Artros i foten och fotleden – orsaker, diagnos & behandling

Kort om artros i foten/fotleden

Eftersom vi har brosk i alla våra leder i kroppen, och brosket är det som påverkas av artros, så kan vilken led som helst drabbas av artros. Artros i fotleden påverkar ungefär 17 % av vuxna över 50 år. Tyvärr finns betydligt mindre forskning kring det jämfört med knä- eller höftledsartros. Träning har visat sig vara effektivt för artros i foten, precis som för andra former av artros, men även andra lösningar finns till hands.

Tecken på artros i foten

Det finns många stora och små leder (hela 33 stycken) i foten. Detta innebär att artros i foten eller fotleden kan ge sig tillkänna på olika sätt beroende på vilken av alla dessa leder som drabbas. Det vanligaste symtomet är smärta vid gång eller löpning, ofta i kombination med stelhet. Man kan också uppleva att foten blir svullen eller att det uppstår en benförgrovning runt den drabbade leden.

Orsaker till artros i foten

Precis som andra former av artros så beror artros i foten eller fotleden på att brosket i den drabbade leden har förändrats negativt och långsamt tunnats ut. Varför detta sker är idag inte helt klarlagt. Däremot är kända riskfaktorer för artros i foten bland annat övervikt (mer vikt än lederna i fötterna klarar av att bära upp) och tidigare skador på leden. Medfödda felställningar i foten kan också bidra till utvecklingen av artros på sikt.

Läs mer om artros.

Diagnostisera artros i foten

Artros i foten eller fotleden diagnostiseras oftast genom att titta på sjukdomshistoria och typiska symtom. Läkaren eller fysioterapeuten kan sedan bekräfta misstanken om artros med en kroppslig undersökning. Ibland används röntgen för att avgöra graden av artros. Detta används främst om den person som söker vård har så mycket besvär att operation kan övervägas eller om den behandling som ges inte fungerar. Röntgen behövs därmed inte för att ställa diagnosen artros enligt de rekommendationer som finns idag. Undersökning med magnetkamera behövs heller inte speciellt ofta. Detta används bara för att särskilja artros från andra tillstånd med liknande symtom, såsom skador på leder, ledband eller muskler.

Behandling av artros i foten

Likt andra former av artros så rekommenderas fysisk aktivitet som behandling av artros i foten och fotleden. Den här träningen bör du få lära dig av fysioterapeut för att se till att fötterna belastas på rätt sätt. Eftersom fötterna bär upp hela kroppen kan det vara aktuellt med viktnedgång för att minska belastningen på fötterna.

Andra behandlingsmetoder vid artros i foten

Det kan också vara en idé att se över formen på fötterna och fotvalven. Det kan då gå att minska besvären från artrosen genom att ändra belastningen på foten eller fotleden. Exempelvis finns så kallade fotbäddar, inlägg som läggs i skorna och som kan minska belastningen på lederna i foten. Vid artros i främre delen av foten kan skor med rullsula vara ett alternativ. Sådan rullsula kan man få ordnat på sina skor av en ortopedingenjör.

Enklare smärtstillande tabletter kan lindra symptomen kortvarigt vid artros. Dessa kan oftast köpas receptfritt men du bör alltid diskutera mediciner med din behandlande läkare om du tar annan medicin eller har andra sjukdomar. Kortisoninjektioner i den artrosdrabbade leden är ett populärt och effektivt sätt att lindra symtomen vid artros. Effekten av kortisonet är dock begränsad och symtomen återkommer oftast oförändrat efter ett tag. Det kan dock vara en bra lösning för att komma igång med träning av fot och fotled eller under tiden man går in och anpassar foten till fotinlägg.

Vid uttalad artros med mycket symtom är oftast olika typer av steloperationer en bra lösning för att behandla smärtan även om rörligheten tyvärr oftast blir inskränkt. Ortoser, dvs. mjuka förband för fötterna kan vara en lösning om patienten inte vill genomgå operation eller har andra tillstånd som omöjliggör operation. Den vanligaste operationen vid artros i foten är av stortåns grundled, hallux rigidus. Det här ingreppet brukar ge god smärtlindring och funktion.

Fortsätt läsa om artros i handen.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen