Diskbråck i nacken

Ryggraden består av ett antal kotor som sammanlänkas av diskar. Diskarna består av brosk och det är tack vare dessa som ryggraden går att böja. Om ett diskbråck uppstår beror det på att en av diskarna har brustit eller buktar  ut från sitt normala läge. Diskens utbuktning kan göra att den trycker mot ryggmärgens nerver. Vanliga symtom på diskbråck i nacken är smärta som strålar ut i armarna. Rekommenderad behandling för diskbråck i nacken är främst egenvård i form av sjukgymnastik och receptfria smärtstillande. De flesta diskbråck läker av sig självt. 

Egenvård

Ett diskbråck där disken buktar ut går vanligtvis över av sig självt. Man kan dock minska symtom med hjälp av speciellt anpassade övningar för diskbråck i nacken. Tillståndet kan göra ont men kan gå över snabbare hos de som fortsätter att röra på sig och tränar eftersom träning stärker muskulaturen i nacken och musklerna då kan hjälpa till att avlasta nacken. Det är alltså viktigt att inte bli stillasittande.

Standardbehandling för diskbråck i nacken

Diskbråck i nacken kan behandlas  hos en fysioterapeut med hjälp av anpassad träning utifrån de symtom och besvär personen har. Ofta börjar träningen med att träna de djupa nackmusklerna med små rörelser och successivt öka belastningen och svårighetsgraden. 

Hur lång tid det tar att läka ett diskbråck i nacken varierar från person till person. Normal läkningstid kan variera från ett par veckor till några månader. 

Om fysisk behandling inte hjälper och om smärtan är så stor att självläkning inte är ett alternativ finns det alternativ behandling för diskbråck i nacken. Läkare kan ge en så kallad rotblockad. Det innebär att man lägger en kortisoninjektion vid den skadade disken. Vissa upplever också en minskning av smärtan med akupunktur.

Alternativa behandlingar

Om fysisk behandling inte hjälper och om smärtan är så stor att självläkning inte är ett alternativ finns det alternativ behandling för diskbråck i nacken. Läkare kan ge en så kallad rotblockad. Det innebär att man lägger en kortisoninjektion vid den skadade disken. Vissa upplever också en minskning av smärtan med akupunktur.

Kirurgisk behandling för diskbråck i nacken

Förutom smärtor kan diskbråck i nacken ha andra besvärliga följder. Nervpåverkan kan göra att den drabbade får svår smärta i armarna eller till och med tappar känsel och kraft. I dessa fall kan kirurgi övervägas. Vilken typ av operation som utförs beror på skada och symtom. Steloperation är en typ av operation som kan utföras vid diskbråck i nacken. 

Kirurgen avlägsnar då hela disken, ersätter disken med en bit ben, vanligtvis från höften, och fixerar med implantat.

Steloperation av nacken är vanligtvis inte den första behandlingen Sjukvården undviker ingreppet i möjligaste mån eftersom det alltid finns risker. Steloperation gör dessutom nacken mindre rörlig. Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta diskbråck läker ut av sig självt och att grundbehandlingen i form av fysioterapi ofta ger goda resultat. 

Fortsätt läsa om ont i ryggen.

Ladda ner Joint Academy

Få hjälp med ledsmärta direkt i mobilen

  • 5 minuter om dagen
  • Inga väntetider
  • Patientavgift 0 kr
Kom igång idag

99% patientnöjdhet

“Övningar som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor kände jag en förändring.“

Lotta

“Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert

“Smärta har jag aldrig. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Anne

Innehåll

Joint Academy App Joint Academy App

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen

Få ett sms med länk för att ladda ner appen

  • 5 minuter om dagen

  • 0kr i patientavgift

  • Inga väntetider

Behandla artros och ryggsmärta direkt i mobilen
Border

Behandla ledsmärta direkt i mobilen

Med Joint Academy får du ett personligt träningsprogram för att minska ledsmärta.

Ladda ner appen