Paraffinbehandling vid artros

Den som lider av artros besväras ofta av ömmande och stela leder, inte minst vid belastning. Detta kommer av att produktionen av broskets beståndsdelar har hamnat i obalans, vilket gör att brosket gradvis bryts ner. Detta medför ömhet och svullnad i de leder som drabbas. Sjukdomen är kronisk och kan inte botas helt, men det finns olika behandlingsmetoder som kan både behandla och förebygga smärtan. Hit räknas exempelvis fysisk aktivitet och bra kosthållning. Den som har artros i fingrarna eller händerna kan även prova paraffinbehandling. Denna typ av behandling kan öka ledernas rörlighet och samtidigt minska smärtan.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Läs mer om artros.

Vad innebär paraffinbehandling?

Paraffin är en petroleumprodukt med vaxliknande, isolerande och mjukgörande egenskaper. Eftersom ämnet varken har färg, smak eller lukt så har det börjat användas inom flera områden, men främst hand- och fotvård. Paraffin som behandling vid artros är ett av användningsområdena. En behandling med denna produkt innebär att artrospatienten får doppa sina händer i uppvärmd paraffin. Detta ska medföra att lederna blir mjukare och rörligare samtidigt som smärtan dämpas.

Så går en paraffinbehandling till

Behandlingen börjar med att patienten får doppa händerna i ett varmt paraffinbad. Paraffinet kommer då lägga sig som ett tunt lager över händerna. När man tagit upp händerna ur paraffinbadet håller sig ämnet varmt med hjälp av en vante eller liknande. Så småningom har lederna blivit uppvärmda. Man kan då göra olika övningar med händerna. Dessa övningar ökar eller bibehåller rörligheten i lederna. Exempelvis kan det röra sig om handgymnastik med eller utan mjuka bollar.

Behandlingen i sig är inte smärtsam men ett visst pirr kan uppstå under naglarna. Detta är inte farligt. De flesta upplever även att den värsta smärtan i händerna lindras under ett par dagar. Vanligast är att paraffinbehandlingen sker regelbundet för att ge bäst verkan. Viktigt att komma ihåg är dock att paraffinbad inte botar artros. Det handlar snarare om tillfällig smärtlindring och ökad rörlighet i lederna. Det kan också göra det lättare att utföra de övningar som kan minska symtomen i längden.

Är paraffinbehandling vetenskapligt bevisat?

Huruvida paraffinbehandling vid artros är en vetenskaplig metod eller inte är omdiskuterat. Metoden har än så länge inte fått så stor uppmärksamhet av Socialstyrelsen. Sannolikt krävs det ytterligare forskning på området för att kunna säkerställa dess kliniska påverkan på lederna. Däremot finns det många positiva upplevelser av dess smärtlindrande effekt på lederna. Det finns inte heller några eventuella risker eller nackdelar med behandlingen.

Behandlingen återfinns till viss del hos arbetsterapeuter inom primärvården. Även fysioterapeuter kan ibland erbjuda detta till sina patienter.

Paraffinbehandling – rekommenderas det vid artros?

Paraffinbehandling används främst vid ledvärk i händer och fingrar, men kan även användas vid smärta i till exempel armbågar och knän. Större partier på kroppen är dock svåra att behandla med denna metod. 

Det finns undersökningar som visar att paraffinbehandling vid artros kan vara positivt. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har skrivit en rapport som visar att behandling med paraffin kan ha en smärtlindrande effekt om den utförs tillsammans med fysisk aktivitet. Det skulle alltså kunna vara övningarna som ger resultat, snarare än paraffinbehandlingen. Däremot kan paraffinet göra det lättare att utföra övningarna. Resultatet bygger på den drabbades egna upplevelser av mjukare och rörligare leder i samband med behandlingar som paraffinbad.

Andra behandlingsmetoder vid artros

Om man lider av artros i händer, fingrar eller fötter så kan ett paraffinbad fungera som smärtlindrande behandling. Tills vidare utredning gjorts på paraffinbadets medicinska påverkan bör dock behandlingen kombineras med andra metoder, såsom anpassade övningar och smärtstillande läkemedel vid behov. Även massage och sjukgymnastik kan vara bra alternativ att kombinera med paraffinbad. Det kan vara bra att rådfråga en specialist innan behandlingen äger rum.

Mer information om artrosbehandling med och utan kirurgi finns här.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade
  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen