Livsstil

Att leva med artros kan innebära att man behöver göra förändringar i sin livsstil och vardag för att bibehålla livskvaliteten. Den rekommenderade behandlingen omfattar framförallt utbildning och anpassad träning som stärker upp de leder som orsakar smärta. Att lära sig mer om sjukdomen, börja med nya rutiner och inkludera övningarna i behandlingen underlättas med stöd av en fysioterapeut.

Flera riskfaktorer för artros går att undvika

Utvecklingen av artros har till stor del att göra med belastningen på lederna. Det innebär att vi kan påverka sjukdomsförloppet genom saker vi gör i vardagen. Av den här anledningen gäller det att vara medveten om riskfaktorerna för artros, så att de kan undvikas. Aktiviteter vi gör dagligen, såsom att gå i trappor, kan antingen påskynda nedbrytningen av brosk i lederna eller tvärtom.

Genom att stärka de leder som är utsatta för belastning, som t.ex. höfter, knän och ryggen, kan man förebygga framtida besvär. Framförallt den som har ett tungt, belastande arbete mår bra av att träna de leder som utsätts. För golvläggare är det exempelvis en god idé att stärka knäna, medan det för målare kan vara bra att stärka axlarna. Den som är överviktig gör också gott i att gå ner i vikt eller börja med styrketräning. Starkare muskler klarar nämligen av att bära upp mer kroppsvikt.

Läs mer om att stärka knänahöfterna eller ryggen.

 

Träning och viktkontroll som artrosbehandling

Artros behandlas på ungefär samma sätt som det förebyggs – med hjälp av träning, förståelse för hur kroppen fungerar och vissa livsstilsförändringar. Träning stärker musklerna och minskar därmed belastningen på lederna. De omgivande musklerna kan då nämligen ta emot en del av den belastning som annars hade hamnat på leden. Samtidigt stabiliseras leden, vilket minskar risken för framtida skador.

Mycket av artrosbehandling går ut på att minska belastningen på den drabbade leden. Hit räknas också viktkontroll för de patienter som är överviktiga. Med övervikt menas här mer kroppsvikt än musklerna klarar av att bära upp. Det är därmed viktigare att vara stark än att vara smal. Minskad kroppsvikt kan dock fortfarande vara aktuellt för somliga, då detta minskar belastningen på leder som knän, höfter och ryggraden.