Hur en naprapat använder sig av naprapati

Ordet naprapati kommer ursprungligen från det tjeckiska ordet napravit (att korrigera) och grekiskans pathos (lidande). Tillsammans kan detta översättas till ”korrigera orsak till smärta” – en passande beskrivning för arbetet. Det finns en hel del likheter mellan den här typen av behandling och sjukgymnastik, men också kiropraktik. Det centrala begreppet inom naprapati är manuell terapi. Naprapater har, liksom fysioterapeuter och kiropraktorer, skyddad yrkestitel och är underställda tillsyn av Socialstyrelsen. Sammanfattningsvis saknas vetenskapligt stöd för att den här typen av behandling skiljer sig från andra rehabilterande behandlingsformer. 

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Vad gör en naprapat?

Den här yrkesgruppen arbetar med människor som har besvär med bland annat leder och muskler. De kan diagnostisera, behandla och rehabilitera den här typen av muskuloskeletala besvär. En naprapat kan lindra dessa smärtor genom att bland annat lokalisera, ledmanipulera, töja och massera de ömma delarna av kroppen.

Hur går behandlingen till?

Som vid de flesta sjukvårdsbesök får man först svara på frågor om det nuvarande tillståndet. Därefter kan en diagnos ställas och själva behandlingen påbörjas. Denna består ofta av manuell terapi, vilket kan innebära mobilisering, muskeltöjning, massage, triggerpunktsbehandling och akupunktur. Detta gör att man släpper de spänningar som orsakar smärta. En naprapat kan också, likt en fysioterapeut, ge tips på olika övningar som man fortsättningsvis kan göra i hemmet.

Likheter och skillnader mellan naprapati och kiropraktik

Behandlingsområdet ligger nära kiropraktik, men skillnaden är att kiropraktorn arbetar mer med manipulering av leder. En kiropraktor är också mer fokuserad på ryggen. Naprapatens arbetsområden är bredare och behandlar muskler och leder ur ett mer generellt perspektiv. Den ena hjälpen behöver dock inte utesluta den andra. Beroende på var smärtan sitter och hur besvären yttrar sig kan båda typerna av behandling hjälpa.

Ett av de områden där naprapati påminner väldigt starkt om kiropraktik är vid ledmanipulation. Om en led i kroppen, oftast i ryggen, gör ont kan båda yrkesgrupper korrigera denna. Detta görs via ett snabbt tryck med handen på det drabbade området. Här uppstår ofta ett ledknäpp – ett ljud som förknippas med kiropraktik.

Träning som behandling

Den som har ont i leder och/eller muskler blir lätt stillasittande som följd av smärtan. När en individ inte använder sina muskler finns risk för att musklerna försvagas, vilket inte är bra. Eftersom starka muskler också hjälper till att ta belastning som annars skulle läggas på värkande leder och ben så förespråkar många naprapater träning som behandlingsform.

Förutom den behandling man får på plats hos en naprapat kan man därför även få tips och råd om fysisk aktivitet. Det kan röra sig om både konditionsträning och mer specifik träning som fokuserar på muskler och leder. Träningsprogrammet är då individuellt anpassat med övningar som förbättrar stabilitet och rörlighet.

Träningsövningar i hemmet som komplement

Det är inte alltid det finns tid eller pengar till att besöka en naprapat. Då finns det flera saker man kan göra själv för att lindra smärtan. Börja med att lokalisera smärtan och anpassa sedan övningarna efter det. Även motion och promenader är bra.

Fortsätt läsa om osteopati

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade
  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen