Ergonomi

Vi människor kan röra oss på många sätt och våra kroppar är tåliga. Vi är byggda för rörelse och mår bra av detta. Men ibland får vi trots det ont av olika anledningar och att att besvär uppkommer i samband med arbete är inte ovanligt. Ergonomi kan definieras som läran om människan i arbete och av intresse är relationen mellan människa och arbetsmiljö. Ett av målen är att anpassa arbete och miljö efter människans behov och förutsättningar för att förebygga risker för skador på arbetet. 

Vad är ergonomi? 

Termen ergonomi kommer från grekiskan och är en sammanslagning av orden ”ergo” (arbete) och ”nomo” (lag). Ergonomi handlar således om relationen mellan människa och arbetsmiljö. För att förebygga ohälsa och olycksfall bör arbetsplatsen anpassas på olika sätt. Detta innefattar såväl fysiska som mentala faktorer och ergonomen ser till förutsättningar både hos individen och den rent fysiska arbetsmiljön. Ofta pratar man om arbetsställning och hur kroppen kan användas på ett korrekt sätt, men ergonomi innefattar även ljud, ljus och klimat.

Ergonomi genom historien

I takt med att det moderna samhället har vuxit fram så har våra arbetsuppgifter förändrats, och med detta hela vår livsstil. Genom den moderna historien har vi försökt att anpassa oss till detta på olika sätt. På 1960-talet började man titta närmare på hur förarsäten och instrumentpaneler kunde anpassas till lokförare och piloter på ett bättre sätt. Under nästa decennium började man sedan anlita designföretag för att utforma verktyg – allt från spadar till telefonlurar – på ett ergonomiskt sätt. Först under 90-talet, i takt med att kontorsjobben och datorerna blev allt fler, började man justera kontorsmiljön i form av stolar och skrivbord.

Samband mellan arbetsmiljö och belastningsskador

Det finns flera sätt att undvika belastningsskador i arbetet. Det är viktigt att variera sin arbetsbelastning och få tid till återhämtning. Arbetsplatsens utformning ska vara gynnsam för de anställda, och arbetstagaren behöver ha tillgång till lämplig utrustning. Arbetsgivaren behöver även se till att arbetstempot och uppgifterna anpassas till individens enskilda förutsättningar.

Hälsofarliga belastningar är höga belastningar, upprepade belastningar, statiskt muskelarbete och ensidiga belastningar. Man ska vara försiktig om man belastar lederna ofta eller länge när de är kraftigt böjda eller sträckta, eller roterade.

Så kan besvären förebyggas

Det finns flera sätt att undvika belastningsskador i arbetet. Det är viktigt att variera sin arbetsbelastning och få tid till återhämtning. Arbetsplatsens utformning ska vara gynnsam för de anställda, och arbetstagaren behöver ha tillgång till lämplig utrustning. Arbetsgivaren behöver även se till att arbetstempot och uppgifterna anpassas till individens enskilda förutsättningar.

Hälsofarliga belastningar är höga belastningar, upprepade belastningar, statiskt muskelarbete och ensidiga belastningar. Man ska vara försiktig om man belastar lederna ofta eller länge när de är kraftigt böjda eller sträckta, eller roterade.

illustration av kvinna vid skrivbord med god respektive dålig ergonomi

Ibland talas det om att det är viktigt att ha en god hållning för att förebygga arbetsrelaterade besvär och skador men faktum är att forskning inte har kunnat fastställa att det finns en optimal hållning. Vid ländryggssmärta tycks brist på variation när det kommer till kroppshållning vara av större vikt än själva hållningen. Variation är med andra ord nyckeln – din nästa hållning är din bästa hållning! Att få ont i ryggen är en vanlig anledning till anmälda arbetsskador i Sverige. En effektiv behandling vid ländryggssmärta är träning. 

Fortsätt läsa om effektiva ryggövningar.

illustration av man som lyfter upp låda med god respektive dålig ergonomi
Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen