Kortisoninjektioner

Kortison är ett läkemedel som ingår i läkemedelsgruppen glukokortikoider och som länge använts för att behandla inflammatoriska sjukdomar, astma och allergiska reaktioner. Kortisoninjektioner ges ofta som behandling för att dämpa inflammation i leder, muskler, muskelfästen och slemsäckar vid bland annat degenerativa sjukdomar eller muskelöveransträningar. Trots att kortison inte är ett smärtlindrande läkemedel, kan dämpad inflammation i sin tur leda till mindre smärta.

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

 • 5 minuter om dagen

 • Patientavgift 0 kr

 • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Skillnaden på kortison och kortisol

Kortisol är ett hormon som bildas i och utsöndras av binjurarna. Hormonet har en mängd olika uppgifter i kroppen, bland annat att dämpa inflammation och reglera blodtrycket, vakenhet, immunförsvaret och ämnesomsättningen. Kortisol är ett stresshormon, det vill säga det utsöndras i stressade situationer tillsammans med stresshormonet adrenalin. När vår hjärna registrerar fara börjar binjurarna producera extra kortisol som en naturlig reaktion till stressen som upplevs. Trots att kortisol är livsviktigt för att vår kropp ska kunna fungera, så är för mycket kortisol, speciellt under långa perioder, skadligt. Höga nivåer kan påverka minnet och immunförsvaret och leda till hjärtproblem, diabetes, depression och viktuppgång.

Kortison är ett syntetiskt framställt läkemedel som fungerar som det kroppsegna hormonet kortisol. Läkemedlet kan ges i tablettform, som spruta, nässpray eller salva. Det har flera användningsområden men generellt kan man säga att det används till att dämpa inflammation orsakat av olika sjukdomstillstånd.

Kortison mot led- och mjukdelssmärta

Kortisoninjektioner används ofta vid besvär i leder och mjukdelar (till exempel muskelfästen och slemsäckar). En kortisonlösning sprutas då in i det drabbade området för att dämpa inflammationen som föreligger och lindra smärtan. De flesta besvär i leder och mjukdelar ska i regel behandlas med fysioterapi, men vid starka smärtor eller kraftig inflammation kan en kortisoninjektion kortsiktigt dämpa besvären så att man enklare kan komma igång med eller utföra rehabträning. Effekten varar oftast i några veckor till några månader. Vid artros till exempel ska kortison endast ses som ett komplement till grundbehandlingen av ledsjukdomen, som består av patientutbildning och träning. Behandlingen bör alltså alltid kombineras med fysioterapi. Forskning har dock visat att det föreligger en stark placeboeffekt vid alla typer av injektioner, vilket i sig kan bidra till den positiva effekten av kortison. 

Kortisonsprutor mot inflammation i leder och mjukdelar ges ofta till patienter med

 • Artros (främst i knä och höft)
 • Reumatoid artrit
 • Seninflammation (tendinopati)
 • Slemsäcksinflammation (bursit)
 • Frozen shoulder (frusen skuldra/axel)
 • Gikt

Hur går behandlingen till?

Det är viktigt att en kortisonspruta sätts på rätt plats för att ge optimal smärtlindring. Därför bör sprutan endast ges läkare och fysioterapeuter med kunskap och erfarenhet i att ge kortisoninjektioner. Innan kortisonet sprutas in, tvättas injektionsområdet med ett desinficerande medel för att undvika infektion. Om kortisonet ska sprutas in i en led till exempel, som är mycket inflammerad, kan det hända att leden töms på ledvätska först. Vid själva injiceringen kan sticket göra ont. Det är sedan vanligt att man har ont i några dagar efter injektionen. Effekten av kortison kommer ofta smygande, det vill säga efter några dagar upp till ett par veckor. Vid injektion i muskelfästen kan man ibland välja att blanda kortisonet med lokalbedövning för att minska den efterföljande smärtan, men vid ledinjektioner finns sällan någon anledning att använda lokalbedövning. 

Det är inte nödvändigt att vila efter en kortisoninjektion och det finns ingen forskning som talar för att vila förbättrar kortisonets effekt.

