Behandla smärta i ländryggen direkt i mobilen

Med Joint Academy får du kontakt med en personlig fysioterapeut och ett skräddarsytt övningsprogram för att minska din ländryggssmärta. Patientavgift 0 kr.

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

Tiotusentals nöjda patienter

Över 80 000 personer behandlade och hela 99% är nöjda.

Så kommer du igång

1. Ladda ner appen

Hämta Joint Academy-appen från App Store eller Google Play och logga in säkert med BankID.

2. Träffa en fysioterapeut

Din personliga fysioterapeut hjälper dig att komma igång och finns med dig genom hela behandlingen.

3. Påbörja behandling

Varje dag får du 2 fysiska övningar som tar 5-10 minuter att göra och hjälper dig att minska smärtan.

Vi hjälper dig minska smärta i ländryggen

En personlig fysioterapeut

Du får personlig kontakt med en av våra 300 fysioterapeuter som anpassar behandlingen efter dina behov och som finns tillgänglig under hela behandlingen. Tillsammans hjälps ni åt för att du ska nå dina mål.

Ett anpassat övningsprogram

Varje dag får du två övningar som tar 5-10 minuter att utföra. Övningarna anpassas efterhand som du blir bättre. Genom handledd, anpassad träning minskar smärtan och ökar funktionsnivån vid ländryggssmärta.

Interaktiv utbildning

Följ din utveckling

Sätt egna mål

Dagliga påminnelser

Vanliga frågor

  • Ländryggssmärta drabbar upp till 80 procent av alla människor någon gång i livet. Hur ont man har och hur länge är individuellt, och kan skilja sig åt mellan gångerna.

  • Vi behandlar patienter över 18 år med så kallad ospecifik ländryggssmärta. Ospecifik ländryggssmärta är den vanligaste formen av ryggbesvär. Att den kallas ospecifik är för att det inte går att fastställa exakt vad det är som gör ont i kroppen. Däremot vet man att den är godartad, likaså vet man vad som kan hjälpa.

  • Har du varit med om en olycka under de senaste 3 månaderna, har en tidigare eller pågående cancersjukdom, en inflammatorisk sjukdom eller om du har en nyligen debuterad utstrålande smärta nedanför knät hänvisar vi dig först till en fysisk bedömning innan eventuell start med Joint Academy. Ryggåkommor hos dig som är gravid eller nyligen har fått barn behandlas inte hos oss.

  • När du laddar ner appen får du svara på några frågor. Utifrån dina svar kommer du i kontakt med en av våra legitimerade fysioterapeuter, eller hänvisas till en annan vårdgivare. Tillsammans med fysioteraputen går ni igenom dina symtom och sjukdomshistoria för att säkerställa att vår behandling passar för dina besvär.

  • Till en början kommer övningarna att vara av enklare natur. Det är för att du ska lära dig att arbeta med muskulaturen som är viktig för ökad kontroll vid belastning av ryggen, och för att utforska en naturlig rörlighet i ryggen. Träningen kommer successivt att öka i svårighetsgrad allt eftersom du blir starkare och känner dig tryggare. Detta styrs av din fysioterapeut och din återkoppling i era regelbundna uppföljningar.

  • Nej, inte i första skedet om din rygg inte har fått en smäll i samband med ett fall eller en olycka. Numera finns det en ökad kunskap kring att symtom sällan är kopplade till förändringar inne i kroppen. Detta gör att diagnostiken blir mer kliniskt inriktad, vilket betyder att den fokuserar på dina symtom och beskrivning av dina besvär. På så vis blir även behandlingen mer centrerad kring att minska symptom och problem i vardagen, och mindre fokus läggs på vad som ses – eller inte ses – på röntgen.

  • Idag rekommenderas träning som grundbehandling i första hand, tillsammans med utbildning för att du ska få bättre insikt i din ryggsmärta, vad den innebär och hur du kan hantera den. Grundbehandling kan ges vid fysiska besök som vid exempelvis en ryggskola, eller digitalt. Joint Academys digitala behandlingsprogram är evidensbaserat och finns för att alla ska kunna erbjudas behandling och utbildning för sin ryggsmärta.