Fysioterapeuter och sjukgymnaster – vad gör de?

En fysioterapeut, tidigare känd som sjukgymnast, arbetar med att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar och skador i det neuro- muskulo- skeletala systemet. Det neuro- muskulo- skeletala systemet eller “rörelseapparaten” på vardagsspråk, består bland annat av skelett, nerver, leder, ligament och muskler.

Fysioterapeut eller sjukgymnast?

Fysioterapeut och sjukgymnast är två olika benämningar för samma yrkesroll. Före den 1 januari 2014 var yrkestiteln för en fysioterapeut, sjukgymnast och det som idag kallas fysioterapi kallades för sjukgymnastik. Båda yrkestitlarna är skyddade och får endast användas av de som har legitimation utfärdat av Socialstyrelsen efter en kompletterad fysioterapeutexamen. Många har fortfarande kvar sin legitimation i sjukgymnastik men sedan 2014 blir alla som är färdigutbildade inom fysioterapi och som ansöker om licens, legitimerade fysioterapeuter.

Vad är fysioterapi?

Fysioterapins primära fokus är att återställa en persons rörelse och funktion efter exempelvis en skada eller operation eller vid sjukdom eller funktionsstörning. Fysioterapi används även i förebyggandet av sjukdomar och skador.  Inom ramen för fysioterapi ingår bland annat individanpassad rörelse och träning, manuell terapi och patientutbildning. 

Fysioterapi är ett omfattande kunskapsområde.  De flesta känner till fysioterapeuter som yrket som arbetar på vårdcentralen med sjukdomar och skador i rörelseapparaten såsom led- och muskelsmärta. Men fysioterapeuters kompetens sträcker sig över många områden. De kan till exempel även behandla sportskador, medfödda funktionsnedsättningar, lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar.

Fördelar med fysioterapi

Fysioterapeuter, som är utbildade inom fysioterapi, är experter på sambandet mellan fysisk aktivitet, rörlighet, smärtproblematik och hälsa. De är också experter på att anpassa fysisk aktivitet utefter varje persons individuella förmåga och förutsättning. Fysioterapeuter kan därmed bedöma motorik, styrka, rörlighet och smärta i en utsträckning som få andra kan. All fysioterapi bygger på vetenskaplig grund, vilket innebär att all behandling utgår från resultat från forskningsstudier.

Hur arbetar en fysioterapeut?

En fysioterapeuts arbetsfokus ligger i första hand på rehabiliterande träning och livsstilsförändringar. Fysioterapeuters arbetsområde är stort och innefattar bland annat att undersöka, bedöma, förebygga och lindra olika typer av skador och sjukdomar. Yrkesgruppen sprider också kunskap och har kompetens på både individ- och organisationsnivå.

Fysioterapeuter arbetar på sjukhus, vårdcentraler, idrottsklubbar och äldreboenden, men också digitalt via olika appar i mobiltelefonen. De finns även inom den privata sektorn där de exempelvis kan arbeta inom företagshälsan som ergonomer.  En fysioterapeut kan välja att specialisera sig inom ett specifikt område såsom barnhälsovård, psykiatri eller intensivvård. 

Fysioterapeuter samarbetar ofta med andra yrken inom sjukvården och i samhället, som till exempel läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, idrottstränare och omvårdnadspersonal. 

Fysioterapi som behandling

Fysioterapeuter behandlar främst de som har problem med smärta, rörlighet, balans och funktion. Det vanligaste är att fysioterapeuter arbetar tillsammans med patienten för att utveckla anpassade, rehabiliterande träningsprogram med fokus på att återställa funktion i hela eller delar av kroppen. Det kan till exempel handla om att träna upp stabilitet eller styrka i en specifik kroppsdel eller träna in nya rörelsemönster. Ibland ingår användningen av träningsredskap såsom gummiband, vikter eller balansplattor eller träningsmaskiner i behandlingen. 

Fysioterapeuter använder ibland manuell terapi (även kallad manuell behandling) för att förbättra en patients funktion och rörlighet samt lindra smärta. Manuell terapi går ut på att fysioterapeuten behandlar problemområdet med sina händer genom traktioner eller ledmobilisering. 

Bättre livskvalitet med fysioterapi

Fysioterapeuter är utbildade för att hjälpa patienter i alla åldrar med smärtproblematik och nedsatt funktion och rörelse. Yrkets huvudsakliga mål är att genom fysioterapeutisk behandling förbättra människors livskvalitet så att de kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vad behandlar en fysioterapeut?

Fysioterapeuter behandlar och förebygger en rad olika besvär, sjukdomar och skador. Exempel på besvär och sjukdomar som yrkesgruppen kan behandla är:

  • Artros
  • Led- och muskelsmärta
  • Depression
  • Inkontinens
  • Sömnbesvär
  • Balanssvårigheter
  • Reumatiska sjukdomar 

Fysioterapi i grupp vid artros

Artros är en av våra största folksjukdomar som drabbar 1 av 4 vuxna över 40. Det är fysioterapeuter som i första hand behandlar artros. Har man artros kan man välja att få fysioterapi i grupp tillsammans med andra. Runt om i landet samt digitalt erbjuder landstinget artrosskolor som man kan anmäla sig till om man har fått diagnosen artros. Artrosskolor leds av fysioterapeuter, ibland tillsammans med arbetsterapeuter och dietister. I en artrosskola får man utbildning om sjukdomen, egenvårdstips och ett anpassat träningsprogram som man kan göra på plats i grupp eller hemma på egen hand.

När och hur ställer fysioterapeuten diagnosen?

En fysioterapeut kan diagnostisera flera olika sjukdomar och besvär. De hör, liksom läkare, till första instansens bedömare när det kommer till besvär från rörelseapparaten. 

Fysioterapeuter ställer vanligtvis diagnoser som berör det neuro- muskulo- skeletala systemet såsom olika ledsjukdomar (t.ex. artros), uppkomna skador (t.ex. en knäskada) och smärttillstånd (t.ex. ryggsmärta). Detta görs i första hand genom en klinisk bedömning av patientens sjukdomshistoria, funktion, muskelstyrka, rörlighet och smärtbild. Det är även vanligt att få svara på frågor relaterade till ens besvär.   Ibland undersöks man av fysioterapeuten med händerna för att hen ska få en bättre förståelse för besvären genom att exempelvis utföra olika avlastnings- och rörlighetstester.

Behandling som baseras på diagnos

Vilken behandling som är mest lämplig baseras på patientens symtom, funktion och diagnos. Det kan vara allt från ett träningsprogram med specifika övningar som stärker musklerna och lederna till manuell terapi. 

Hur träffar jag en fysioterapeut?

Beroende på vad det är för problematik du behöver hjälp med finns det olika sätt att gå tillväga för att träffa en fysioterapeut. Om du har ledbesvär som till exempel artros eller ryggsmärta kan du ringa och boka tid hos en fysioterapeut via din vårdcentral eller en privatklinik. En läkare kan också remittera dig till en fysioterapeut om du har haft läkarkontakt för din sjukdom, skada eller ditt tillstånd men det finns inget remisstvång för att träffa en fysioterapeut.

Vid operationer såsom höft- och knäoperationer som kräver fysioterapi efteråt, brukar du få träffa en fysioterapeut efter ingreppet redan på sjukhuset för att påbörja rehabilitering. Söker du akutvård för en skada i rörelseapparaten såsom en skada i knäleden, kan du på vissa håll i landet få träffa en fysioterapeut som första bedömare på akuten.

Skillnaden mellan en fysioterapeut och arbetsterapeut

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter är två helt separata yrken med olika utbildningar och olika kompetensområden. ​​De arbetar ofta tillsammans och kompletterar varandra på många sätt. Den största skillnaden mellan de två yrkesrollerna är att fysioterapeuter arbetar både förebyggande och behandlande genom olika metoder med fokus på rörlighet, funktion och hälsa. Arbetsterapeuten fokuserar på att hjälpa patienter som råkat ut för en olycka eller som lever med en sjukdom eller ett funktionshinder, att använda olika hjälpmedel och aktiviteter för att underlätta i vardagen.

Digital fysioterapi

Den som inte har möjligheten, viljan eller behovet att fysiskt ta sig till en fysioterapeut för behandling, kan numera få fysioterapi via mobilen. Med digital behandling kan den som har ledbesvär och smärtproblematik i olika delar av kroppen få kontakt med en fysioterapeut. Via mobilen får man berätta om sina symtom så att ett personligt träningsprogram kan sättas ihop. Behandlingen bör ständigt anpassas utefter förmåga och följas upp av behandlaren. 

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Kosttillskott för ledhälsa

Naturliga kosttillskott för en god ledhälsa. Kampanj gäller t.o.m 27/9.

Handla nu
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Produkter för din ledhälsa

Utvalda redskap och hjälpmedel för dig med artros och ledsmärta.

Handla nu
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för artros i höft och knä