Kortisoninjektioner i leden

När kortisoninjektioner används vid artros eller andra ledbesvär, är det främst för att ge effektiv smärtlindring när fysioterapi inte har gett tillräckligt god symtomlindring eller om det gör så ont att det är svårt att komma igång med sin träning. Själva kortisonet dämpar inflammationen i leden och ger smärtlindring upp till ett par månader åt gången. Under denna tid när man är smärtfri eller har mindre smärta ska man se till att komma igång med att träna för att långsiktigt lindra sina besvär. Att få hjälp av en fysioterapeut med anpassad träning medan kortisonet verkar, leder ofta till att behandlingen inte måste upprepas.  Man bör eftersträva att ge kortison så sällan som möjligt eftersom kortison på sikt kan skada leden då det bryter ned vävnad. Vid artros är den den rådande uppfattningen är att man inte bör ge kortisoninjektioner oftare än cirka var tredje månad, men det finns inget vetenskapligt stöd för detta.

Biverkningar av kortisoninjektioner

Biverkningar av kortison förekommer främst av höga doser kortison i tablettform under en längre tid.  En kortisonspruta innehåller en begränsad mängd kortison och verkar endast lokalt. Biverkningar är därför varken vanliga eller allvarliga. Dock är det viktigt att sprutan ges av erfaren och kunnig vårdpersonal och att området desinficeras först. En injektion i kroppen innebär nämligen att man kan föra in bakterier, vilket kan leda till infektion. Infektion i leden är ett potentiellt allvarligt tillstånd. Tecken på infektion är att området blir svullet, rött, ömt och varmt i samband med att man får feber. Smärtan i det injicerade området kan temporärt förvärras i ett par dagar innan kortisonet börjar verka, men får man feber eller om ömheten och svullnaden inte blir bättre efter ett par dagar, bör man kontakta sjukvården.

Upprepade injektioner kan leda till att fettvävnad kring området försvinner och att huden bleknar. Detta är en normal reaktion på att kortison bryter ned vävnad.  Tar man blodförtunnande läkemedel kan man få ett blåmärke. Detta är inte farligt. Hos diabetiker kan blodsockret stiga i samband med sprutan, och bör följas upp under några dagar efter behandlingen. En del upplever rodnad och värme i bröstet och ansiktet direkt efter en kortisonspruta. Detta är också ofarligt. 

Upprepade injektioner kan skada brosket

Forskning har visat att upprepade kortisoninjektioner kan påskynda nedbrytningen av brosket i leden och på så sätt skynda på artrosutvecklingen. I en studie där upprepade kortisoninjektioner gavs till personer med knäartros, såg man att brosket i knäleden blev cirka 0,11 millimeter tunnare av behandlingen. Ledbrosket i knät är ungefär 2-3 millimeter tjockt, så förändringen kan vara av klinisk betydelse för personer med artros. När brosket blir tunnare, ökar risken för att en protesoperation blir aktuell för patienten längre fram i livet. 

Träning ska därför alltid vara grundbehandlingen vid artros, då det är den behandling som fungerar bäst för de flesta, helt utan biverkningar.  Det är också den behandling som Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar rekommenderar som grundbehandling av artros. Träning ger också bättre långsiktig smärtlindring än kortison och man har visat att patienter med knäartros som behandlas med fysioterapi har mindre smärta och ökad funktion efter 12 månader jämfört med patienter som får upprepade kortisoninjektioner.


Källor


Deyle, G. D., Allen, C. S., Allison, S. C., Gill, N. W., Hando, B. R., Petersen, E. J., Dusenberry, D. I., & Rhon, D. I. (2020). Physical Therapy versus Glucocorticoid Injection for Osteoarthritis of the Knee. The New England journal of medicine382(15).

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

 • 5 minuter om dagen

 • Patientavgift 0 kr

 • Inga väntetider

Kom igång idag
4.7
10,000+ recensioner
100 000+ Patienter behandlade

Innehåll

Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Testa din smärta

Se din risk för att ha eller utveckla långvarig ledsmärta

Ta testet
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Påbörja behandling

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen
Joint Academy Newsletter Joint Academy Newsletter

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för ledsmärta

Alla behandlingar är framtagna för att hjälpa dig minska smärta och öka rörlighet.

Våra behandlingar

Våra behandlingar

Joint Academy erbjuder kliniskt bevisade behandlingar för artros i höft och knä