir nödvändigt är även rehabilitering nödvändigt.

Ledband och muskulatur

När det kommer till skador som kan drabba höften är ljumskskador mycket vanliga, särskilt hos frekventa idrottsutövare. Den här typen av skador sker oftast i samband med häftiga rörelser som hopp eller sprinter. De kan dock också uppstå när kroppen inte är tillräckligt uppvärmd. Det som händer är att musklerna sträcks ut så pass kraftigt att de brister delvis på mikroskopisk nivå, så kallade mikrorupturer. Detta leder till inflammation i ljumsken. Dessa skador orsakar svåra smärtor och rörelsehinder. Det finns dock rehab för ljumske som påskyndar läkningen.

Rehabilitering av ledband och muskulatur

Rehabilitering av skadade muskler eller ledband är något som går bra att göra på egen hand hemma. Rehab för ljumske går först och främst ut på att få smärtan under kontroll. Detta görs med hjälp av vila, smärtstillande och kylande objekt. När detta är under kontroll kan massage hjälpa till att få igång blodcirkulationen. Detta skyndar på läkningen och gör det möjligt att påbörja rehabiliterande träning.

Den inledande träningen bör fokusera på att sträcka ut muskler och ledband. Detta görs genom att stretcha till smärtgränsen är nådd, utan att gå över den. Efter att ha stretchat under någon vecka är det dags att börja träna. Träningen bör bestå av övningar som inte belastar ljumsken för mycket. Skador på muskulatur och ledband går att rehabilitera med hjälp av träning och smärtstillande. Svårare skador på själva höftleden kan ibland kräva höftoperation som rehabilitering.

Olika steg i rehabilitering av höftleden

Rehabilitering av själva höftleden kan liknas vid en pyramid som är indelad i tre olika delar. Den första, grundläggande delen består av fysisk träning och eventuell viktnedgång. Nästa del, om inte träning hjälper, är smärtlindring. Receptfria smärtstillande läkemedel brukar ha god effekt. Pyramidens tredje del består av kirurgi och är en sista utväg om tidigare steg inte fungerat. Det här är ett stort ingrepp, och de flesta förstår att det behövs mycket rehabilitering efter en höftledsoperation. Man behöver dock träna även preoperativt, dvs. innan ingreppet. Detta minskar riskerna med ingreppet samtidigt som rehabiliteringstiden efteråt kortas.

Fortsätt läsa om artrosrelaterade operationer.

Operation av höftleden

En bruten höftled kräver alltid kirurgisk behandling, men operation används även vid vissa ledsjukdomar. En av de vanligaste formerna av höftledskirurgi är protesoperation. Vid ett sådant ingrepp byts hela leden, dvs. både ledkulan och ledskålen, ut mot konstgjorda delar. Den här typen av inrepp utförs exempelvis vid långt gången höftledsartros när grundbehandling inte gett tillfredsställande resultat.

Läs mer om artrosbehandling.

Orsaken till att rehabilitering genom fysisk träning, viktnedgång och smärtlindring alltid prövas först är att denna typ av rehabilitering oftast är framgångsrik. Samtidigt innebär dessa åtgärder endast små risker och har få biverkningar. En annan anledning är att operation med höftprotes är ett stort, riskfyllt och kostsamt ingrepp.

Rehabilitering efter höftledsoperation

Den som precis genomgått höftledskirurgi råds till att så snabbt som möjligt börja röra på sig. Så fort personen har hämtat sig från operationen bör den rehabiliterande träningen påbörjas med övningar som till en början går att utföra i sängen. Förflyttningar sker inledningsvis med hjälp av gåbord. Att själv kunna ta sig i och ur sängen är nummer ett. Nummer två är att kunna förflytta sig med ett smidigare hjälpmedel än gåbord. Att återfå full funktion i höften kan ta lång tid och kräver kontinuerlig träning.

Fortsätt läsa om träning vs. artrosmedicin.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen