Hur kan artrosskolan hjälpa?

Artros är en sjukdom där ledernas brosk bryts ned. Detta kommer med smärta, stelhet och rörelsenedsättning som följd. Det finns inget botemedel mot artros, men träning har visat sig vara en av de absolut mest effektiva behandlingsformerna, både för att förebygga och lindra symtomen. Studier visar att personer med artros har minskat sin upplevda smärta med 46 % efter 20 veckor i artrosskola. Detta är en behandling som bygger på långsiktig, handledd träning i kombination med utbildning. Den här behandlingen hittar man via artrosskolor runt om i landet. Samma typ av behandling erbjuds idag även digitalt.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Artrosskolan kombinerar information och träning

Artrosskolor finns i hela Sverige och hit kan personer med smärta i leder vända sig. Det behövs dessutom ingen remiss från läkare utan man kan söka hjälp på eget initiativ. I artrosskolan får deltagaren information om behandlingar, egenvård och om hur det går att leva med artros. Ett individuellt träningsprogram erbjuds, men också möjlighet att regelbundet träna i grupp med handledare. Även program för träning hemma erbjuds. Artrosskola på nätet är ett annat alternativ.

Olika träningsövningar

På artrosskolan får deltagaren lära sig mer om sin sjukdom. Viktigast av allt är dock att deltagaren får en grund att stå på inför fortsatt träning på egen hand. Artros är en sjukdom som kan utlösas från flera faktorer; ärftlighet är en, men övervikt och överbelastning av leder kan också trigga sjukdomen. Behandlingen har därför sin grund i träningsövningar som inte belastar lederna på ett negativt sätt. Träning kan stärka lederna och minska belastningen på lederna. Samtidigt kan fysisk aktivitet göra det lättare att gå ner i vikt.

Artrosskola på nätet

Har en artrosdrabbad inte möjlighet att ta sig till en artrosskola finns det möjlighet att ta del av ett liknande koncept digitalt. På den digitala artrosskolan kan ett individuellt anpassat träningsprogram skräddarsys utifrån den drabbades besvär. Behandlingen har sina rötter i artrosskolan, och den digitala vård man kan ta del av består av olika rörelseövningar som framgångsrikt kan behandla artrossymtom.

Väljer man en artrosskola på nätet får man först svara på frågor om sin hälsa och ledsmärta. Svaren på frågorna sammanställs och den drabbade blir därefter kontaktad av en fysioterapeut som presenterar en skräddarsydd behandlingsplan. Fysioterapeuten kommer sedan finnas tillgänglig under hela behandlingen. Följer man behandlingsprogrammet har man stora möjligheter att minska den smärta som artros orsakar och öka rörligheten.

Hur man bör förhålla sig till smärta

Artros medför stelhet, smärta och nedsatt rörelseförmåga. Allt detta leder till att den som har artros oftast är mindre aktiv än andra. Hos en artrosskola får deltagarna lära sig att viss smärta under träning inte är farligt. Det är viktigt att belasta lederna trots att det kan göra ont, belastningen måste dock ske på rätt sätt och här kan en fysioterapeut hjälpa till att hitta övningar som lägger korrekt belastning på den drabbade leden.

Om smärta kvarstår under en längre tid efter en övning tyder det på att just den övningen var olämplig. Deltagare i artrosskolan kan då på nytt få träffa fysioterapeuten som kan ge råd om andra övningar. Vid artros är det mycket viktigt med fysisk aktivitet. Rätt utformat kan ett träningsprogram göra artrosdrabbade helt smärtfria. Ökad fysisk aktivitet har dessutom många andra fördelar för den generella hälsan.

Artrosskola och dess positiva effekter

Artros är en sjukdom som smyger sig på den drabbade. Besvären visar sig först som stelhet och smärta. Dessa symtom orsakar i sin tur rörelsehinder vilket ofta leder till inaktivitet. Om en person med artros inte rör på sig och belastar sina leder kommer dock brosket i lederna att brytas ned ytterligare. Genom att besöka en artrosskola får den drabbade ökad insikt om sin sjukdom och förstår vikten av att röra på sig.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade
  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Nyhetsbrev

Få tips och info om leder och hälsa till din inkorg

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar