Att ställa diagnosen artros

Många undrar hur en artrosdiagnos egentligen ställs. Har man ledbesvär är det viktigt att få rätt diagnos för att kunna påbörja lämplig behandling utan dröjsmål. Här kan du bland annat läsa om vilka vårdgivare som kan fastställa diagnosen artros och hur diagnosen ställs.

Erbjudande!

Träningsmatta med hög komfort för avlastning vid träning

Just nu
499kr
Handla nu

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen och de flesta över 40 år som söker vård för ledsmärta har artros. För att ställa diagnosen artros behövs en klinisk bedömning för att utesluta ledskador eller andra sjukdomar som orsakar besvären. Ju tidigare man får sin artrosdiagnos i sjukdomsförloppet, ju bättre effekt har grundbehandlingen av artros. Man ska därför alltid söka vård om man upplever långvarig eller försämrad smärta eller stelhet i en led för att få rätt hjälp i rätt tid.

Så här ställs en artrosdiagnos

Artros är en så kallad klinisk diagnos. Det innebär att en artrosdiagnos fastställs genom en övergripande bedömning av bakgrund och sjukdomshistoria, ledfunktion (stelhet, stabilitet, rörelseomfång, muskelstyrka, knakningar, knaster) och smärtbild. Du får bland annat berätta hur ont du har, var och när det gör ont och hur länge du har haft besvär. Det är också vanligt att vårdgivaren tittar på om du har några riskfaktorer för att drabbas av sjukdomen som till exempel övervikt, arbetsbelastning, tidigare ledskada eller hög ålder. Grundliga frågor och ärliga svar är viktiga för att kunna ställa en korrekt artrosdiagnos. 

Ibland behövs funktionstester. Ett exempel på ett sådant funktionstest som görs vid knäartros är att se hur många gånger patienten kan resa sig upp från en stol på 30 sekunder. Utifrån information, symtombild och funktionstest kan vårdgivaren oftast avgöra om det rör sig om artros eller någon annan närliggande diagnos.

Vem ställer diagnosen?

För att ta reda på om det är artros du har när du upplever symtom, kan det vara en god idé att vända sig direkt till sjukvården som har den bästa kompetensen inom området. Antingen kan du kontakta din vårdcentral för att träffa en fysioterapeut eller allmänläkare, eller så kan du boka tid hos en fysioterapeut direkt via en privatklinik. En allmänläkare behöver inte skriva en remiss för att du ska få komma till en fysioterapeut. 

Oftast är det fysioterapeuter eller allmänläkare som diagnostiserar artros. Både fysioterapeuter och läkare har den utbildning och kunskap som krävs för att ställa en artrosdiagnos. Om du har fått diagnosen artros bör du påbörja grundbehandling av artros så snart det går för att hantera dina symtom.

I svårbedömda fall, om fysioterapeuten eller allmänläkaren skulle vara osäker på diagnosen, kan hen remittera dig vidare till en ortoped eller reumatolog för ytterligare bedömning.

Hur olika vårdgivare jobbar med artros

En fysioterapeut använder sig av patientutbildning och specifika träningsövningar för att lindra symtom, förbättra funktion och undvika eller skjuta upp behovet av mer riskfyllda behandlingar som läkemedel och operation. Fysioterapeuter har djupgående förståelse för hur sjukdomen kan behandlas med hjälp av fysioterapi (sjukgymnastik) och kan därmed påbörja behandling tillsammans med patienten direkt. En fysioterapeut kan också hjälpa till att förebygga artrosbesvär i andra leder genom att lära ut särskilda övningar. 

En allmänläkare kan skriva ut smärtstillande mediciner samt vid behov skicka remiss till en ortoped eller reumatolog för vidare utvärdering, beroende på sjukdomsstadium och symtom. 

Ortopeder är läkare som är specialister i ortopedi, det vill säga allt som rör rörelseorganen (ben, leder, ligament, senor, muskler). Reumatologer är specialister på inflammatoriska sjukdomar såsom reumatoid artrit, gikt och psoriasisartrit. Vid artros är det ortopeder som hjälper till i de fall då man behöver bedöma behovet av, eller göra en operation.

Inget blodprov för artros

Det finns inget blodprov som kan upptäcka artros. Blodprov tas i enstaka fall om man misstänker den närliggande ledsjukdomen reumatoid artrit, då tecken på denna sjukdom oftast syns i blodet.

Röntgen oftast inte nödvändig

Traditionellt har en artrosdiagnos bekräftats med hjälp av röntgenundersökning. Idag vet vi dock, tack vare omfattande forskning, att en led inte behöver röntgas om man misstänker artros. Vad som syns på en röntgenbild och de symtom patienten upplever stämmer sällan överens. I tidiga skeden av artros syns oftast inte förändringar på röntgenbilden. Socialstyrelsen har i sina nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar rekommenderat att röntgenundersökning endast ska göras om osäkerhet råder kring diagnosen. 

En röntgenundersökning kan behövas om patienten i fråga inte svarar på given behandling eller om en operation blir aktuell. I vissa fall kan en undersökning med magnetkamera (ofta felaktigt kallat för MR-röntgen) göras för att utesluta andra sjukdomar eller skador. Denna metod används främst på yngre patienter och framför allt i samband med ett akut ledtrauma. Med hjälp av MR kan man se mjuka vävnader såsom brosk, ligament, senor och muskler. En MR-undersökning tar längre tid än en vanlig röntgenundersökning.

Strukturella förändringar vid artros som kan synas på en röntgenbild är broskförlust och osteofyter (benpålagringar). En minskning av ledspringan är ett tecken på mycket broskförlust. Det är bra att känna till att sådana förändringar ofta inte är relaterade till dina symtom.

Läs mer om hur brosket påverkas vid artros

Kan en artrosdiagnos ställas digitalt?

Idag vet vi så pass mycket om sjukdomen att det oftast går att diagnostisera artros via ett videosamtal. Att ställa en diagnos online sker då på samma sätt som när fysioterapeuten eller läkaren ställer diagnosen på en klinik. Det innebär att vårdgivaren ställer frågor om sjukdomshistoria, ledfunktion och smärtbild samt om din fysiska funktion. Evidens visar att du inte behöver vara på plats fysiskt. Det är dina svar på frågorna som leder till diagnos. Svaren kan ofta även utesluta närliggande diagnoser, som till exempel reumatoid artrit eller gikt.

Erbjudande!

Träningsmatta med hög komfort för avlastning vid träning

Just nu
499kr
Handla nu

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Kosttillskott för ledhälsa

Naturliga kosttillskott för en god ledhälsa. Kampanj gäller t.o.m 27/9.

Handla nu
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Produkter för din ledhälsa

Utvalda redskap och hjälpmedel för dig med artros och ledsmärta.

Handla nu
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för artros i höft och knä