Rätt behandling vid artros

Artros går att behandla, och de flesta som genomför den så kallade grundbehandlingen vid artros kan leva ett gott liv med mindre smärta och bättre funktion.

Erbjudande!

Träningsmatta med hög komfort för avlastning vid träning

Just nu
499kr
Handla nu

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Alla som får diagnosen artros bör erbjudas grundbehandling som första steg. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer såväl som internationella riktlinjer för artrosbehandling, ska grundbehandlingen vid artros bestå av träning, patientutbildning och vid behov, viktminskning. 

Träning leder bland annat till att musklerna kring leden stärks, vilket minskar själva belastningen på den drabbade leden. Med hjälp av anpassad och handledd träning, kan funktionen öka och smärtan i den drabbade leden minska. Både träning och viktminskning handlar i grunden om att reducera belastningen på lederna.

Många som drabbas av artros kan bli så pass bra av träning att de aldrig behöver opereras för sina besvär. Man kan säga att träning är den bästa medicinen för att lindra artrossymtom.

Behandlingspyramiden

Artrosbehandling brukar delas upp i tre steg: grundbehandling, tilläggsbehandling och kirurgi. Stegen illustreras oftast i en pyramid, med grundbehandling längst ner och kirurgi längst upp. Det finns ingen specifik ”artrosmedicin” som man kan ta för att bli kvitt sina symtom. Vilken behandling som fungerar bäst är individuellt, men de flesta lindrar sin artros med hjälp av träning och egenvård. Alla personer med artros, oavsett sjukdomsstadium, ska därför erbjudas grundbehandlingen. Vid behov, när inte grundbehandlingen räcker till för att lindra artrossymtomen, kan tilläggsbehandlingar såsom smärtstillande läkemedel och hjälpmedel bli aktuella. Sista steget i behandlingspyramiden är kirurgi men det är endast cirka 10-20% av alla artrospatienter som behöver genomgå en operation. 

Grundbehandling: träning, utbildning och viktkontroll

För att påbörja grundbehandlingen vid artros, kan du antingen anmäla dig till en artrosskola, ta kontakt med en fysioterapeut via din vårdcentral eller en privatklinik, eller genomgå behandling med Joint Academy. Artrosskolor, både digitala och fysiska, finns runt om i landet. De leds oftast av fysioterapeuter och ibland även arbetsteraupeter. I en artrosskola får du både tillgång till information om ledsjukdomen samt specifika, individanpassade träningsövningar som du kan göra i grupp eller på egen hand. Utbildning om sjukdomen hjälper dig bland annat att förstå hur du kan hantera dina symtom med hjälp av livsstilsförändringar och varför träning är så viktigt.

Tidigare trodde man att artros berodde på utslitna leder, vilket ledde till att många patienter undvek fysisk aktivitet för att inte ytterligare påverka lederna. Idag vet vi att artros inte är en förslitning i leden och att brist på fysisk aktivitet istället förvärrar symtomen. Ledbrosket får sin näring när vi rör på oss och belastar lederna lagom mycket. Trots denna kunskap att lederna mår bra av motion, är personer med artros fortfarande mindre aktiva än den övriga befolkningen. Träning lindrar inte bara symtom vid artros, utan förbättrar det fysiska och psykiska välmåendet generellt. Det är inte ovanligt att patienter med artros får fysisk aktivitet på recept (FaR).

För personer som är överviktiga är en del av grundbehandlingen att gå ner i vikt, då mindre kroppsvikt innebär mindre belastning på lederna. Men fokus bör i första hand ligga på att stärka sina muskler, eftersom starkare muskler klarar av att bära upp mer kroppsvikt. 

Observationsstudier på patienter som genomför grundbehandling vid artros har visat att patienters smärta minskar, funktion ökar och färre önskar operation efter deltagande i handledd träning. Ju tidigare grundbehandlingen påbörjas, ju större chans är det att en operation kan skjutas upp eller till och med undvikas helt. 

En illustration på behandlingspyramiden.

Smärtstillande läkemedel vid artros

I vissa fall kan smärtstillande läkemedel användas som komplement till grundbehandlingen när denna inte givit tillräcklig effekt, eller för att göra det lättare att komma igång med sin träning. Hit räknas bland annat läkemedel som innehåller paracetamol och NSAID-preparat som innehåller till exempel ibuprofen, naproxen eller acetylsalicylsyra. NSAID-preparat är antiinflammatoriska och finns både som tabletter och som salva som kan smörjas på leden. Både paracetamol och NSAID-preparat kan köpas receptfritt på apotek och i livsmedelsbutiker.

Vid svår smärta kan en läkare skriva ut starka smärtstillande såsom opioider, men detta bör undvikas som behandling vid artros i så stor utsträckning som möjligt då dessa läkemedel har många biverkningar och är extremt beroendeframkallande. Opioider finns inte med på Socialstyrelsens lista över rekommenderade behandlingar vid artros.

Kortisoninjektioner i leden

Kortisoninjektioner som sprutas in i den drabbade leden används ibland också som ett komplement till grundbehandlingen vid artros vid svår smärta. Behandlingen ger dock kortsiktig smärtlindring och forskning har visat att upprepade kortisoninjektioner i leden kan leda till större broskförlust. Kortison och andra smärtstillande läkemedel lindrar endast artrossmärta tillfälligt och ska aldrig ses som en långsiktig lösning. Dessutom medför de risk för biverkningar. 

Hjälpmedel som avlastning

En del personer med artros får lindring av olika hjälpmedel som kan avlasta den drabbade leden. Vilket hjälpmedel som passar bäst beror helt på vilken led det är som är drabbad. Till exempel kan personer med allvarlig höft- eller knäartros få avlastning genom att använda sig av en käpp eller kryckkäpp. För den som har artros i händerna finns olika anpassade hjälpmedel för att underlätta vardagssysslor. För artros i foten eller stortån kan speciella skoinlägg ge lindring. Vissa upplever också att ortoser, som är stöttande, kroppsburna hjälpmedel, ger stöd och avlastning för den smärtande leden.

Naturläkemedel och alternativa behandlingar

Det finns en rad olika naturläkemedel och kosttillskott som sägs kunna lindra artrossymtom. Här ingår bland annat gurkmeja, nyponpulver, MSM och glukosamin, som marknadsförs som behandling vid artros. En del patienter upplever även att andra typer av alternativa behandlingsmetoder ger smärtlindring vid artros, såsom transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), massage, akupunktur, värme och kyla. Det finns inte tillräckligt med vetenskapligt belägg för att naturläkemedel eller andra alternativa behandlingsmetoder skulle ge effekt utöver placebo (en psykologisk effekt som endast beror på vetskapen om att ha fått behandling). Dock om det klarlagts att preparatet inte på något sätt är skadligt, får individen själv avgöra om man vill ta dessa preparat eller inte.

Operation: en sista utväg

Det sista steget i behandlingspyramiden är operation. I de fall då grundbehandling och tilläggsbehandling inte givit önskat resultat och symtomen inskränker så pass mycket på vardagslivet att det är svårt att leva normalt,  kan en operation bli aktuell. Det är en ortoped tillsammans med patienten som avgör behovet av kirurgi som behandling vid artros. Dock är det endast ett fåtal (cirka 10-20%) av alla som drabbas av artros som behöver genomgå en operation. De operationer som vanligast utförs på artrospatienter är knä- och höftprotesoperationer. En protesoperation innebär att leden byts ut mot en konstgjord led gjord av metall och plast. Även andra leder kan opereras och operationsmetoden beror på vilken led det är som är drabbad. För de flesta ger en operation med ledprotes goda resultat, men det är viktigt att komma ihåg att ingen operation är riskfri. Risker inkluderar komplikationer i form av infektioner eller blodproppar.

En operation är inte ett alternativ till träning och det är heller inget sätt att komma undan träningen. Även om kirurgi blir nödvändigt, rekommenderas handledd, anpassad träning både innan och efter en operation. Träning minskar riskerna med ingreppet samt förkortar rehabiliteringstiden och förbättrar resultaten. 

Erbjudande!

Träningsmatta med hög komfort för avlastning vid träning

Just nu
499kr
Handla nu

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Kosttillskott för ledhälsa

Naturliga kosttillskott för en god ledhälsa. Kampanj gäller t.o.m 27/9.

Handla nu
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Produkter för din ledhälsa

Utvalda redskap och hjälpmedel för dig med artros och ledsmärta.

Handla nu
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för artros i höft och knä