Artros i höften – symtom, diagnos & behandling

Vid artros i höften har brosket inuti höftleden slitits ned vilket orsakar smärta och stelhet, framförallt vid belastning. För att minska dina symtom kan du stärka musklerna kring höften, vilket ökar stabiliteten och samtidigt motiverar brosket att reparera sig självt. Detta kan du göra genom att gå artrosskola, antingen via din vårdcentral eller digitalt.

Tecken på artros i höften

De första symtomet brukar vara att höften blir stel, vilket gör att du kan få svårt att gå och resa dig upp. Framförallt brukar det bli svårt att rotera benet utåt. Därefter är det vanligt att få ont i höften, framförallt vid belastning. Med tiden kan smärtan uppkomma även vid vila. Ett annat tecken på artros i höften är trötthet eller nedstämdhet. Detta beror på att kronisk värk tar mycket energi av kroppen och kan på sikt leda till nedstämdhet och depression.

  • Smärta i höftleden i ljumsken som ibland ger utstrålning mot stuss och ned i lår
  • Stelhet och smärta när du rör på dig efter att ha varit stilla
  • Smärta eller ömhet i viloläge förekommer, t.ex. på natten eller efter fysisk aktivitet
  • Onormal trötthet och nedstämdhet

Om du upplever något av dessa symtom bör du uppsöka en läkare eller fysioterapeut. Läs mer under “Diagnostisera artros i höften” nedan.

Orsaker till höftledsartros

Precis som artros i andra leder finns inte enbart en anledning till att artros utvecklas. Artros i höften utvecklas när ledbrosket bryts ned snabbare än kroppen hinner reparera det. Följden blir att ledbrosket då tunnas ut och blir en sämre stötdämpare i leden. Precis som artros i andra leder kan höftledsartros utvecklas som en följd av överbelastning av leden. Artros kan således uppstå som en följd av långvarig övervikt, svaga muskler eller en arbetsställning som medför negativ belastning på leden. För mycket negativ belastning som pågår under lång tid gör att brosket i lederna sakta bryts ned, vilket är det som orsakar smärtan och den minskade rörligheten i höften. Även medfödda förändringar, så kallat dysplasi, kan leda till höftledsartros.

Diagnostisera artros i höften

Traditionellt har diagnosen artros ställts till största delen med hjälp av röntgen, och det är än idag en vanlig uppfattning att det är så diagnosen bör ställas. Men enligt både Socialstyrelsens riktlinjer och internationell forskning bör artros ses som en klinisk diagnos. Det innebär att diagnosen bör fastställas genom att titta på sjukdomshistoria, ledfunktion och smärtbild. Det handlar om att bedöma hur ont personen har, om smärtan påverkar vardagslivet eller andra aktiviteter och hur stabila lederna är.

Det är också vanligt att titta på olika riskfaktorer för höftledsartros och ha dem i åtanke för att ställa diagnosen. Det finns nämligen flera saker som spelar en roll i om, när och hur snabbt artros utvecklas. Några av dem kan påverkas och några av dem har helt enkelt att göra med arv eller hur kroppen är uppbyggd. Gemensamt för de flesta riskfaktorer är att de på något sätt ökar belastningen på brosket.

Om du misstänker att du har artros i höften och vill diagnostisera din höftsmärta kan du antingen kontakta primärvården eller använda dig av den digitala artrosskolan och boka en konsultation med en fysioterapeut direkt.

Behandling av höftledsartros

Höftledsartros behandlas i första hand med fysiska övningar som är anpassade till personer med artros i höften. Den här träningen bör koordineras av en fysioterapeut. Förutom de fysiska övningarna omfattar all artrosbehandling också utbildning om sjukdomen och rekommendationer om allmänna livsstilsförändringar som kan påverka.

Behandling erbjuds idag i artrosskolor runt om i landet, men numera även digitalt. Den digitala artrosskolan är ett komplett behandlingsprogram som inkluderar kontakt och kontinuerlig uppföljning med en personlig fysioterapeut. Övningarna anpassas direkt till nästa tillfälle om du tycker att de är för svåra eller för enkla.

Smärtan vid artros går ofta i skov, dvs. olika perioder av försämring när aktiv inflammation uppstår i den drabbade leden. Vid den här typen av tillfällen kan det hjälpa att ta läkemedel som tillägg till grundbehandlingen (som består av träning). Många receptfria läkemedel innehållande t.ex. paracetamol, ibuprofen, diklofenak och naproxen kan hjälpa, men en diskussion bör alltid föras med den behandlande läkaren för att undvika att andra sjukdomar eller mediciner krockar med den nya behandlingen.

Andra behandlingsmetoder vid artros i höften

Traditionellt har kortisoninjektioner använts vid svår artros. Vid artros i höften är det tekniskt svårt att injicera kortison och det görs därför bara av erfarna ortopeder. Kortison är alltid en tillfällig och begränsad behandling vid uttalade symtom och kan på sikt skada leden.

I de få fall då träning och utbildning inte räcker till som behandling kan protesoperation med en konstgjord led bli aktuellt. Anledningen till att operation inte bör ses som den enda eller första typen av behandling vid höftledsartros, trots att det ger bra resultat för många, är att ingreppet inte är helt fritt från risker som t.ex. blodproppar och infektioner.

Fortsätt läsa om artros i knät.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag
Five stars

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen