Magnesium – ett viktigt ämne för kroppen

Magnesium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller och som förekommer i 60 olika mineraler. Ämnet är en livsviktig metall som måste intas via kosten. Vi kan nämligen inte tillverka detta själva. Magnesiumbrist kan leda till bland annat hämmad tillväxt, beteendestörningar och störningar i hjärtfunktionen. Allvarlig magnesiumbrist kan ge kramp. Ämnet spelar även en viktig roll när det kommer till människans ämnesomsättning. Människokroppen innehåller ca 25 g magnesium, varav 50-60 % är bundet i skelettet och resten i övrig vävnad.

Hur verkar magnesium?

När ämnet tas upp av kroppen bidrar det bland annat till att skapa enzymer och DNA, vilket hjälper både muskler och nerver att fungera. Även kalcium- och D-vitaminnivåer ökar med hjälp av magnesium. I sin tur hjälper detta både blodtryck och blodsocker. Den som inte får i sig tillräckligt av ämnet via kosten kan behöva komplettera med olika typer av tillskott. Det som vanligtvis rekommenderas är magnesiumcitrat.

Att få för stora doser är dock inte heller bra då det kan ha en laxerande effekt. Detta sker dock främst om man använder tillskott i för stora mängder.

Mat med magnesium

De flesta får i sig tillräckliga mängder av ämnet naturligt via olika livsmedel. Bland annat finns ämnet i baljväxter, bladgrönsaker, fullkornsprodukter och kött, fisk och skaldjur. Vi får också i oss magnesium genom vattnet vi dricker, framförallt i kommuner med hårt vatten. I ren mörk choklad finns det också en relativt hög mängd. Man behöver olika mycket magnesium beroende på kön och ålder, men en frisk vuxen behöver ungefär 280-350 milligram magnesium per dag.

Brist på magnesium

Magnesiumbrist kan bero på naturliga orsaker. Kroppen är byggd för att få ett tillskott av metaller och brist på detta kan yttra sig på flera sätt. 

Totalt ingår metallen i 300 olika funktioner i kroppen och är därmed mycket viktig. Så pass viktig att brist på ämnet kan leda till flera allvarliga symtom, bland annat illamående, muskelkramper, förvirring och hjärtfrekvensstörningar. Att få brist på ämnet är relativt ovanligt men kan ske hos personer som lider av bland annat ätstörningar, alkoholism eller har kostrestriktioner.

Kan man få i sig för mycket?

På samma sätt som magnesiumbrist inte är bra så kan även för mycket vara skadligt. Överdosering av ämnet är väldigt ovanligt men kan ske om man tar tillskott och inte håller sig till den rekommenderade dosen. Att kroppen lagrar för mycket av ämnet naturligt kan dock förekomma. Detta kan ske vid vissa njursjukdomar, eftersom njurarna tar hand om ungefär 60 % av vårt överskott av ämnet varje dag.

Även vid skelettcancer kan höga nivåer förekomma. Detta beror på att benvävnaden bryts ned snabbt vid detta tillstånd. För mycket av ämnet i kroppen märks ofta av att den drabbade får diarré. För att undvika överskott bör man alltid vara försiktig med magnesiumtillskott och ibland även konsultera en läkare innan man börjar med dem.

Fortsätt läsa om kalium.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen