Osteopati – detta går behandlingen ut på

Osteopati är en medicinsk lära som har funnits sedan 1800-talet. Denna praktiseras av en osteopat som utför en behandling och undersökning manuellt. Detta innebär att denne främst använder händerna. Inom området ser man kroppen som en helhet där alla delar är sammanlänkade och påverkar varandra. Genom att behandla en del av kroppen kan andra delar också påverkas. Behandlingarna innebär bland annat manuell terapi av rörelseapparaten. Detta kombineras med råd om träning, kost och kroppshållning. Sammanfattningsvis saknas det vetenskapligt stöd för osteopatin. I Sverige räknas det som alternativ medicin och är inte underställd tillsyn av Socialstyrelsen. 

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Områden som behandlas

Den som lider av t.ex. kronisk eller tillfällig smärta i rygg och nacke, ledvärk eller huvudvärk kan besöka en osteopat. Man kan även få hjälp med olika andnings- och matsmältningsbesvär och andra funktionella störningar. Syftet är att behandla kroppen som en helhet och det finns därmed flera behandlingsmetoder inom detta område, bland annat metoder som man menar kan ge stimulering av nerver och blod- och lymfcirkulationen.

Vad gör en osteopat?

Den här yrkesgruppen anser sig bland annat kunna justera ryggraden, mobilisera leder och behandla mjukdelar, utefter behov. Vilken behandlingsmetod som bör användas bestäms utifrån enskilda fall och baseras bland annat på den drabbades besvär, kroppsbyggnad och individuella behov. Osteopaten använder sig sedan av olika tekniker som är riktade mot till exempelvis ligament, och muskler. Tanken är att ge kroppen förutsättningar att kunna självläka.

Hur behandlingen går till

När man först besöker en osteopat får man berätta sin sjukdomshistoria. Ofta får man först fylla i ett formulär som följs upp av en muntlig genomgång. Därefter är det dags att påbörja en kroppslig undersökning. Behandlaren känner då med sina händer på den drabbades kropp och över det aktuella området. Preliminära diagnoser ställs som sedan följs upp med hjälp av olika tester.

Då en osteopat arbetar inom ett brett område passar det för flera olika problemområden. Att försöka justera ryggraden och mobilisera leder är vanligt. Just vid ledmobilisering är den här yrkesgruppens teori att man bör vrida en led i olika rörelseriktningar för att få mer rörelse i leden och öka cirkulationen. Vanliga problem som behandlas är bland annat arbetsrelaterade överbelastningsskador.  

Tryck och stretch

Smärta i muskler och benhinnor brukar osteopater behandla genom tryck och stretchning. Just att tänja leder och muskler rekommenderas av yrkesgruppen då det kan minska smärta och förbättra rörelsetillståndet. Behandlaren kan också låta den skadade jobba med muskelkraft mot ett motstånd eller tvärt om. Allt inom osteopatin utgår från kroppen och vad den drabbade klarar av.

Osteopati vid artros

I och med att artros oftast utvecklas efter långvarig och felaktig belastning på lederna menar osteopater att man kan hjälpa den drabbade att träna bort rörelse- eller belastningsmönster som tidigare varit en orsak till att brosket brutits ner. Exakt hur effektivt den här typen av behandling är vid artros är dock inte vetenskapligt bevisat ännu. Den främsta behandlingsformen för artros är idag handledd träning, som det finns vetenskapligt stöd för. Träning vid artros bör vara framtagen tillsammans med en fysioterapeut (sjukgymnast).

Läs mer om MSM-behandling vid artros

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade
  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Nyhetsbrev

Få tips och info om leder och hälsa till din inkorg

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar