Artrit – samlingsbegrepp för olika sjukdomar

I likhet med reumatism så är artrit ett samlingsbegrepp för flera sjukdomar. Det som alla dessa har gemensamt är dels att de påverkar lederna och dels att de är inflammatoriska. Det kan exempelvis handla om besvär i fotleder, knän, höfter eller käkleder. Vanliga symtom är svullnad, stelhet och smärta i och kring den drabbade leden. Vissa sjukdomar kan dock påverka även andra organ än leder. Några exempel på sjukdomar i den här kategorin är gikt, pseudogikt och ledgångsreumatism.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Är artrit och artros samma sak?

Artros är världens vanligaste ledsjukdom och drabbar ungefär en fjärdedel av befolkningen över 40. Trots att artrit är ett sätt att beskriva olika tillstånd som påverkar lederna så är det inte samma sak som artros – det är inte en enskild diagnos utan är ett samlingsbegrepp som inkluderar flera olika sjukdomar. Artros, däremot, är en egen sjukdom.

Mer information om artros finns här.

Reumatoid artrit (ledgångsreumatism)

Reumatoid artrit är en sjukdom som räknas till både reumatism och artrit – vilket hörs på namnet. Detta är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens immunförsvar har börjat angripa den egna vävnaden. Ofta påverkas mindre leder i kroppen först, såsom händer och fötter. Symtomen uppstår vanligen på båda sidor av kroppen, t.ex. både höger och vänster hand. Det är vanligt att de leder som drabbas svullnar upp och gör ont. I dagsläget finns inget botemedel mot sjukdomen, men träning och mediciner kan användas som behandling.

Klicka här för att läsa mer om ledgångsreumatism.

Gikt och pseudogikt

Både gikt och pseudogikt går under paraplybegreppet artrit. Båda dessa sjukdomar har liknande symtom:

  • Plötslig smärta och inflammation i den drabbade leden, ofta nattetid
  • Den drabbade leden blir mycket känslig för beröring
  • Feber eller allmän sjukdomskänsla

Vanligast är att stortån drabbas, men vilken led som helst kan drabbas. I de flesta fall läker inflammationen ut helt på några veckor.

Septisk artrit

Septisk artrit beror på att bakterier har orsakat en infektion i en led. Bakterierna kommer in i leden antingen via ett sår eller någon typ av invasiv behandling i leden, såsom en operation eller spruta. Ibland vet man dock inte säkert hur bakterierna kommit in i leden. De kan då ha spridits med blodet från en annan lokaliserad infektion någonstans i kroppen. Sjukdomen bör behandlas snabbt då den annars kan leda till skador på den drabbade leden. Den medicin som ges mot tillståndet är antibiotika och innebär i många fall att den drabbade behöver läggas in på sjukhus.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en kronisk autoimmun sjukdom som drabbar lederna. Symtomen är, i likhet med flera ovanstående sjukdomar, smärta, stelhet och svullnad kring den led som drabbas. Här kan dock även ömhet i muskler och senfästen förekomma. Hur ont det gör kan variera från person till person. Vanligast är att knän, fotleder, händer, fötter eller ryggen drabbas. Detta är inte en helt ovanlig sjukdom, men den blandas ofta ihop med andra typer av ledsjukdomar. Ungefär 20 % av de som har psoriasisutslag på huden får psoriasisartrit, men ledengagemang förekommer även utan hudutslag. 

Här finns mer information om ont i knät vid löpning och annan träning

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen

  • Patientavgift 0 kr

  • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för artros i höft och knä