Artrossymtom du kanske inte känner till – och behandlingen som lindrar

Artrossymtom du kanske inte känner till - och tips på behandling som lindrar

Artros är världens vanligaste ledsjukdom. Symtomen uppkommer ofta smygande och förvärras över tid utan behandling. Även om de flesta har kunskap om vanliga tecken på artros, så finns det också symtom som kan uppkomma av sjukdomen som få känner till.

Artros drabbar miljontals människor världen över och 1 av 4 svenskar över 40 år lever med sjukdomen. Artros innebär att det skyddande brosket i lederna bryts ner över tid. Man kan få artros i alla kroppens leder, men det uppkommer vanligtvis i höft, knä och hand. 

Symtombilden kan skifta från person till person och även beroende på vilket stadie sjukdomen i. De flesta känner till vanliga fysiska artrossymtom såsom:

  • Värk och smärta
  • Stelhet i den drabbade leden
  • Svullnad

Men många vet inte att artros kan påverka kroppen såväl som den mentala hälsan. Sjukdomen kan därav ha stor inverkan på vardag, livskvalitet och mående på flera sätt.

Trötthet 

Artros är en kronisk sjukdom och inte sällan innebär kroniska sjukdomar också en långvarig trötthet. Att leva med ständig värk och svullna leder kan vara mycket påfrestande och ta energi. Kroppen arbetar kontinuerligt med att bekämpa sjukdomen, och är flera leder drabbade samtidigt kan tröttheten bli mycket tuff. 

Artros uppkommer ofta i skov vilket innebär att man kan ha perioder då besvären är värre än vanligt utan synbar anledning. Det är inte ovanligt att bli sämre med mycket smärta och energiförlust i omgångar. Detta gör också att det psykiska måendet och energinivåerna kan gå i vågor.

Depression och nedstämdhet

Många med långvarig sjukdom upplever att den mentala hälsan påverkas exempelvis genom depression, oro eller ångest. Artros är den vanligaste långvariga ledsjukdomen och förekomsten av depression är också högre än hos den allmänna befolkningen. 

Sjukdomen kan göra det svårt att hålla igång i vardagen, och inte sällan kan man behöva ge upp fritidsintressen och aktiviteter som man egentligen tycker är viktiga och värdefulla i tillvaron. Detta kan i sin tur göra att man känner sig socialt isolerad och att livskvaliteten försämras.

”Att gå runt i sin vardag med kronisk smärta tar tyvärr energi. Vi ser att patienter med artros ofta har sömnproblem på grund av nattlig smärta, men även onormal energiförlust och svårigheter med till exempel närminnet på grund av att kronisk smärta stjäl energi”, berättar Christian Anker-Hansen, ortopedläkare.

Smärta i andra delar av kroppen

Vid sjukdomar som artros är det inte ovanligt att även få ont i andra delar av kroppen, som till synes kan verka orelaterade. Det är nämligen vanligt att kroppen börjar kompensera genom att utveckla ett felaktigt belastningsmönster. Detta kan uppstå på grund av smärta eller svagare muskler runt den drabbade leden. 

Detta kan göra att man får ont på andra ställen där man inte har artros. Dessa kroppsdelar kan behöva jobba hårdare eller under felaktig belastning för att kompensera för artrosen. Detta är helt enkelt kroppens naturliga sätt att se till att du kan fortsätta röra dig även om resultatet blir mer smärta och obehag. Artros i knäleden kan exempelvis leda till att man överbelastar den andra sidans knä, eller artros i höften kan leda till att man snedbelastar ryggen.

Sömnsvårigheter

Artros i senare sjukdomsstadium kan även ge så kallad vilovärk vilket ofta bidrar till att det blir svårare att sova och få ro på natten. Det behöver inte vara en del av sjukdomsbilden, men om smärtan börjar komma även vid vila så är det läge att uppsöka vård om man inte redan har gjort det. Att aldrig få vara riktigt utvilad kan också göra att man generellt upplever smärtan som tuffare att hantera under dagtid vilket till slut blir en ond cirkel.

Klickande, knakande eller knastrande

Knakande knän, fingrar och höfter, så kallat krepitationer, är relativt vanligt och behöver inte betyda att något är fel. Om man inte känner av någon smärta i samband med knakningarna är de i många fall helt ofarliga. 

Men om man märker att det knakar och känner en stelhet och smärta när man rör sig, så kan det vara artros. Knakande, knastrande leder i kombination med värk och stelhet är nämligen ett vanligt symtom som inte ska ignoreras. Det knakande ljudet är ben som gnuggas emot varandra utan tillräckligt med brosk för att stötdämpa. Det kan också uppstå en känsla av “grus” i leden när den används. 

Rätt behandling lindrar symtomen

Även om artros är en kronisk sjukdom så går det att både lindra symtomen och bromsa sjukdomsförloppet. Med rätt behandling kan man komma tillbaka till en aktiv vardag och göra det man tycker om.

Fysioterapi med så kallat artrosträning är den behandling som har visat sig ge bäst smärtlindring. Att hålla igång i vardagen kan vara nog så tufft, så det kan vara skönt att veta att det inte innebär någon hård träning. Istället består träningen av enkla övningar som är särskilt anpassade för att minska smärtan i leden. Övningarna tar bara ca 5-10 minuter om dagen att göra, och minskar symtomen mer och mer över tid. Du bör alltid ta hjälp av en legitimerad fysioterapeut i din träning. 

Få personlig hjälp att komma igång

Om du önskar personlig artrosbehandling utan att behöva lämna hemmet så kan digital fysioterapi vara ett alternativ. Hos Joint Academy får du din behandling direkt via mobilen. Du får kontakt med en personlig fysioterapeut som ger stöd under hela behandlingen, och finns tillgänglig närhelst du behöver. 

Ett tips är att kombinera din fysioterapi med någon form av mental träning som avslappnande meditation, mindfulness eller lugn yoga som känns skönt att utföra. Det kan hjälpa mot stress, depression och oro för att kunna må bättre både psykiskt och fysiskt!  

Behandla artros och ledsmärta direkt i mobilen

Kom igång