Artros i knät – orsaker, diagnos & behandling

Kort om knäledsartros

Knäledsartros är en sjukdom som innebär stelhet, smärta och oftast rörelseinskränkning i den drabbade knäleden. Sjukdomen drabbar hela leden och diagnostiseras genom symtombeskrivning och någon form av klinisk utredning. Grundbehandlingen består av handledd träning hos fysioterapeut och utbildning. Träning ska erbjudas till alla patienter med artros och är den typ av behandling som ger bäst resultat för de flesta med minst risk för komplikationer eller biverkningar. 

Tecken på artros i knät

Ett vanligt tecken på knäledsartros är smärta inne i knäleden. Det gör ofta ont att gå, stå och resa sig upp. Efter en tid kan vilovärk i knät också uppstå. Det första tecknet på artros i knät är dock ofta stelhet.Trötthet och nedstämdhet är också vanliga symtom på artros. Detta beror på att långvarig värk tar mycket energi av kroppen. På sikt kan det leda till nedstämdhet och depression.

Symtom på knäartros kan vara:

 • Stelhet i knäleden
 • Smärta i knät, framförallt vid belastning
 • Vilovärk, dvs. att det kan göra ont under natten eller efter fysisk aktivitet
 • Återkommande ledsvullnad efter fysisk aktivitet
 • Onormal trötthet och nedstämdhet

Om du känner igen dig i någon eller alla dessa punkter kan det vara så att du har artros. Då är det läge att prata med en fysioterapeut eller läkare.

Orsaker till knäledsartros

Precis som artros i andra leder finns inte enbart en anledning till artros, utan det är flera faktorer som bidrar.  Riskfaktorer (saker som kan göra att artros utvecklas snabbare) kan bestå av genetiskt anlag för sjukdomen, eller att knäleden får ta emot mer belastning än den klarar av under lång tid. Det kan bero på övervikt, eller mer kroppsvikt än musklerna klarar av att bära upp, eller en monoton arbetsställning. Forskning har också visat att tidigare knäskador (exempelvis meniskskador eller korsbandsskador) kan påskynda utvecklingen av artros i knät.

Diagnostisera artros i knät

Traditionellt har diagnosen artros ställts till största delen med hjälp av röntgen. Tyvärr är det än idag en vanlig missuppfattning att det är så diagnosen bör ställas. Men enligt både Socialstyrelsens riktlinjer och internationell forskning bör artros ses som en klinisk diagnos. Det innebär att diagnosen bör fastställas genom att titta på sjukdomshistoria, ledfunktion och smärtbild. Symtomens svårighetsgrad stämmer nämligen inte alltid väl överens med röntgenfynden och en röntgenbild kan då vara missvisande.

Diagnosen ställs därmed genom frågor om dina symtom och om riskfaktorer, exempelvis om du har ett jobb där dina knän belastas extra mycket eller om du har skadat knät tidigare. Någon form av klinisk utredning genomförs också oftast. 

Om du känner igen dig i beskrivningen av artros bör du prata med en läkare eller fysioterapeut för att få en diagnos. Du kan kontakta din vårdcentral för att få hjälp och har du redan en diagnos kan du ladda ner den digitala artrosbehandlingen för att få hjälp med träning och utbildning med stöd av en fysioterapeut. 

Behandling av knäledsartros

I första hand ska artros i knät behandlas med hjälp av specifik träning som koordineras av fysioterapeut. Detta bör kombineras med utbildning om sjukdomen. Den här behandlingen går i linje med både Socialstyrelsens riktlinjer och internationell forskning om artros.

Grundläggande artrosbehandling kan du få genom artrosskola som du kan gå i grupp på vårdcentralen eller enskilt i den digitala versionen. Väljer du digital behandling har du kontinuerlig kontakt med en personlig fysioterapeut. Du får då övningar i den tillhörande appen som direkt kan anpassas till att bli lättare eller svårare beroende på dina symtom.

Träning i kombination med information fungerar som behandling av artros för de allra flesta, men för ett fåtal kommer det bli aktuellt med knäprotesoperation. Trots att detta är ett mycket vanligt ingrepp så är det inte helt riskfritt.

Om det är svårt att träna på grund av smärta kan smärtstillande läkemedel vara ett alternativ. Dock bör detta inte ses som en komplett behandling i sig självt eftersom läkemedel bara dämpar smärtan tillfälligt.

Andra behandlingsmetoder vid artros i knät

Kortisoninjektioner används också ibland för att minska smärtan vid artros i knät. Den här typen av injektioner kan ha effekt, men likt smärtstillande läkemedel är effekten tillfällig. Dock kan en sådan injektion hos vissa komplettera träningen under en begränsad period, men inte ersätta den. Upprepade kortisoninjektioner kan snabba på sjukdomsförloppet av artros och ska därför ges med försiktighet.

Vid knäledsartros används ibland så kallade ortoser, det vill säga mjuka bandage med eller utan stabiliserande sidoskenor  för att stabilisera knäleden. Det finns forskning som pekar på att knäortoser inte har någon större effekt vid artros och annan forskning föreslår att det kanske ändå kan ha effekt. Fler studier behövs för att kunna dra några större slutsatser. Diskutera med din fysioterapeut eller läkare om du har funderingar kring ortoser.

Fortsätt läsa om artros i tårna.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

 • 5 minuter om dagen
 • Inga väntetider
 • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

 • 5 minuter om dagen

 • 0kr i patientavgift

 • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen